WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

"Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

Регіони

Особисті селянські господарства

Сільськогос- подарські підприємства

Разом, т.

Структура постачаль-

ників сировини, %

т.

%

т.

%

Токмацький

5255,66

17,24

1994,19

16,73

7249,85

17,10

Мелітопольський

488,33

1,60

68,13

0,57

556,45

1,31

Дніпропетровський

5552,84

18,21

-

-

5552,84

13,10

Веселівський

1515,26

4,97

433,86

3,64

1949,12

4,60

Оріхівський

869,44

2,85

673,20

5,65

1542,64

3,64

Михайлівський

2284,68

7,49

654,70

5,49

2939,38

6,93

Чернігівський

4971,58

16,31

172,79

1,45

5144,37

12,13

Приморський

503,95

1,65

113,71

0,95

617,65

1,46

Велико-Білозірський

4922,05

16,14

1474,84

12,38

6396,89

15,09

Бердянський

1129,58

3,71

2840,75

23,84

3970,33

9,36

Приазовський

563,22

1,85

569,06

4,78

1132,28

2,67

Новомиколаївський

218,69

0,72

-

-

218,69

0,52

Василівський

356,44

1,17

28,12

0,24

384,56

0,91

Гуляй-Польський

199,75

0,66

11,79

0,10

211,54

0,50

Вільнянський

-

-

419,53

3,52

419,53

0,99

Кам'янка-Дніпровський

-

-

55,56

0,47

55,56

0,13

Куйбишевський

-

-

2406,96

20,20

2406,96

5,68

Пологи

1655,45

5,43

-

-

1655,45

3,90

Разом

30486,91

100

11917,18

100

42404,09

100

Безперервний процес виробництва характеризується певними результатами, які відображають його ефективність та доцільність.

Валова продукція сільського господарства— це первісний результат взаємодії факторів виробництва, матеріальна і вартісна основа інших кінцевих результатів, що в натуральній формі представлений всіма виробленими протягом року первинними продуктами рослинництва і тваринництва, а у вартісній — оцінений за порівнянними цінами відповідного року.

Отже, тепер більш детально розглянемо основні показники розміру виробництва ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат". Вони відображені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Розміри виробництва ВАТ „ММКК"

Показники

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

2006 р. до 2002р., %

1

2

3

4

5

6

7

Валова продукція, тис.грн.

20655,1

36007,3

33011,1

42066,7

48222,6

233,47

Товарна продукція, тис.грн.

20082,4

36840,1

29129,6

52161,4

55520,8

276,46

Середньорічна чисельність працівників, чол..

229

303

308

329

332

144,98

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн.

5022,1

5261,4

1876,95

2350,3

2247,85

44,76

Середньорічна вартість оборотних засобів, тис.грн.

1264,15

2306,3

3116,9

3567,6

4447,2

351,79

На основі даних таблиці визначили, що за період з 2002 р. по 2006 р. по всіх показниках розміру виробництва відбувалося збільшення, окрім середньорічної вартості основних виробничих фондів. Вартість валової продукції збільшилася на 133,47 %, порівняно з 2002 р., вартість товарної продукції збільшилася на 176,46 %, до 2002 р.. Середньорічна вартість оборотних засобів збільшилась на 251,79 %, до 2002 р.. Ці зміни відбулися за рахунок докорінного розширення виробництва, до 2006 р. відбувалося постійне зростання виробництва по основних видах продукції і з 2004 р. започатковано нове виробництво по розливу мінеральної води.

Економічна ефективність – визначається як відношення одержаних результатів до витрат засобів виробництва і живої праці. Узагальнюючим показником економічної ефективності роботи підприємства є рентабельність виробництва. Рентабельність— поняття, що характеризує економічну ефективність виробництва, за якої підприємство за рахунок грошової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) повністю відшкодовує витрати на її виробництво й одержує прибуток як головне джерело розширеного відтворення.

Рівень рентабельності в цілому по підприємству характеризує ефективність лише спожитих виробничих ресурсів і не відображує ефективності використання всіх авансованих витрат, що акумулюються у вигляді застосовуваних основних і оборотних фондів. Тому для визначення ефективності використання виробничих фондів розраховують показник норми прибутку. З економічної точки зору показник норми прибутку показує, скільки грошових одиниць прибутку приносить кожна грошова одиниця функціонуючих виробничих фондів. Зростання цього показника, як і показника рівня рентабельності, свідчить про підвищення ефективності виробництва.

Економічні результати ефективного ведення виробничої (господарської) діяльності ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат" представлені у вигляді таблиці 2.3.

Після аналізу головних аспектів діяльності переробного підприємства ми провели узагальнюючий аналіз показників економічної ефективності. В період з 2001 по 2005 р.р. підприємство веде розширене відтворення, нарощує потужності, тим самим збільшуючи загальний виробіток продукції.

Таблиця 2.3

Показники економічної ефективності виробництва у ВАТ "ММКК"

Показники

2002р.

2003р.

2004р.

2005р.

2006р.

2006 р. до 2002р., %

Виручка від реалізації, тис.грн.

16735,3

31198,7

24893,4

44520,7

46808,4

279,70

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

14822,2

29123,2

23087,9

41555

44764

302,01

Прибуток від реалізації, тис.грн.

1913,1

2075,5

1805,5


 
 

Цікаве

Загрузка...