WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит фінансової звітності - Курсова робота

Аудит фінансової звітності - Курсова робота

№ п/п

Стаття

затрат

По виробах

Разом, грн.

Спідниці

Блузи

1

Сировина і матеріали

850

260

1110

2

Зарплата виробничого персоналу

400

150

550

3

Відрахування на соціальне страхування

150

60

210

4

Загальновиробничі витрати

100

30

130

Разом:

1500

500

2000

  1. За даними бухгалтерського обліку за 11 місяців 2007 року фінансові результати склали:

Показники

Сума, грн.

1

Дохід (виручка) від реалізації продукту

238500

2

ПДВ

39750

3

Собівартість реалізованої продукції

166650

4

Адміністративні витрати

18300

5

Витрати на збут

3400

6

Інші операційні витрати

400

7

Податок на прибуток

3000

8

Чистий прибуток

7000

  1. За даними бухгалтерського обліку за 11 місяців 2007 року операційні витрати склали:

Показники

Сума, грн.

1

Матеріальні затрати

22300

2

Витрати на оплату праці

30000

3

Відрахування на соціальні заходи

11250

4

Амортизація

7500

5

Інші операційні витрати

9750

6

Разом

80800

  1. Елементи облікової політики підприємства згідно наказу №1 від 02.01.2007 року є:

розподіл загальновиробничих витрат при визначенні виробничої собівартості окремих виробів здійснюється пропорційно нарахованій заробітній платі виробничого персоналу;

списання виробничих запасів у виробництво і готової продукції на реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO ("перший в запас, перший у виробництво");

перелік змінних загальновиробничих витрат:

матеріальні витрати;

витрати на оплату праці (30% нарахованої зарплати і премій);

відрахування на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування (30% нарахованих відрахувань);

інші операційні витрати.

Рішення

Господарські операції

Зміст операції

Сума

Д-т

К-т

1

Виписка з поточного рахунку в банку

1.1

Отримана по чеку готівка і оприбуткована в касу

3980

301

311

1.2

Перераховано в бюджет податки

340

641

311

1.3

Перераховано органам соцстраху

220

65

311

2

Авансовий звіт № 1 від 3.12.07 р.

Витрачено на відрядження для виробничих цілей

360

91

372

3

Видатковий касовий ордер від 3.12.07, платіжні відомості:

3.1

Виплачено згідно з авансовим звітом № 1

360

372

301

3.2

Виплачена заробітна плата за грудень 2007р

3980

661

301

4

Товарно-транспортна накладна. Надійшло і оприбутковано на склад від бази "Укропттекстильторг" з цінами придбання (без ПДВ) всього:

Тканин "Міленіум" – 40 м по 12.50 грн.

Нитки – 100 шт. по 4.00 грн

500

400

201

201

631

631

Крім того ПДВ (податкова накладна №17 від 3.12.07р.)

180

641

631

Акцептовані (визнані) витрати на транспортування (без ПДВ). Оплата сировини і транспортних послуг не проведена

84

201

631

5

Лімітно-забірні картки від 5.12.07р.

Передано на виробництво матеріали

Танина "Міленіум" на виготовлення:

Спідниць – 20 м.

Блуз – 10 м.

190,6

95,3

231

232

201

201

Нитки на виготовлення:

Спідниць – 7 шт.

Блуз – 3 шт.

16,8

7,2

231

232

201

201

Ґудзики на виготовлення:

Спідниць – 10 компл.

Блуз – 5 компл.

30

15

231

232

201

201

6

Списуються транспортно-заготівельні витрати в частині, що відноситься до матеріалів, використаних на виробництво В т.ч. на виготовлення:

Спідниць

Блуз

11,5

5,7

231

232

201

201

7

Наряди на виконання роботи і розрахункові відомості:

7.1

Нараховані заробітна плата і премія:

Виробничому персоналу, зайнятому виготовленням:

Спідниць

1695

231

661

Блуз

1130

232

661

Загально виробничому персоналу

420

91

661

Апарату управління підприємством

565

92

661

7.2

Утримано прибутковий податок із заробітної плати

226

661

641

7.3

Утримано внески до пенсійного фонду

76

661

651

7.4

Утримало внески до фонду страхування на випадок безробіття

19

661

653

8

Довідка бухгалтерії. Зроблено відрахування на соціальне страхування, страхування на випадок безробіття і до Пенсійного фонду від суми зарплати:

Виробничому персоналу, зайнятому виготовленням

Спідниць

636

231

65

Блуз

424

232

65

Загальновиробничому персоналу

158

91

65

Апарату управління підприємством

212

92

65

9

Нараховано знос основних засобів підприємства:

Загально виробничого призначення

110

91

131

Загальногосподарського призначення

145

92

131

10

Накладна №14 від 20.12.Х р. Випущена з виробництва і оприбуткована на склад готова продукція (за обліковими цінами):

Спідниці — 120 шт.по 25 грн.

3000

261

231

Блузи — 50 шт. по 20 грн.

1000

262

232

11

Рахунок -фактура від рекламної агенції "Гроші та світ" №23 від 17.12.07р. Надані рекламні послуги (без ПДВ)

28

93

685

12

Товарно-транспортна накладна №189387 від 22.12.07р. Відвантажено покупцям готову продукцію (за обліковими цінами):

Спідниці - 80 шт. по 25грн.

2000

901

261

Блузи - 40 шт. по 20грн.

800

901

262

13

Відображена реалізація готової продукції за відпускними цінами

6000

361

701

14

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ (податкова накладна Ха134 від. 22.12.07р.)

1000

701

641

15

Рахунок-фактура від АТП 13070. Акцептовані (визнані) витрати на транспортування відвантаженої продукції (без ПДВ)

60

93

631

16

Виписка з поточного рахунку в банку

Надійшов платіж від покупців за відвантажену продукцію

5000

311

361

Оплачені рахунки постачальників за триману раніше сировину

Бази "Укропттекстильторг"

1500

631

311

Фірми "Фурнітура

500

631

311

17

Списуються загальновиробничі витрати

Спідниці

606

231

91

Блузи

404

232

91

На собівартість реалізованої продукції

38

901

91

18

В кінці місяця відображається відхилення фактичної виробничої собівартості готової продукції від облікової вартості

Спідниці (сторно)

109,1

261

231

Блузи

383,2

262

232

19

В кінці місяця відображаються відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від облікової вартості

Спідниці

122,7

901

261

Блузи

200

901

262

20

Списано на фінансові результати дохід від реалізації

5000

701

791

21

Списано на фінансові результати:

Собівартість реалізації

3160,7

791

901

Адміністративні витрати

922

791

92

Витрати на збут

88

791

93

22

Довідка бухгалтерії: за декларацією розраховано прибуток до оподаткування - 600 грн. Нараховано податок на прибуток - 25%.

207,3

98

641

23

Податок на прибуток списано на фінансові результати

207,3

791

98

24

Розраховано чистий прибуток (збиток)

622

791

441

Всього

49550,4


 
 

Цікаве

Загрузка...