WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит готової продукції - Курсова робота

Аудит готової продукції - Курсова робота

Висновки і пропозиції

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних суспільно-економічних формаціях обумовлює потребу удосконалення функцій управління процесом виробництва, у тому числі і контролю економіки. Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає меті управління, яка визначається економічними і політичними закономірностями розвитку даної формації. Функції контролю визначаються діями економічних законів і метою суспільства, інтереси якого він захищає.

Завдання економічного контролю у суспільстві полягає в укріпленні форм власності, сприянні виробництву конкурентноспроможної продукції для реалізації на світовому і внутрішньому ринках.

Перехід економіки на ринкові відносини пов`язаний з розширенням прав підприємців, демократизацією управління, використанням економічних стимулів, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за економічними результатами. У зв`язку з цим визначається новий напрямок розвитку економічного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств - незалежний аудиторський контроль.

Закономірність виникнення аудиторського контролю в Україні обумовлена проведенням приватизації державного майна, управління яким проводив власник адміністративними методами, використовуючи для цього різні державні структури. Створення спільних підприємств з іноземним капіталом, орендних, комерційних, приватних та інших суб`єктів підприємницької діяльності з різними формами власності і господарювання, керуючись законами України про власність і підприємницьку діяльність, власник набув право обрати незалежний контроль своєї фінансово-господарської діяльності. Таке право власника закріплено Законом України про аудиторську діяльність, який передбачає організаційне і методичне забезпечення виконання контрольних функцій - аудиту на договірних засадах з власником, передбачає відповідальність сторін за об`єктивну, неупереджену перевірку фінансової діяльності підприємства, відображення результатів її у публічній звітності та правильність розрахунків з державою по сплаті податків, нарахування дивідендів акціонерам і іншим володарям цінних паперів.

Підвищення ефективності аудиту неможливо без використання комп`ютерної техніки. Говорячи про вдосконалення системи економічного контролю в цілому, я маю на увазі, що контроль є єдиною функцією управління, яка оцінює надійність системи збору, зберігання та переробки виробничо-фінансової інформації господарських одиниць.

Будь-який користувач інформацією (наприклад, бухгалтер), незважаючи на те, чи технічна це інформація, чи економічна, самостійно або через посередників (незалежних аудиторів) проводить деякі операції по її оцінці з відповідним йому ступенем достовірності. Коло таких користувачів достатньо широке: від апарату управління господарської одиниці до акціонерів, від власників до представників державної виконавчої влади. За природою своєї діяльності всі вони займаються діяльністю, пов`язаною з оцінкою інформації про хід господарських процесів на підприємствах або про виконання державних програм соціально-економічного розвитку.

Тому під системою економічного контролю розуміється комплекс соціально-економічних інститутів, які в своїй діяльності використовують методи і техніку, що дозволяють оцінити ступінь достовірності інформації, яка їх цікавить, і надійність джерела цієї інформації. Тому такі словосполучення, як "облік і контроль", "ревізія і контроль", "контроль і аналіз господарської діяльності", "контроль ефективності програм соціально-економічного розвитку" означають, що в процесі функціонування бухгалтерського обліку, дослідження діяльності підприємства, аналізу господарської діяльності або оцінці ефективності виконання державних та місцевих соціально-економічних програм завжди проводиться робота по встановленні ступеню достовірності інформації, яка використовується.

Другим аспектом, який реалізується через систему контролю, є приймання мір по стимулюванню інформаційних систем ревізійних одиниць до якісного виконання роботи. Ця функція контролю, як правило, реалізується через органи виконавчої влади, а на вищому рівні управління - і через законодавчі. Необхідність цієї функції викликана можливістю здійснити тотальний контроль - охопити перевіркою всіх платників податку і всі господарські одиниці. За цією ж причиною в багатьох країнах основна доля контролю бухгалтерської інформації і формальної законності фінансових операцій покладається на внутрішньогосподарський контроль, в той же час спеціалізовані контрольні відомства перевіряють дієвість системи внутрішнього контролю.

В курсовій роботі розроблена методика проведення аудиту готової продукції, показана послідовність аудиту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закони України :

  • Про аудиторську діяльність (від 22.04.93);

  • Про бухгалтерський облік та фінансову звітність (від 16.07.99).

2. Чинні інструктивні матеріали Міністерства фінансів України та Державної податкової адміністрації України з питань організації та ведення обліку, складання звітності та оподаткування, місцевих податків та розрахунків за ними:

  • Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затв. наказом Мінфіну від 24.05.95р. №88;

  • Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затв. наказом Мінфіну України від 25.07.95 р. № 128

3. А.В. Андрєєв "Практичний аудит", М: -Економіка, 1994

4. М.Т. Білуха "Судово-бухгалтерська експертиза", (навчальний посібник) К: -Київський торгово-економічний університет, 1990

5. М.Т. Білуха "Аудит у бізнесі", - Дніпропетровськ, 1994;

6. М.Т. Білуха, В.П. Дудко "Облік і аудит",К ,1992;

ДОДАТКИ

Додаток 1

Характеристика підприємства

№ п/п

Показник

Характеристика

1

2

3

1

Форма власності

Приватна

2

Галузь

Будівництво

3

Вид економічної діяльності

Будівництво та ремонт жилих приміщень

Додаток 2

Аналіз фінансово – господарської діяльності підприємства за звітний рік

Замовник_________________

Складено_________________ Перевірено____________

№ п/п

Чистий прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства (тис. грн. )

Чисельність працюючих на підприємстві (чол.)

Залишок

Необоротних активів (тис. грн.)

Оборотних активів

(тис. грн.)

На початок року

На кінець року

На початок року

На початок року

На початок року

На початок року

На початок року

На початок року

1

1084

2067

35

35

2630

2558

1179

1419

Додаток 3

Анкета вивчення внутрішнього контролю на підприємстві

Замовник_____________

Складено_____________ Перевірено____________

№ п/п

Питання

Відповідь

Примітки

1

2

3

4

1

Чи є на підприємстві положення про ревізійну комісію ?

немає

2

Чи є на підприємстві положення про Спостережну раду та інші суб'єкти внутрішнього контролю ?

немає

3

Чи користувалось підприємство послугами аудиторської фірми (чи приватного аудитора)?

користувалось

перевірку проводив приватний аудитор

4

Яка тематика проведеної перевірки ?

аудит оплати праці

5

Скільки осіб було залучено до перевірки ?

1

6

Який період тривала перевірка ?

7 днів

7

Яка сума була виплачена аудитору по результатах перевірки ?

Відсутня інформацію

Дана інформація є комерційною таємницею підприємства

8

Яка форма оплати аудиторських послуг ?

погодинна

9

Чи є на підприємстві програма внутрішньогосподарського контролю?

є

10

Чи є служба внутрішнього аудиту, ревізійна комісія, постійно діюча інвентар. комісія ?

відсутня

11

Чи проводиться інвентаризація цінностей і скільки разів ?

проводиться один раз на рік

перед здачею річного звіту

12

Чи є посадові інструкції або положення щодо роботи служби внутрішнього контролю ?

немає

13

Чи виконує ревізійна комісія програму внутрішньогосподарського контролю ?

рев.комісія відсутня


 
 

Цікаве

Загрузка...