WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування - Курсова робота

Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування - Курсова робота

2. Випущено з виробництва за місяць

263000

183214,38

Х

Х

Всього:

383000

273214,38

Х

Х

3. Середній % відношення фактичної собівартості продукції до вартості за відпускними цінами

71-34%

Х

Х

4. Відвантажено, відпущено в порядку реалізації

А)

Б)

138000

75000

99168,80

53505,00

Х

Х

Х

Х

Всього відпущено в порядку реалізації на 1.04.

Х

Х

Всього:

207000

147673,80

Х

Х

Таблиця 1.

Розподіл загально виробничих витрат (оп. 38)

Показники

Всього

Загально виробничі витрати, списані на рахунок 23

Загально виробничі витрати, віднесені на рах. 90

1. Постійні загально виробничі витрати при нормальній потужності

12240

Х

Х

2. Фактичні загально виробничі витрати за звітний місяць, в т.ч.

змінні

постійні

Х

Х

3. Списані змінні витрати

Х

4. Списані змінні витрати, в т.ч.:

Х

а) розподілені постійні загальновиробничі витрати при нормальній потужності, але не більше фактичної величини

б) нерозподілені постійні витрати

Х

Таблиця 2.

Розрахунок фактичної собівартості реалізованої продукції (до оп. 26, 44, 45)

Показники

Вартість продукції за відпускними цінами

Фактична собівартість

Нерозподілені постійні витрати

(табл. 5)

Фактична собівартість реалізованої продукції

1. Залишок готової продукції на 1.03

120000

90000

Х

Х

Висновок

В умовах нових форм організації праці, діяльності суб'єктів господарювання з різною формою власності значно зросла роль контролю використання основних засобів та збереження власності.

З огляду на те, що основні засоби займають значну частину в загальному фонді майна на більшості підприємств, на сучасному етапі розвитку важливого значення набувають питання їх ефективного використання та збереження. Цьому значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за станом та використанням цих об'єктів.

Дослідження теоретичних положень та діючої практики організації обліку основних засобів в умовах трансформації бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів дозволяють визначити коло проблем, що гальмують процес управління виробництвом та знижують ефективність використання основних засобів. До таких проблем належать різні підходи до визначення сутності основних засобів та методики їх відображення в бухгалтерському і податковому обліку, відсутності сталої визначеності складу основних засобів та інші. Поряд з розкриттям сутності та методики обліку основних засобів особливої актуальності набувають дослідження проблеми нарахування амортизації, розвитку та вдосконалення в цілому системи амортизації, уточнення її ролі в процесі відтворення, а також фінансового контролю ефективності використання основних засобів у виробничому процесі.

Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності. Аудит основних засобів є частиною загального аудиту підприємства.

Таким чином, перед аудитом стоять наступні задачі:

зміцнення законності та правопорядку, державної та фінансової дисципліни;

забезпечення збереження власності, яка належить підприємству;

досягнення цільового, економного та раціонального використання всіх засобів, які знаходяться у розпорядженні підприємства;

виявлення та використання резервів росту та підвищення ефективності виробництва;

виявлення шляхів удосконалення роботи суб'єктів господарювання,

та інші.

Аудит фінансово-господарської діяльності активно впливає на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв'язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності. Аудит основних засобів дозволяє встановити стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування амортизації.

Можна зробити висновок, що аудит основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному аудиті підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві результати.


 
 

Цікаве

Загрузка...