WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

"Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

Аудит резервного капіталу

1.

Порядок формування і правильність відображення в обліку резервного капіталу і його використання.

Дані бухгалтерського обліку та звітності.

Аудитор суб'єктивно визначає ризик економічного суб'єкта. Визначається внутрішньогосподарський ризик, який дорівнює 0,54,також варто оцінити ризик контролю, який дорівнює 0,5 та ризик не виявлення, який дорівнює 0,1.Аудиторський ризик розраховуємо за формулою:

АР=ВР*РК*РН [1]

АР=0,54*0,5*0,1=0,027=2,7%

Таблиця 3.4

Система базових показників і порядок знаходження рівня суттєвості

Назва базового показника

Значення базового показника бухгалтерської звітності економічного суб'єкта, що перевіряється (тис.грн.)

Частка (%)

Значення, яке використовується для знаходження рівня суттєвості (тис.грн.)

1

2

3

4

Прибуток підприємства

37710

5%

1885,5

Валовий обсяг реалізації без ПДВ

98600

2%

1960

Валюта балансу

151740

2%

3034,8

Власний капітал

96790

10 %

9679

Загальні витрати підприємства

89350

2 %

1787

Розрахуємо суттєвість : С=(1885,5+1960+3034,8+9679+1787)/5=3669,26 тис. грн. Аудиторську програма складається у вигляді тестів засобів контролю. Тести засобів контролю є переліком сукупності дій, призначених для збору інформації про функціонування системи внутрішнього контролю і обліку. Призначення тестів засобів контролю в тому, що вони допомагають виявити істотні недоліки засобів контролю економічного суб'єкта. Для кожної аудиторської процедури, що має свій код, повинні бути розроблено декілька тестів засобів контролю.

Таблиця 3.5

Тести засобів контролю.

з/п

Зміст питання

Варіант відповіді

Так

Ні

1

2

3

4

1

Чи є протоколи зборів акціонерів?

+

2

Чи були випадки внесення часток до статутного капіталу майном та нематеріальними активами?

+

3

Чи є Методика оцінки часток, що вносяться до статутного капіталу в натуральній та нематеріальній формах?

+

4

Якщо формування статутного фонду є обов'язковим, чи обумовлені строки сплати (часткової сплати) внесків?

+

5

Чи зазначене в установчих документах визначення часток засновників підприємства, тобто фактичне визначення власника/власників юридичної особи?

+

6

Чи був сплачений мінімальний розмір статутного фонду на момент звернення по дозвіл на діяльність торговця цінними паперами?

+

7

Чи існує на підприємстві механізм виключення за рішенням зборів учасників того учасника, який систематично не виконує своїх обов'язків?

+

8

Чи проводилися установчі збори про затвердження статуту товариства (наявність протоколу)?

+

9

Чи забезпечені права власності товариства відповідними документами на випущені акції?

+

10

Чи відбулися реєстрація та публікація інформації про випуск акцій?

+

И

Чи надавався звіт про наслідки передплати до ДКЦПФР?

+

12

Чи перевірявся аудиторською фірмою фінансовий стан засновників — юридичних осіб щодо їх спроможності сплатити за акції ВАТ?

+

13

Чи дотримуються на даному підприємстві обмеження на види внесків засновників?

+

14

Чи були зміни в статутному капіталі в даний період, їх адекватність реєстрації у статутних документах?

+

15

Чи є акти ревізійної комісії щодо ревізії фінансово-господарської діяльності

+

16

Чи відзначала ревізійна комісія факти неправильного визначення прибутків (збитків)?

+

17

Чи є рішення зборів акціонерів щодо розподілу прибутку?

+

18

Чи виконується статутна норма щодо формування резервного капіталу?

+

19

Чи створюється дивідендний фонд на підприємстві?

+

20

Чи відповідає кваліфікація бухгалтера щодо ведення обліку власного капіталу вимогам кваліфікаційної характеристики?

+


 
 

Цікаве

Загрузка...