WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит доходів підприємства - Курсова робота

Аудит доходів підприємства - Курсова робота

Таким чином, виявлені аудитором порушення заносяться до його робочих документів, які пізніше знаходять відображення у відповідних узагальнюючих документах. Найпоширенішими порушеннями, які виявляються в ході аудиту доходів підприємства є: неправильне віднесення доходів по видам діяльності, заниження доходів в обліку, невідображення в бухгалтерському обліку реалізованого товару, невиконання договірних відносин щодо своєчасності поставки товару, робіт та послуг. Ці порушення викривляють дійсний стан фінансового становища підприємства. Виправлення цих помилок дуже важливе для встановлення реального фінансового становища підприємства.

ВИСНОВОК

Розглянувши всі питання цієї курсової роботи можна зробити висновок, що аудит доходів підприємства є незалежною формою контролю, який досліджує тільки питання, обумовлені у договорі з замовником. Науково обґрунтовані висновки аудитора використовуються власником для поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства та усунення виявлених недоліків, особливо у розрахунках з державним бюджетом. Для зовнішніх контрагентів висновок незалежного аудитора є однією із гарантів достовірності та об'єктивності інформації, що була перевірена під час аудиторської перевірки. Аудит доходів та фінансових результатів підприємства є одним із найважливіших напрямків аудиту так як при неправильному визначенні доходів підприємства неправильно визначається податок на прибуток, що йде до державного бюджету, інвесторам підприємства незрозуміло: прибутковим чи збитковим є дане підприємство тощо.

В даній курсовій роботі було розглянуто актуальні питання аудиту доходів підприємства: мета аудиту доходів підприємства, основні завдання, об'єкти аудиту, методика проведення аудиту, складання програми проведення аудиту доходів підприємства, основні питання перевірки, джерела інформації аудиту доходів підприємства, типові порушення при визначенні доходів підприємства. Всі ці питання дуже важливі так як аудит доходів та фінансових результатів діяльності підприємства дає точні відповіді на наступні питання: прибутковим чи збитковим є дане підприємство; чи варто вкладати кошти на розвиток виробництва тощо. В умовах нинішньої ринкової економіки проведення аудиту доходів та фінансових результатів підприємства є дуже актуальним та важливим як для власників підприємства так і для потенціальних інвесторів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93. р.

 2. Закон України „Про підприємства в Україні " від 27.03.91 № 887-XII.

 3. Закон України „Про власність в Україні " від 7.02.91 № 536-XII.

 4. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16 липня 1999 № 996-XIV.

 5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджено наказом Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999 р.

 6. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджено наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р.

 7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій та розроблена до нього Інструкція із застосування, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.

 8. Білуха М.Т. Аудит. - К: Вища школа: Т-во "Знання ,2000 .-769 с.

 9. Давидов Г.М. Аудит :Навчальний посібник –К: Знання , 2001.-364с.

 10. Давидов Г.М. Аудит :Збірник задач та практичних ситуацій –К: Знання , 2001.-170с.

 11. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація .-К.:Знання , 2001-402 с.

 12. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. Навч.посібник .-К.: Каравела, 2004.-496с.

 13. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту. Збірник задач і прав. Житомир, 2000.-608 с.

 14. Труш В.Є. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності. Навч.посіб.-Херсон.-2002.-128с.

 15. Б.Ф. Усач Аудит:Навч.посіб.-К: "Знання", 2003.-223с.


 
 

Цікаве

Загрузка...