WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування - Курсова робота

Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування - Курсова робота

вартість МШП

витрати матеріалів для експлуатації обслуговування обладнання

заробітна плата робітників, які обслуговують обладнання й відрахування на соціальні заходи;

інші.

б) постійні:

амортизація будівель, обладнання і інших основних засобів загально виробничого призначення (крім інструментів);

заробітна плата службовців цеху, відрахування на соціальні заходи;

матеріали, використані для загально виробничих потреб;

інші.

За базу розподілу загальновиробничих витрат прийняти заробітну плату. Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю становлять 30600 грн., а з них змінні – 18360, постійні – 12240 грн.

Вихідні дані:

І. Відомість залишків по рахунках на 1.03.200__ р.

Шифр рахунку

Назва рахунку

Грн.

Д-т

К-т

10

Основні засоби

800000

131

Знос основних засобів

372500

20

Виробничі запаси (в т.ч. транспортно-заготівельні витрати)

50000

5000

22

Малоцінні та швидкозношувальні предмети

15000

23

Виробництво

40000

26

Готова продукція

90000

30

Каса

1200

311

Поточні рахунки в національній валюті

150000

313

Інші рахунки в банку в національній валюті

5000

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями

32000

40

Статутний капітал

516000

44

Нерозподілені прибутки

48000

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

79200

64

Розрахунки за податками й платежами

50000

65

Розрахунки за страхуванням

24000

66

Розрахунки з оплати праці

40000

79

Фінансові результати

70000

46

Неоплачений капітал

16500

ІІ. Зведені дані для розрахунку амортизації основних засобів, зроблені на основі інвентарних карток

Шифррахунку

Назви аналітичного рахунк

Первісна вартість, грн.

Строк орисного використання

Дата введення в дію

Метод нарахування амортизації

Ліквідаційна вартість, грн.

Загальний обсяг продукції, який планується виробити, шт.

Залишкова вартість на 1.03.200_ р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Будівля офісу

150000

25

01.05.95

Прямолінійний

200

-

Будівля цеху

100000

25

04.06.95

-//-

1800

-

Будівля складу матеріалі

40000

25

09.03.98

-//-

1000

-

Будівля складу готової продукції

50000

25

10.07.99

-//-

1000

-

104

Токарні верстати

170000

10

2.01.95

Кумулятивний

15000

-

Фрезерні верстати

220000

10

20.06.95

-//-

12000

-

106

Інструменти, які використовуються при виробництві продукції Р-20

48000

2

11.08.99

Виробничий

-

2400

Вимірювальні пристрої

16000

2

18.04.99

Зменшен. залишкової вартості

1600

10450

Меблі офісу

6000

5

02.05.98

Прискорен. зменш. залишк. вартості

2745

ІІІ. Виписка із відомості залишків матеріалів на 1.03.200__ р.

Номенклатурний номер

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн. (без ПДВ)

201101

Лист стальний 0,55 мм

Т

2,5

6000

IV. Виписка із журналу-ордеру № 6 за лютий м-ць 200___ р.

За кредитом рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" (сальдо заборгованості на 1.03)

№ запису

№ рахунку

Постачальник

№ прибуткового документу

Вартість матеріальних цінностей, що надійшли за обліковими цінами

З кредита рахунка рах. 63 в дебет. рахун.

Сума акцепту за рахунками

201

207

64

16

1215

МП "Рост"

6263

42000

50000

16000

13200

79200

Всього:

42000

50000

16000

13200

79200

V. Розшифровка залишків незавершеного виробництва

№ п/п

Назва статті витрат

На 1.03

На 1.04

1.

Сировина і основні матеріали

24000

16000

2.

Основна заробітна плата

16000

8000

Разом:

30000

24000

VI. Залишки по рахунку "Готова продукція" на 1.03.200 __ р.

за фактичною собівартістю 90000 грн.

за цінами реалізації (без ПДВ) 120000 грн.

VIII. Господарські операції за березень місяць 200__ р.

п/п

Зміст господарської операції

Сума по варіантах, грн.

І

ІІ

ІІІ

IV

V

1

Одержано гроші в касу з поточного рахунку в банку для виплати заробітної плати і на господарські потреби (прибутковий касовий ордер № 15 від 2.03.200__ р.)

30

42000

31

43000

41500

44000

41000

2.

Виплачена з каси заробітна плата за лютий місяць (видатковий касовий ордер № 19 від 2.03.200__ р.)

66

40000

30

40000

40000

40000

40000

3.

Перераховано з поточного рахунку в погашення заборгованості

А/ Пенсійному фонду

Б/ фонду соціального страхування

В/ фінансовим органам

651

652

64

31

31

31

22400

1600

50000

22400

1600

50000

22400

1600

50000

4.

Безоплатно одержано ксерокс

5000

10

5900

42

6000

5500

5250

5

Видано гроші під звіт Марчуку С.І. для доставки ксерокса (видатковий касовий ордер № 20 від 2.03.200__ р.)

2000

372

3000

30

1500

4000

1000

6.

Прийнято і затверджено авансовий звіт Марчука С.І. в сумі виданого авансу

Витрати по авансовому звіту віднесені на збільшення первинної вартості ксерокса

15

10

372

15

7.

Надійшли гроші на поточний рахунок підприємства за платіжним дорученням № 165 від 4.03.200__ р.

Рахунок № 101 від 10.02. від магазину "1000 дрібниць" за реалізовану продукцію

31

32000

36

32000

32000

32000

32000

8.

Одержано короткотермінову позику банку, яку зараховано на поточний рахунок

31

80000

60

90000

60000

66000

75000

9.

Оприбутковано на склад лист стальний 0,55 мм по прибутковому ордеру № 80, одержано від ВАТ "Київметалопром" згідно рахунку № 368, в якому значиться:

Кількість, т

Ціна (без ПДВ за 1 т), грн.

Сума

ПДВ

ТЗВ

ПДВ

Всього до оплати:

10

5500

201

64

201

64

11

5400

63

63

63

63

12

5300

5200

15

5800

5100

14

5600

4900

10.

Перераховано з поточного рахунку МП "Рост" за одержані матеріали

63

79200

31

79200

79200

79200

79200

11.

Відпущено зі складу матеріали (табл.1)

а) лист стальний 0,55 мм, т на виготовлення виробу

А-25

Р-20

б) інші матеріали, грн.:

- на обслуговування обладнання

- на господарські потреби цеху

- на потреби заводоуправління

- на упакування готової продукції

23

23

4000

91

2000

91

1000

92

200

93

201

201

3000

201

5000

201

840

201

300

201

3,08

1,83

3200

6000

860

4000

2,96

1,67

3600

4000

1040

250

3,0

1,5

4200

4800

1020

280

12.

Передані зі складу в експлуатацію МШП

а) інструменти

б) інвентар загальновиробничого призначення

в) інвентар загальногосподарського призначення

23

550

91

92

22

600

22

22

1020

540

600

1050

510

800

1030

300

550

13.

Придбано автомобіль ГАЗ-24 за ціною (в т.ч. ПДВ) ПДВ

18000

15

64

19000

63

63

20000

17500

25000

14.

Нараховано і сплачено збір за реєстрацію автомобіля в МРЕВ

210

15

220

685

230

250

240

15.

На основі акту придбаний автомобіль зараховано до складу основних засобів

10

15

16.

Прийнято до оплати рахунок № 8 від МП "Каскад" за роботи по капітальному ремонту офісу, які прийняті за актом № 12 від 14.03.

Вартість робіт (без ПДВ)

Всього до оплати:

15

10

25000

64

63

15

28000

63

22000

20000

30000

17.

Оприбутковано на склад лист стальний 0,55 мм за прибутковим ордером № 81 одержаний від ВАТ "Втормет" згідно рахунку № 25, в якому значиться:

Кількість, т

Ціна (без ПДВ), грн.

Сума

ПДВ

Разом:

201

6200

64

4

6500

63

4,25

6100

4,5

5900

5,2

5800

18.

Прийнято до оплати рахунок АТП – 1016 за послуги по доставці листа стального (без ПДВ)

ПДВ

Всього до оплати

Оплата проведена чеком із ламінованої чекової книжки

201

1500

64

685

685

1800

685

313

1600

2000

2200

19.

Перераховано гроші з поточного рахунку:

а) за платіжним дорученням № 34 від 22.03.200 __ р. ВАТ "Київметалопром" за одержані матеріали:

б) за платіжним дорученням № 35 від 22.03 МП "Каскад" за проведений ремонт:

в) за платіжним дорученням № 36 від 22.03. ВАТ "ВАТРА" за підписку по акціях:

63

63

6000

31

31

7000

8000

9000

10000

20.

Отримано акції ВАТ "ВАТРА"

6000

7000

8000

9000

10000

21.

Оприбутковано на склад лист стальний 0,55 мм за прибутковим ордером № 82, одержаний від заводу "Дніпрометалург", згідно рахунку № 125, в якому значиться:

Кількість, т

Ціна (без ПДВ), грн.

Сума

ПДВ

6

3500

201

64

7

3400

63

63

5

3600

4

3700

5,5

3200

22.

Прийнято до оплати рахунок АТП-1016 за послуги по доставці листа стального (без ПДВ)

ПДВ

Всього до оплати:

201

7000

64

685

5200

685

4000

5000

6000

23.

Видано заводу "Дніпрометалург" короткотерміновий вексель за одержаний матеріал (опер. 21)

63

62

24.

Відпущені зі складу запасні частини дляпоточного ремонту обладнання

91

7500

207

7000

4200

4100

3000

25.

Прийнято до оплати рахунок енергозбуту за електроенергію використану на:

а) обслуговування обладнання

б) господарські потреби цеху

в) на потреби заводоуправління

Всього без ПДВ

ПДВ

Всього до оплати:

91

91

92

64

63

63

63

63

2400

1400

3800

1500

2000

1200

26.

Одержано від МП "Роксолана" за накладною № 23 від 26.03, за рахунок № 75 від 26.03. комп'ютер в обмін на готову продукцію (вироби А-25)

Вартість продукції по цінах реалізації, включаючи ПДВ

Фактична собівартість продукції (табл. 7)

10

36

70

6000

90

70

70

64

8000

26

7000

7600

6400

27.

Одержано легковий автомобіль, як внесок до статутного капіталу

10

15000

46

12000

14000

13000

16000

28.

Відпущено зі складу лист, стальний 0,55 мм на виробництво

виробу А-25, т

виробу Р-20, т

В сумі грн. на виробництво (табл. 1)

виробу А-25

виробу Р-20

2,5

1,8

23

23

2,0

1,9

20

20

2,4

1,7

2,3

2,0

2,3

2,1

29.

Реалізовано токарний верстат за договірною ціною (без ПДВ)

ПДВ

Всього до оплати

Первісна вартість верстата

Сума зносу

36

36

15000

7000

742

64

16000

6000

14000

17000

8000

18000

14000

5000

20000

13000

4000

30.

Списані витрати і доходи від операції по реалізації верстату

742

79

79

972

31.

Сплачені відсотки за банківський кредит

951

3200

31

3500

2000

2200

3000

32.

Одержано на поточний рахунок пеню від постачальника за недотримання умов договору

31

1500

715

1400

1800

1200

900

33.

Нарахована заробітна плата працівника підприємства (табл. 2)

а) робітникам за виробництво

виробу А

виробу Р-20

б) робітникам, що обслуговують обладнання

в) службовцям цеху

г) працівникам заводоуправління, в т.ч.

Іванчуку Р.П. (сума заробітної плати дорівнює числу, яке складається з трьох останніх цифр номера залікової книжки)

д) працівникам за операції по збуту готової продукції

ж) допомога по тимчасовій непрацездатності

Всього:

23

23

6000

91

91

8000

92

93

65

66

66

7000

66

66

10000

66

66

66

41000

36000

5400

3500

9000

550

250

3800030000

5500

3600

9500

600

310

40000

35000

6200

5000

11000

590

180

34.

Проведені нарахування на заробітну плату за діючими тарифами (табл. 2)

а) робітників за виробництво

виробу А-25

виробу Р-20

б) робітників, що обслуговують обладнання

в) службовців цеху

г) працівників заводоуправління

д) працівників відділу збуту продукції

Всього:

23

23

91

91

92

93

65

65

65

65

65

65

* - умовно приймаємо, що заробітна плата кожного працівника не перевищує 150 грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...