WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ ""Стахановський вагонобудівний завод""" - Курсова робота

"Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ ""Стахановський вагонобудівний завод""" - Курсова робота

Кореспонденція рахунків по обліку основних засобів (продовження)

пор.

Зміст господарських операцій

Дебет

Кредит

Ліквідація основних засобів

1.

Відображено знос ліквідованих основних засобів

131

10

2.

Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів

976

10

3.

Відображені витрати, пов'язані з ліквідацією

976

66

4.

Відображені доходи від ліквідації основних засобів

20

746

5.

Відображено ПДВ

976

641

Безоплатна передача основних засобів

1.

Знос переданих основних засобів

131

10

2.

Залишкова вартість переданих основних засобів

976

10

3.

Відображено ПДВ

976

641

Амортизація основних засобів

1.

Нараховано амортизацію основних засобів підприємством (без використання кл. 8 "Витрати за елементами")

а) об'єкти виробничого призначення

23, 91

131

б) об'єкти, що забезпечують збут продукції

93

в) об'єкти, що використовуються для виконання наукових досліджень та розробок

941

г) об'єкти загальногосподарського призначення

949

2.

Нараховано амортизацію основних засобів підприємством (при використанні рахунків кл. 8 Витрати за елементами")

23, 83, 91, 92, 93, 941, 949

131, 83

Нематеріальні активи

1.

Придбано нематеріальні активи на умовах авансової оплати:

а) за договором

б) ПДВ

154

644

631

2.

Зараховано придбаний об'єкт до складу нематеріальних активів

12

154

3.

Відображено витрати на створення програмного забезпечення для власних потреб

154

Рахунки різн. активів, зобов'язань

4.

Зараховано до складу нематеріальних активів програмне забезпечення створене власними силами

125

154

5.

Відображено витрати на дослідження можливості технічного вдосконалення виробництва

941

Рахунки різн. активів, зобов'язань

6.

Відображено витрати на модернізацію програмного забезпечення

154

Рахунки різн. активів, зобов'язань

7.

Списано витрати на модернізацію програмного забезпечення

125

154

8.

Нараховано амортизацію нематеріальних активів

90, 91, 93

133

Додаток 4

Контрольні тести

1. Однакову процедуру проведення аудиту мають:

а) основні засоби та запаси;

б) основні засоби і нематеріальні активи;

в) розрахункові і касові операції.

2. Встановлення дотримання підприємством вимог П(С)БО 7 "Основні засоби" являє собою:

а) об'єкт аудиту основних засобів;

б) мета аудиту основних засобів;

в) завдання аудиту основних засобів;

г) метод аудиторської перевірки основних засобів.

3. Обліковий регістр, щодо обліку основних засобів

а) Журнал - ордер № 7;

б) Журнал – ордер № 13;

в) технічна документація;

г) розрахункові листи.

4. Сума грошових коштів, яку підприємство очікує отримати від продажу об'єкта основних засобів після закінчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем

а) первісна вартість;

б) справедлива вартість;

в) ліквідаційна вартість;

г) собівартість.

5. Електронно–обчислювальні машини, їх програмне забезпечення відносять до ... згідно податкового законодавства

а) 1 група;

б) 2 група;

в) 3 група;

г) 4 група.

6. Яка вимога до висновку аудитора характеризує повноту відображення основних засобів та нематеріальних активів, що реально існують на дату складання Балансу?

а) прийнятність звітності;

б) оцінка;

в) класифікація;

г) обгрунтованість.

7. В Балансі (ф. № 1) основні засоби враховуються по наступній вартості:

а) первісна;

б) залишкова;

в) амортизаційна;

г) ліквідаційна.

8. Аудитор перевіряє надходження основних засобів на підприємство на основі:

а) розрахунок амортизації основних засобів;

б) акт приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

в) Журнал – ордер № 12;

г) Наказ про облікову політику підприємства.

9. Одним із завдань аудиторської перевірки основних засобів є достовірність розкриття інформації про основні засоби у:

а) Звіт про фінансові результати;

б) Звіт про власний капітал;

в) Звіт про рух грошових коштів;

г) Примітки до фінансової звітності.

10. Інвентарна тара належить до:

а) основних засобів;

б) нематеріальних активів;

в) інших необоротних матеріальних активів;

г) виробничих запасів.

11. За яким методом нарахування амортизації місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та ставки амортизації?

а) кумулятивний;

б) виробничий;

в) прямолінійний;

г) зменшення залишкової вартості.


 
 

Цікаве

Загрузка...