WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит готової продукції - Курсова робота

Аудит готової продукції - Курсова робота

Додаток 10

Анкета вивчення стану внутрішнього контролю розрахунків з підзвітними особами

Замовник_____________

Складено_____________ Перевірено______________

№ п/п

Питання

Відповідь

Примітки

1

2

3

4

1

Чи складаються накази про відрядження працівників ?

складаються

2

Чи проводиться перевірка наявності і змісту завдань на відрядження, звітів про їх виконання ?

ні не проводиться

не було такої необхідності

3

Чи проводиться перевірка наявності реквізитів посвідчень, завдань на відрядження, звітів про їх виконання ?

не проводиться

4

Чи перевіряються підтвердження третіх сторін, чи проводиться опитування персоналу, порівняння з даними обліку кадрів ?

не проводиться

5

Чи перевіряється наявність підпису керівника на видатковому касовому ордері чи додатках до нього ?

перевіряється

6

Чи здійснюється виписка і видача грошей на відрядження різними особами ?

здійснюється

1

2

3

4

7

Чи проводиться перевірка журналу реєстрації ВКО опитування персоналу ?

не проводиться

8

Чи перевіряється дотримання порядку оформлення і реєстрації видаткових касових ордерів, чи підтверджується достовірність підписів на ВКО ?

частково

перевіряється тільки порядок оформлення і реєстрації касових ордерів

9

Чи проводиться перевірка наявності підписів керівника на авансових звітах ?

проводиться

10

Чи порівнюються витрати з виробничими завданнями, звітом про їх виконання ?

порівнюються, але не завжди

11

Чи перевіряються усі розрахунки по авансовому звіту, чи співставляються з додатками, вимогами чинного законодавства ?

перевіряються та співставляються

12

Чи перевіряються дати прибуття з відрядження і звіти, наявність заборгованості по попередніх авансових звітах ?

перевіряються

13

Чи перевіряються дати видачі сум на господарські потреби і дати звітів про їх використання ?

перевіряються

14

Чи співставляються дати звітів з датами на первинних документах, що підтверджують витрачання грошей ?

співставляються

15

Чи перевіряються відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій в системі бухгалтерських рахунків ?

перевіряються

16

Чи розмежовуються витрати в межах ліміту і понад ліміт ?

розмежовуються

Додаток 11

ДОГОВІР

r. __________ "__" _________ 2000 __ р.

Аудиторська фірма "Аудит", іменована надалі "Виконавець", в особі директора фірми Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони і ТОВ "Чайка", іменована надалі "Замовник", в особі директора Петрова Петра Петровича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони уклали даний договір про нижченаведене:

1. Предмет договору й обов'язку сторін

Виконавець проводить комплексну ревізію за визначений період і по її результатах оцінює стан бухгалтерського обліку, схоронність матеріальних і коштів ; складає акт ревізії й аудиторський висновок; робить висновки і пропозиції по усуненню недоліків. Робота виконується відповідно до технічного завдання і календарного плану.

Замовник зобов'язаний провести повну інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей і забезпечити виведення остаточних результатів, надати необхідну документацію і звітність для здійснення робіт, а також пояснення і довідки посадових осіб.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків

Вартість робіт визначається протоколом узгодження договірної ціни. Замовник буде робити платежі одноразово шляхом перекладу коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3. Порядок здачі і приймання робіт

Передача оформленої у встановленому порядку документації здійснюється супровідними документами Виконавця. По завершенні робіт складається акт про приймання результатів робіт. При наявності мотивованих зауважень складається двосторонній акт із переліком необхідних доробок і термінів їхнього виконання. Якщо Замовник вимагає виконання додаткових робіт з порівняння з технічними умовами, то укладається додаткова угода.

4. Відповідальність сторін

За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань Виконавець несе майнову відповідальність, а також він несе відповідальність за неправильні зведення в аудиторському висновку, не завершення роботи в термін. Замовник відповідає за порушення умов оплати і прострочення приймання виконаних робіт.

5. Конфіденційність

Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці існування і зміст даного договору і не розголошувати інформацію якій-небудь третій стороні, за винятком загальнодоступної інформації.

б. Вирішення суперечок

Усі суперечки і розбіжності, якщо вони не будуть дозволені шляхом переговорів, повинні зважуватися відповідно до чинного законодавства.

7. Припинення договору раніше наміченого терміну

Кожна зі сторін може негайно перервати дію договору шляхом письмового повідомлення через здійснення окремих подій і порушень (неплатоспроможність, реорганізація, призупинення ділових операцій, передача інформації третім обличчям і ін.). У випадку розірвання договору оплата буде вироблятися шляхом виставляння Виконавцем на інкасо платіжної вимоги з додатком однобічного акта з вказівкою обсягу і вартості фактично виконаних робіт.

8. Форс-мажорні обставини

Якщо форс-мажорні обставини (суспільні безладдя, акти органів державного керування й інші екстремальні умови) перешкоджають сторонам вчасно виконувати свої зобов'язання, то проводиться повідомлення сторін і виконання обов'язків може тимчасово припинятися.

9. Інші умови

Виконавець за своїм розсудом здійснює набір фахівців для проведення робіт. Ціни за роботу визначаються тільки для даного договору.

10. Юридичні адреси сторін

Даний договір підписаний у двох екземплярах.

Підписи сторін:

Від Виконавця Від Замовника

М.П. М.П.


 
 

Цікаве

Загрузка...