WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит доходів підприємства - Курсова робота

Аудит доходів підприємства - Курсова робота

Виконавець аудиторської перевірки Миколайченко Т.В.

Запланований аудиторський ризик – 5%

Рівень суттєвості – 100 грн.

№ п/п

Питання перевірки

Процедури

Документи

Спосіб

1

2

3

4

5

1

Вивчення умов надходження доходів

Перевірка документів та опитування

Наказ про облікову політику

Суцільний

2

Перевірка дотримання політики господарюючого суб'єкта щодо надання кредитів покупцям, перевірка замовлень на продаж,процедур доставки та ціноутворення

Перевірка документів, співставлення

Книга реєстрації замовлень, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, прас-листи,номенклатура цін

Суцільний

3

Перевірка доходів від реалізації продукції

Перевірка документів, співставлення

Акти приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, вимоги-накладні,

Вибірковий

3

Перевірка доходів від реалізації продукції

Перевірка документів, співставлення

лімітно-забірні картки, подорожні листи, калькуляційні відомості, рахунки-фактури, договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні, платіжні вимоги,виписки банку,розрахунки бухгалтерії

Вибірковий

4

Перевірка правильності класифікації, оцінки та умов визнання доходів

Перевірка документів, співставлення

Розрахунки бухгалтерії

Вибірковий

5

Перевірка на співвідношення ціни реалізованої продукції,товарів, робіт, послуг з прейскурантною ціною

Перевірка документів, співставлення,слідкування

Прейскуранти,калькуляційні картки,розрахунки бухгалтерії, накладні, акти виконаних робіт

Вибірковий

6

Перевірка наявності необхідних дозволів на здійснення операцій з продажу, повноти виписки рахунків-фактур, повноти касових надходжень, звірення кількості відвантаженої продукції за даними складського обліку, правильності відображення всіх реально здійснених операцій з продажу на рахунках бухгалтерського обліку

Хронологічна перевірка документів,співставлення

Книга реєстрації рахунків-фактур,касова книга, книги складського обліку, накладні на відвантаження продукції, товарно-транспортні накладні,регістри бухгалтерського обліку, Головна книга

Суцільний

7

Перевірка достовірності відображення сум від реалізації продукції

Перевірка документів, співставлення

Регістри бухгалтерського обліку, акти приймання, товарно-транспортні накладні

Вибірковий

8

Перевірка достовірності відображення сум від реалізації продукції

Перевірка документів, співставлення

Регістри бухгалтерського обліку, акти приймання, товарно-транспортні накладні

Вибірковий

9

Аналіз платежів,отриманих від замовників в погашення дебіторської заборгованості безготівковим розрахунком

Хронологічна перевірка документів,співставлення

Журнал з обліку дебіторської заборгованості, банківські виписки

Суцільний

10

Перевірка повноти обліку реалізації продукції

Перевірка документів, співставлення, аналіз

Товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, регістри бухгалтерського обліку

Вибірковий

10

Перевірка повноти обліку реалізації продукції

порядкової нумерації документів

Вибірковий

11

Перевірка своєчасності обліку доходів від реалізації

Перевірка документів, співставлення,перевірка дат у документах

Товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури,журнал з обліку дебіторської заборгованості

Вибірковий

12

Перевірка правильності оцінки реалізації

Перевірка документів, співставлення,арифметична перевірка даних обліку

Рахунки-фактури

Вибірковий

13

Перевірка класифікації операцій з обліку доходів від реалізації

Перевірка документів, співставлення

Товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури,бухгалтерські регістри, Головна книга

Вибірковий

14

Встановлення повноти відображення даних щодо реалізації, відображення дебіторської заборгованості

Перевірка документів, співставлення

Бухгалтерські регістри, Головна книга, журнал з обліку дебіторської заборгованості

Вибірковий

15

Перевірка правильності відображення результатів від реалізації

Перевірка документів, співставлення,арифметична перевірка даних обліку

Головна книга

Суцільний

16

Перевірка правильності та повноти відображення доходів від реалізації у Звіті про фінансові результати

Головна книга,бухгалтерські регістри, Звіт про фінансові результати

Суцільний

Отже, у програмі аудиту доходів підприємства затверджуються всі питання, які буде охоплено перевіркою, документи, що використовуватимуться. Також обов'язково висвітлюються всі процедури та способи аудиту.

3. МЕТОДИКА АУДИТУ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

3.1 Перевірка правильності визнання доходів та їх класифікація

Увага аудиторів при проведенні такої перевірки концентрується на умовах визнання доходів звітного періоду та класифікації доходів і фінансових результатів діяльності.

Згідно з П(С)БО 15 "Дохід" доходи визнаються за наступних умов.

1.Збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства).

2.Можлива достовірна оцінка суми доходів.

Визнання доходів, які включаються до складу об'єктів облікового процесу, здійснюється на підставі принципів нарахування і відповідності доходів і витрат.[15,с.11-12]

Критерії визнання доходу застосовуються окремо до кожної операції. Проте, ці критерії також застосовуються до окремих елементів однієї операції або двох чи більше операцій разом, якщо це випливає зі змісту операції.[15,с.14-15]

Разом з тим, окремі види доходу, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку мають певні особливості визнання. Аудитору необхідно звернути увагу на те, які види надходжень не визнаються доходами: суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів; суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо; суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг); суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг); суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором; надходження, що належать іншим особам; надходження від первинного розміщення цінних паперів.

При проведенні перевірки аудитору необхідно звернути увагу на правильність розмежування понесених витрат відповідно до одержаних доходів. Таким чином, необхідно встановити чи дотримується підприємство вимог П(С)БО 15 "Дохід" і 16 "Витрати" щодо класифікації понесених витрат і одержаних доходів за відповідними напрямами діяльності (табл. 5):

Таблиця 5. Класифікація доходів і витрат згідно з П(с)БО 15 "Дохід" і 16 "Витрати"

Доходи

Витрати

1

2

Доходи від реалізації

Собівартість реалізації

Загальновиробничі витрати

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Інший операційний дохід

Інші витрати операційної діяльності

Дохід від участі в капіталі

Витрати від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Фінансові витрати

Інші доходи

Інші витрати

Надзвичайні доходи

Надзвичайні витрати

Лише неухильне дотримання норм П(с)БО 15 "Дохід" і 16 "Витрати" допоможе правильно визначати доходи підприємства. Це в свою чергу зменшить кількість порушень.

3.2 Перевірка правильності обліку доходів

Операції з реалізації продукції відіграють основну роль у формуванні результатів господарської діяльності господарюючого суб'єкта, тому їх достовірність є досить високою.

Для успішного проведення перевірки процесу реалізації аудитор повинен мати уявлення про характер і особливості ринків збуту продукції, що випускається господарюючим суб'єктом, про конкурентну ситуацію на цих ринках, про платоспроможність споживачів цієї продукції.[13,с.36-48]


 
 

Цікаве

Загрузка...