WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит готової продукції - Курсова робота

Аудит готової продукції - Курсова робота

Додаток 4

Суб'єкти внутрішнього контролю на підприємстві

№ п/п

Об'єкт

Наявність на підприємстві

Кільк. членів

Кільк. провед. перевірок

Тематика

Документи, складені по рез-тах перевірки

Виявленні порушення

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Бухгалтерія

є

4

-

-

-

-

Примітка: данні колонок 5, 6, 7, 8 відсутні тому, що являють собою комерційну таємницю підприємства .

Додаток 5

Характеристика суб'єктів внутрішнього контролю на підприємстві

№ п/п

Суб'єкт контролю

Посада

Спеціальність

Освіта

Стаж роботи

на підпри-ємстві

по економічній спеціальності

1

2

3

4

5

6

7

1

Бухгалтерія:

Бухгалтер

Бухгалтер

Заст.Гол.бух.

Бухгалтерський облік

Вища економічна

2

3

5

2

6

15

2

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Бухгалтерський облік

Вища економічна

5

20

Додаток 6

Контрольні функції працівників підприємства за категоріями

№ п/п

Посади персоналу за штатним розкладом

Контрольні функції працівників за посадовими інструкціями

1

Директор

Контролює діяльність організації в цілому

2

Комерційний директор

Контролює організацію збуту продукції

3

Головний бухгалтер

Контролює всі питання, що пов'язані з обліком

4

Начальники відділів (цехів)

Контролюють виробничу дисципліну та якість продукції

5

Робітники

Контролюють якість продукції

Додаток 7

Анкета вивчення системи бухгалтерського обліку

Замовник _____________

Складено______________ Перевірено_____________

№ п/п

Питання

Відповідь

Примітки

1

Чи достатня кваліфікація облікового персоналу ?

достатня

всі працівники мають вищу економічну освіту та досвід роботи по спеціальності.

2

Чи здійснюється на підприємстві спеціалізація облікових робіт ?

здійснюється

кожний працівник відповідає за свою частину, узагальнює все головний бухгалтер

3

Чи контролюється виконання робіт старшими за посадою ?

так, контролюється

4

Чи висока плинність облікового персоналу ?

плинність практично відсутня

5

Чи визначається за звітний період облікова політика ?

так визначається

оформлюється наказом по підприємству

6

Чи відбувались зміни облікової політики в порівнянні з попереднім роком ?

не відбулося

7

Чи здійснюються встановлені процедури контролю достовірності облікової інформації:

здійснюються

- арифметична перевірка

так

- перевірка за змістом

так

- оборот. відомості аналіт. обліку до синтетичних рахунків

так

- інвентаризація

так

один раз на рік (перед складанням річного звіту)

- інші

так

8

Чи були встановлені суттєві недоліки в системі обліку ?

ні

Суттєвих недоліків (таких, які б негативно вплинули на діяльність підприємства) не було встановлено

9

Чи застосовується на підприємстві графік документообігу ?

так

10

Чи затверджений робочий план рахунків?

так

11

Чи застосовується адекватна форма бухгалтерського обліку ?

ні

Додаток 8

Анкета внутрішнього контролю по касі

Замовник_____________

Складено_____________ Перевірено______________

№ п/п

Питання

Відповідь

Примітки

1

2

3

4

Санкціонування

1

Чи тільки керівник дає дозвіл на видачу готівки з каси ?

так

тільки керівник має право видавати дозвіл на видачу готівки з каси

2

Чи усі видаткові ордери або документи, що їх замінюють підписані керівником ?

так

всі необхідні документи підписані керівником

Розподіл обов'язків

3

Чи розподілені обов'язки по виписуванню касових ордерів та їх виконанню (видачі/отриманні готівки)?

розподілені

4

Чи розподілені обов'язки з обліку касових ордерів та обліку реалізації, розрахунків із підзвітними особами тощо ?

розроблені

Документування і запис

5

Чи здійснюється нумерація прибуткових і видаткових касових ордерів у встановленому порядку?

здійснюється

6

Чи своєчасно заповнюється касова книга і подається звіт касира ?

своєчасно

7

Чи додаються до звіту касира всі необхідні документи ?

додаються

Контрольні процедури

8

Чи здійснюється у встановленому порядку перевірка звітів касира ?

здійснюється

9

Чи перевіряє бухгалтер дотримання суми встановленого ліміту залишку готівки в касі ?

перевіряє

10

Чи здійснюється раптова щоквартальна інвентаризація коштів у касі ?

здійснюється

11

Чи здійснюється перевірка своєчасності оприбуткування коштів у касі, їх внесення на розрахунковий рахунок на підставі записів у касовій книзі, чеків і виписок банку?

здійснюється

Додаток 9

Анкета вивчення стану внутрішнього контролю і системи обліку запасів

Замовник_____________

Складено_____________ Перевірено______________

№ п/п

Питання

Відповідь

Примітки

1

2

3

4

1

Чи проведена класифікація запасів для їх обліку ?

проведена

2

Чи встановлені відповідні методи оцінки і обліку на рахунках запасів в обліковій політиці ?

встановлені

3

Чи розроблений проект постановки обліку на рахунках по руху запасів ?

розроблений

4

Чи використовується розрахунок середнього проценту для списання відхилень від вартості матеріалів ?

використовується

5

Чи організований аналітичний облік запасів на необхідному рівні, чи ведуться картки складського обліку ?

облік організований на необхідному рівні, картки ведуться

6

Чи здаються до бухгалтерії звіти про рух запасів згідно документообігу ?

здаються в обов'язковому порядку

7

Чи складаються акти про списання МШП, які прийшли в непридатність ?

складаються

складає відповідна комісія

8

Чи систематично порівнюються дані аналітичного і синтетичного обліку ?

дані порівнюються систематично

9

Чи проводиться перевірка повноти та своєчасності оприбуткування запасів ?

проводиться

11

Чи перевіряється використання запасів за різними напрямками діяльності?

перевіряється

12

Чи виявляються особи винні в перевитрачанні сировини та матеріалів ?

ні не виявлялися

перевитрачання з вини працівників не було

13

Чи порівнюються первинні дані про витрачання запасів з даними обліку про рух матеріальних цінностей проведених звітів ?

так, порівнюються

14

Чи перевіряється законність і доцільність витрачання запасів ?

перевіряється

15

Чи перевіряється правильність оцінки та обліку запасів внутрішніми контролерами ?

перевіряється


 
 

Цікаве

Загрузка...