WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств - Курсова робота

Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств - Курсова робота

комп'ютерізованого аналізу фінансового стану. Подібну програму слід розробити для проведення внутрішнього аудиту.

Полегшити роботу бухгалтера та заощадити час для обмірковування питання про збільшення прибутку можна зробити в такий спосіб: проводити операції з цінними паперами, валютою; брати участь у діяльності інших організацій; здавати майно в оренду, якщо це можливо, тобто займатися позареалізаційною діяльністю.

Запровадження в життя цих рекомендацій дасть змогу підприємству проводити аудит фінансових результатів в стислі строки та використовувати ці результати для обгрунтовання ефективних управлінських рішень.

На підприємстві дотримуються всі принципи забезпечення обліку, контролю, аналізу та аудиту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996-ХІV.

 2. Про аудиторську діяльність: Закон України № 3125-ХІІ від 22.04.1993 р. (зі змінами та доповненнями у редакції від 14 вересня 2006 року № 140-V) // Інформаційно-правова система "Ліга-закон".

 3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-ХІУ від 16.07.1999 р. (зі змінами та доповненнями) // Інформаційно-правова система "Ліга-закон".

 4. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України № 334/94 від 28.12.1994 (зі змінами та доповненнями) // Інформаційно-правова система "Ліга-закон".

 5. П(С)БО 1, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.

 6. Міжнародні стандарти аудиту / Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2007 року / Пер.з англ. мови.- К.: ТОВ "ІАМЦ АУ "СТАТУС", 2007. - С. 214-653.

 7. Господарський кодекс України: Офіційний текст від 16.01.2003 р. № 436-ІУ (зі змінами та доповненнями) // Інформаційно-правова система "Ліга-закон".

 8. Цивільний кодекс України: Офіційнийтекст від 16.01.2003 р. № 435-ІУ // Інформаційно-правова система "Ліга-закон".

 9. Аудит: теорія і практика / Завгородній А.Г., Корягін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія і практика. - Л.: "Львівська політехніка", 2006.-455 с.

 10. Бутинець Ф.Ф. Аудит. - Житомир: ПП "Рута", 2005. – 512 с.

 11. Дерев'яненко С.І., Олійник С.О. та ін. Основи аудиту: Навч. посібник.-К.: ЦУЛ, 2008. - 623 с.

 12. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посібник. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.

 13. Організація і методика аудиту:Навчально-практичний посібник/Сопко В.В., Щило В.П., Верхоглядна Н.І., Ільїна С.Б., Брадул О.М.-2-е видання.-К.: "ВД "Професіонал",2008.-400 с.

 14. Пшенична А.Ж. Аудит:Навч. посібник.-К.:ЦУЛ,2008.-320 с.

 15. Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами.-К.: Знання.2005.-247 с.

ДОДАТОК А

Аудиторська фірма: АФ "Прайм-Едвайс"

Підприємство: ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод"

Період перевірки: 01.01.2005 р. – 31.12.2005 р.

Термін перевірки: 02.01.2006 р. – 31.01.2006 р.

ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Задачі аудиту

Виконавчі особи

Аудиторські докази

Строк виконання

1

2

3

4

5

1.

Перегляд матеріалів попередніх перевірок, узгодження плану перевірки з керівниками підприємства, попереднє ознайомлення з фінансовою звітністю та статутом підприємства, складання плану аудиторської перевірки фінансових результатів

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Сидорова С. С.

Фінансова звітність, примітки до звітності, статут підприємства

02.01.2006

2.

Перевірка даних синтетичного обліку, визначення та вивчення документів, які підтверджують правильність та правомірність віднесення відображення сум за відповідні синтетичними рахунками

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Сидорова С. С.

Статті звіту про фінансові результати, Головна книга, регістри щодо обліку доходів і витрат

06.01.2006

Перевірка аналітичних відомостей щодо доходів від реалізації продукції, вивчення документів відділу збуту, перевірка даних щодо обліку готової продукції та її реалізації

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Сидорова С. С.

Договори, відомості відвантаження продукції, ЖО №5, податкові накладні, рахунки-фактур

10.01.2006

Перевірка документів, які підтверджують одержання іншого операційного доходу (дохід від операційної оренди, дохід від операційної курсової різниці, отриманих штрафів, пенею і неустойок, ін. доходів від операційної діяльності)

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Виписки банку, касові ордери, спеціальний реєстраційний журнал, ЖО №5

12.01.2006

1

2

3

4

5

2.

Перевірка документів щодо реалізації необоротних активів, фінансових інвестицій, їхній переоцінці, і ін.

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Виписки банку, ОЗ-3, накладні, ЖО № 5

14.01.2006

Перевірка калькулювання собівартості продукції, вивчення

документів, що підтверджують правильність розподілу та віднесення відповідних витрат на собівартість продукції, перевірка розподілу суми загальновиробничих витрат, проведення загального та детального економічного аналізу собівартості продукції

Петренко П. П.

Сидорова С. С.

Відомість калькулювання собівартості продукції, ЖО № 10, № 10/1, № 4, накладні на відпустку матеріалів, ЛЗК, рахунки фактури

18.01.2006

Перевірка інформації щодо адміністративних витрат, вивчення документів, що підтверджують правильність віднесення відповідних витрат до складу адміністративних витрат, а також перевірка правильності списання цих витрат на фінансовий результат

Іващенко І. І.

Сидорова С. С

Квитанції за поштово-телеграфні та інші послуги, авансові звіти, ЖО № 10/1, ЖО № 4

20.01.2006

Вивчення порядку формування і розподілу витрат на збут та інших витрат підприємства, проведення перевірки облікових документів, які підтверджують правильність віднесення відповідних витрат на до складу витрат на збут та інших витрат, а також перевірка списання цих витрат на фінансовий результат

Петренко П. П.

Сидорова С. С

Виписки банку, інші платіжні документи, ЖО № 10/1, ЖО № 4, договори по маркетингових послугах

21.01.2006

Вивчення процесу виявлення фінансового результату на підприємстві, повна перевірка форм фінансової звітності та документів щодо розрахунку фінансового результату, остаточна перевірка інформації синтетичних облікових регістрів підприємства

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Сидорова С. С.

Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, ЖО № 15, ЖО № 5

3.

Підведення підсумків аудиторської перевірки, систематизація робочих документів і записів, які були складені під час перевірки, розробка заходів та відповідних рекомендацій щодо усунення знайдених порушень, складання аудиторського висновку і пояснювальної записки

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Сидорова С. С.

Робочі документи та записи аудиторів

24.01.2006

Склав __________________________________

Перевірив _______________________________


 
 

Цікаве

Загрузка...