WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит фінансової звітності - Курсова робота

Аудит фінансової звітності - Курсова робота

АТЗТ "Весна"

Баланс на 31 грудня 2007 р.

Актив Пасив

п/п

Ресурси підприємства

Сума, грн.

п/п

Джерела формування ресурсів

(капітал і зобов'язання)

Сума, грн.

1.

Основні засоби (10)

7800

1.

Статутний капітал (40)

7000

2.

Знос необоротних активів (13) **

(1455)

2.

Додатковий капітал (42)

2000

3.

Виробничі запаси (20)

3611,9

3.

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) (44)

2322

4.

Незавершене виробництво (23)

2993

4.

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками (63)

1224

5.

Готова продукція (26)

3551,4

5.

Розрахунки за податками й платежами (64)

3913,3

6.

Розрахунки з покупцями та замовниками(36)

1000

6.

Розрахунки за страхуванням (65)

2305

7.

Розрахунки з різними дебіторами (37)

300

7.

Розрахунки з оплати праці (66)

3509

8.

Каса (30)

40

8.

Розрахунки за іншими операціями (68)

1028

9.

Рахунки в банках (31)

5460

Баланс

23301,3

Баланс

23301,3

АТЗТ "Весна"

Звіт про фінансові результати за 2007 р.

1. Фінансові результати

п/п

Стаття

Розрахунок

За звітний період

За попередній

період

1.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

об. по кредиту

рах. 70 + п. 6 стор.5

244500

268453

2.

Податок на додану вартість

опер. 14 + п. 6 стор.5

40750

44750

3.

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

ряд.1 -ряд.2

203750

223703

4,

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

об. по дебету

рах. 90 + п. 6 стор.5

169810,7

176400

5.

Валовий:

Прибуток

ряд.3 - ряд.4

33939,3

47303

Збиток

ряд.3 - ряд.4

6.

Адміністративні витрати

об. по дебету

рах. 92 + п. 6 стор.5

19222

10400

7.

Витрати на збут

об. по дебету

рах. 93 + п. 6 стор.5

3488

2000

8.

інші операційні витрати

п. 6 стор. 5

400

6000

9.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

ряд.5-ряд.6-ряд.7-ряд.8

10829,3

28903

збиток

ряд.5-ряд.6-ряд.7-ряд.8

10.

Податок на прибуток від звичайної

діяльності

об. по дебету

рах. 98 + п. 6 стор.5

3207,3

4300

11.

Чистий:

прибуток

ряд.9-ряд.10

7622

24603

збиток

ряд.9-ряд.10

2. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Розрахунок

За звітний

період

За

попередній період

1.

Матеріальні затрати

об. по кредиту

рах. 20 + п. 7 стор.5

22669,9

30400

2.

Витрати на оплату праці

об. по кредиту

рах. 66 + п. 7 стор.5

33425

18600

3.

Відрахування на соціальні заходи

об. по кредиту

рах. 65 + п. 7 стор.5

12620

6975

4.

Амортизація

об. по кредиту рах.13+ п. 7 стор.5

7830

7800

5.

Інші операційні витрати

п. 7 стор.5

9750

15700

Разом:

86294,9

79475

Розрахунок

ПДВ до сплати в бюджет за грудень 2007 р.

оп.

Зміст операції

Податкова накладна

Податковий кредит

Податкове зобов'язання

Дата

Сальдо на 30.11.2007 р.

-

-

4.

Оприбуткована на склад від бази "Укропттекстильторґ" сировина

3.12

17

180

х

14

Податкове зобов'язання з обсягу реалізованої продукції

22.12

134

х

1000

Разом за місяць:

х

х

180

1000

До сплати в бюджет (до відшкодування)

х

х

920

Перелік джерел

1. Бухгалтерский учет в Украине / Под. ред. А.Н. Коваленко. – Днепропетровск: баланс-Клуб, 2003. – 528 с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищіх навчальних закладів / За редакцією проф. Ф.Ф.Бутинця. - 4-е вид., доп. І перероб.-Житомир:ПП "Рута", 2002. - 688 с.

3. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях, 2000г. Учебное пособие – К.: АСК, - 2000. – 624с.

4. Грабова Н.Н., Кривоносов Ю.Г. Учет основных хозяйственных операций в бухгалтерских проводках: Учеб. пособие: - К.: АСК, 2001. – 416с.

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. — 6. вид. — К. : Видавництво А.С.К., 2003. — 784 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...