WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит статутного капіталу - Курсова робота

Аудит статутного капіталу - Курсова робота

3.8. За невиконання або неякісне виконання взятих на себе зобов'язань Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність згідно чинного законодавства, а суперечки між ними вирішуються судом або арбітражем.

4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН :

4.1. Виконавець – АФ "Аудит Консалтинг", реєстарійне свідоцтво №5481, ліцензія на аудиторську діяльність видана 28.04.2007 р. № 205654, адреса: Україна, м.Житомир, вул.Лятошинського,50.

Розрахунковий рахунок № 26005263456841 у АКБ „Укрсоцбанк" в м.Житомирі , МФО №311045.

4.2. Замовник – ВАТ „Житомирпиво" , адреса : Україна, м.Житомир, вул.Якіра, 15.

Розрахунковий рахунок № 26004567895602 у ГВ ПІБ в м.Житомирі, МФО №311045.

Цей договір укладений "20 березня 2008 р. в м. Житомирі у двох примірниках, які залишаються по одному у кожній з сторін.

Виконавець: Від Замовника:

АФ "Аудит Консалтинг" ВАТ „Житомирпиво"

Посада : директор Посада : генеральний директор

П.І.Б.: Шепель Л.П. П.І.Б. : Ходаківський В.В.

Керівник робіт: Головний бухгалтер:

Родіонов О.Д. Тернова О.П.

М.П. М.П.

Додаток 2

АФ "Аудит Консалтинг"

Замовник : ВАТ „Житомирпиво"

Складено : Родіонов О.Д. Перевірено : Шепель Л.П.

ЗАГАЛЬНИЙ ПЛАН АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

Види робіт

Приблизні строки виконання

Дата

виконання

Виконавець

1.

Укладання договору, розрахунок попереднього бюджету часу, підготовка програми аудиторських процедур

26.03

26.03

Тищенко

Родіонов

2.

Ознайомлення з особливостями діяльності клієнта та станом галузі

28.03.

28.03.

Родіонов

3.

Вивчення системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку

29.03.

29.03.

Тищенко

Родіонов

5.

Оцінка достовірності результатів проведеної інвентаризації активів. Проведення інвентаризації

30.03.

30.03.

Родіонов

6.

Перевірка дотримання положень облікової політики в частині обліку статутного капіталу

01.04.

01.04.

Родіонов

7.

Інвентаризація майна, внесеного засновниками до статутного капіталу підприємства

02.04.

02.04.

Родіонов

8.

Перевірка засновницьких документів щодо формування статутного капіталу

03.04.

03.04.

Родіонов

9.

Перевірка законності змін у складі засновників підприємства

04.04.

04.04.

Родіонов

10

Перевірка правильності розрахунків із засновниками

05.04.

05.04.

Родіонов

11

Перевірка дотримання строків оплати статутного капіталу

06.04.

06.04.

Родіонов

12

Перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу

07.04.

07.04.

Родіонов

13

Перевірка правильності використовуваних форм первинних документов

08.04.

08.04.

Родіонов

14

Вивчення рівності сум та узгодженості показників статутного капіталу

09.04.

09.04.

Родіонов

15

Узагальнення результатів перевірки.

10.04.

10.04.

Родіонов

Додаток 3

АФ "Аудит Консалтинг"

Замовник : ВАТ „Житомирпиво"

Складено : Родіонов О.Д.

Перевірено : Шепель Л.П.

ПРОГРАМА АУДИТУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ

п/п

Завдання

Процедури

Обсяг перевірки

Дата

вико-нання

Виконавець

Контроль

1.

Вивчення системи внутрішнього контролю і системи обліку запасів

Тестування надійності і ефективності системи внутрішнього контролю і системи обліку необоротних активів

суцільна

28.03.

Тищенко

2.

Перевірка фінансової звітності і матеріалів інвентаризації

Оцінка правильності складання фінансової звітності, матеріалів інвентаризації; огляд складських приміщень, умови зберігання цінностей

вибіркова

30.03.

Родіонов

3.

Перевірка дотримання положень облікової політики в частині обліку статутного капіталу

Ознайомлення з обліковою політикою підприємства, документообігом

Суцільна

01.04.

Родіонов Тищенко

4.

Інвентаризація майна

Проведення інвентаризації майна, внесеного засновниками до статутного капіталу підприємства

Суцільна

02.04.

Родіонов

5.

Перевірка засновницьких документів щодо формування статутного капіталу

Перевірка наявності і форми установчих документів і встановлення відповідності змісту вимогам законодавчих і нормативних актів; вивчення повноти і дотримання строків внесення статутного капіталу;; перевірка правильності оподаткування коштів, переданих до статутного капіталу господарюючого суб'єкта його засновниками; встановлення законності видів діяльності; визначення відповідності розміру статутного капіталу даним установчих документів і чинному законодавству; перевірка повноти і правильності формування статутного капіталу; встановлення реальності внесення сум до статутного капіталу.

Суцільна

03.04.

Родіонов Тищенко

6.

Перевірка законності змін у складі засновників підприємства

Вивчення копій протоколу виходу засновників, внесення змін до засновницьких документів.

Суцільна

04.04.

Родіонов

7.

Перевірка правильності розрахунків із засновниками

Перевіряється вчасність і розмір внесення засновниками частки до статутного капіталу підприємства, правильність оформлення документів на ці операції; правильність проведення нарахування доходів від участі в капіталі підприємства; дотримання відповідності записів в первинних документах записам у журналі 7 по рахунку 46 „Несплачений капітал" і Головній книзі (при журнальній формі обліку).

Перевірка наявності та правильності оформлення документів, що підтверджують факти розрахунків із засновниками.

Суцільна

05.04.

Родіонов

Тищенко

8.

Перевірка дотримання строків оплати статутного капіталу

Перевірка своєчасності погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу.

Суцільна

06.04.

Родіонов

9.

Перевірка обґрунтованості змін величини статутного капіталу

Досліджується правомірність змін, а також правильність та своєчасність записів в бухгалтерському обліку.

Суцільна

07.04.

Родіонов

Тищенко

10.

Перевірка правильності використовуваних форм первинних документов

Перевірка правильності документального оформлення операцій з руху статутного капіталу

Суцільна

08.04.

Родіонов

11.

Вивчення рівності сум та узгодженості показників статутного капіталу

Порівняння показників статутного капіталу в Балансі, Статуті, головній книзі, регістрах синтетичного і аналітичного обліку рахунків 40 і 46.

Суцільна

09.04.

Родіонов Тищенко

12.

Узагальнення результатів і складання звіту

Узагальнення інформації, особиста зустріч з керівником, отримання пояснень, надання консультацій, складання звіту.

-

10.04.

Родіонов

Додаток 4


 
 

Цікаве

Загрузка...