WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств - Курсова робота

Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств - Курсова робота

В аналізі можливо суміщати різні види групування даних. Для більш спрощеного аналізу підприємства використовують агреговану форму балансу

Методика розрахунку показників агрегованого балансу.

  1. Основні засоби та інші поза оборотні активи. (сума рядків 010, 030, 035, 050, 055, 060 форми 1).

На початок року: 54,4 тис. грн.

На кінець року: 109,68 тис.грн.

Значно збільшились матеріальні активи (будівлі, машини, устаткування, тощо), які є власністю підприємства, зі строком використання більше одного року.

2. Швидкореалізовані активи. (сума рядків 260, 270, 280, 290 форми 1).

На початок року: 0,6+5,7+0,2=6,5 тис. грн.

На кін.року: 0,83+9,67+0,01=10,51 тис. грн.

На протязі року на ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" значно зросли грошові кошти в касі , на рахунках в банках, в дорозі, грошові документи, тощо, що свідчить про покращення фінансового стану підприємства

  1. Дебіторська заборгованість.(сума рядків 160, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 240 форми 1).

На початок року: 24,2+14,1 = 38,3 тис. грн.

На кінець року: 6,17+10,6 = 16,77 тис. грн.

Зменшення дебіторської заборгованості свідчить про зменшення боргів юридичних і фізичних осіб перед підприємством, в тому числі з товари, роботи, послуги строк оплати яких не настав, по векселям, авансам, по розрахунках з дочірніми підприємствами і іншими дебіторами.

  1. Повільнореалізуємі активи (сума рядків 080, 090, 100, 110, 130, 140, 165, 180, 300, 310 форми 1 ).

На початок року: 10,2+7,7+68,2 = 86,1 тис. грн.

На кінець року: 1,73+18,46+0,3+266,12+0,71 = 287,32 тис. грн.

На ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" майже у три рази зросли активи, що мають велику схильність до труднощів пов'язаних з їх реалізацією або інкасуванням.

  1. Актив балансу. (рядок 330 форми 1).

На початок року: 186,6 тис. грн.

На кінець року: 814,53 тис. грн.

Суми вкладень ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" або економічні ресурси зросли в 4,3 рази.

5. Збитки. (сума рядків 485 і 490 форми 1 ).

На початок року: не має.

На кінець року: 102,72 тис. грн.

Збитки у звітному році склали 102,72 тис. грн.

  1. Заборгованість постачальникам.(сума рядків 425, 465, 475, 630, 640, 650 форми 1).

На початок року: 80,3 тис. грн.

На кінець року: 402,88 тис. грн.

Значно збільшились зобов'язання перед постачальниками, строк погашення яких менше одного року.

  1. Заборгованість по бюджетним і позабюджетним платежам. (сума рядків 670, 680, 690 форми 1).

На початок року: 0,1 тис. грн.

На кінець року: не має.

Заборгованості по бюджетним і позабюджетним платежам на підприємстві на кінець року не має.

  1. Заборгованість по витратам до оплати.(сума рядків 450 і 700 ф. 1)

На початок року: не має.

На кінець року: 7,72 тис. грн.

З'явилась кредиторська заборгованість підприємства перед юридичними і фізичними особами по оплаті праці і виплаті дивідендів.

9. Інша заборгованість. (сума рядків 660, 710, 720, 730, 740 ф. 1).

На початок року: не має.

На кінець року: 8,11 тис. грн.

Виникла заборгованість по отриманим авансам, кредитам банків для робітників ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" і інша заборгованість, яка не знайшла відображення в інших статтях пасиву.

  1. Пасив балансу. (рядок 760 ф. 1).

На початок року: 186,6 тис. грн.

На кінець року: 814, 53 тис. грн.

4. ПЛАН І ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Після загального вивчення стану підприємства-клієнта і укладення договору на проведення аудиторської перевірки аудитор складає план і програму аудиту. Метою планування є звернення уваги аудиторів на найважливіші напрями аудиту, на виявлення проблем, які слід перевірити найбільш ретельно. Планування допоможе належним чином організувати роботу аудиторів та здійснити контроль за ходом аудиту.

Аудитор підчас складання плану і програми аудиту повинен враховувати наступні моменти:

- умови договору на проведення аудиту;

- форма організації бухгалтерського обліку та системи контролю на підприємстві, що перевіряється;

- обсяг інформації, необхідний для аудиту;

- тривалість аудиторської перевірки;

- ступінь довіри до системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві;

- методи перевірки аудиторських доказів;

- можливість залучення до проведення аудиту сторонніх експертів.

План аудиту надано в табл. 4.1.

Таблиця 4.1.

План проведення аудиту виробничого підприємства. Аудиторська фірма: АФ "Прайм-Едвайс". Підприємство: ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод". Період перевірки: 01.01.2007 р. – 31.12.2007 р. Термін перевірки: 02.01.2009 р. – 31.01.2009 р.

з/п

Заплановані види робіт

Період

проведення

Виконавець

Примітка

1

Загальне ознайомлення з підприємством , оцінка системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства

02.01.-05.01.10

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Сидорова С. С.

2

Перевірка відповідності бухгалтерського обліку діючому законодавству, з'ясування правильності відображання в аналітичних синтетичних і регістрах обліку інформації щодо доходів, витрат, фінансових результатів та перевірка фінансової звітності.

06.01.-09.01.10

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Сидорова С. С..

3

Аудит доходів підприємства

10.01.-12.01.10

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

4

Аудит витрат підприємства

13.01.-20.01.10.

Іващенко І. І.

Сидоренко С. С.

5

Аудит фінансових результатів підприємства

21.01.-23.01.10

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Сидорова С. С.

6

Складання на підставі результатів перевірки аудиторського висновку і пояснювальної записки

24.01.-28.01.10

Іващенко І. І.

Петренко П. П.

Сидорова С. С..

Керівник аудиторської фірми __________ І.Г. Вавілова

Керівник аудиторської групи __________ О.С. Соболєв

Дата 30.12.2009 р.

Програма проведення аудиту є робочим документом аудитора, який обов'язково складається і включається до аудиторського досьє.

Програма аудиторської перевірки складається письмово і містить конкретні задачі, заходи і процедури щодо кожного об'єкту аудиту. До того ж програма аудиту містить перелік етапів аудиторської перевірки, процедури аудиту, які будуть використані на кожному етапі перевірки, перелік доказів, які необхідно отримати аудитору, виконавці кожного виду робіт і строки їх виконання.

Приклад програми аудиторської перевірки фінансових результатів ВАТ "Цюрупинський хлiбозавод" наведена на додатку А.

5. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

5.1 Аудит доходів

Перш ніж розпочати детальну перевірку доходів, необхідно визначити суттєвість конкретних груп доходів (П(с)БО 15) у загальному обсязі доходів. Якщо аудитор визнає певний вид доходу несуттєвим, він може ігнорувати подальшу перевірку цього доходу й зосередити увагу на суттєвих доходах.

З метою запровадження методу організації аудиту доходів, а також кількості необхідних аудиторських процедур, аудитор проводить тестування внутрішнього контролю і системи бухгалтерського обліку, яке дозволяє отримати відповіді на такі запитання:


 
 

Цікаве

Загрузка...