WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості - Курсова робота

Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості - Курсова робота

Керівник ________________

Головний бухгалтер ________________

Додаток 2.

ДОДАТОК ДО ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТУ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 3

Коди

Дата (рік, місяць, число)

01

Підприємство ТОВ "Едвард" _____ за ЄДРПОУ

Територія Україна за КОАТУУ

Орган державного управління __________________________за СПОДУ

Галузь промисловість за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності виробництво сирків________ за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн Контрольна сума

Адреса: м.Київ, Госпітальна 2, оф.3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за ____________ 20 ___ р.

Форма №2. Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

8010,2

6214,6

Податок на додану вартість

015

(1169)

(1016,8)

Акцизний збір

020

-

-

025

-

-

Інші відрахування з прибутків

030

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

6841,2

5197,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(5003,6)

(4040,8)

Валові: (ряд. 080)

прибуток від реалізації

050

1837,6

1157

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

78,4

161

Адміністративні витрати

070

(701,8)

(440,8)

Витрати на збут

080

(361)

(190,2)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

627,2

525,4

збиток

105

-

-

Дохід від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

199,2

-

Фінансові витрати

140

(21)

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(34,4)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

771

525,4

збиток

175

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(231,2)

(157,6)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

539,8

367,8

збиток

195

-

-

Надзвичайні:

доходи

200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чисті:

прибуток

220

539,8

367,8

збиток

225

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні витрати

230

3422,8

2665

Витрати на оплату праці

240

1684,2

1210,2

Відрахування на соціальні заходи

250

631,6

33,8

Амортизація

260

176,2

153

Інші операційні витрати

270

377,6

351,4

Разом

280

6292,4

4832,4

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

42 376

42 116

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

42 376

42 116

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

0,013

0,009

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

0,013

0,009

Дивіденди на одну просту акцію

340

0,15

0,10

Керівник ________________

Головний бухгалтер ________________


 
 

Цікаве

Загрузка...