WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

"Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

 • перевірка фактів реєстрації підприємства;

 • перевірка видів і обсягів діяльності;

 • аудит головних подій і учасників створення підприємства;

 • аудит структури і складу підприємства;

 • аудит суттєвості підприємства.

Аудит ВАТ "ММКК" проводиться з ініціативи керівництва, а також у випадках, передбачених чинним законодавством. Підприємство зобов'язане до 1 грудня поточного року повідомити податковим інспекціям про укладання договору на аудиторську перевірку.

На підприємстві існує система внутрішнього контролю, яка ефективно попереджує про виникнення недостовірної інформації та ефективно виявляє недостовірність у межах обмеженого часу з моменту, коли така інформація виникла.

Організація системи внутрішнього аудиту здійснюється на підприємстві з метою незалежної перевірки виконання працівниками своїх посадових обов'язків.

Внутрішній аудит — організована на підприємстві служба, що діє в інтересах його керівництва або власників, регламентована внутрішніми документами система контролю з дотримання встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку, охорони власності та надійності системи внутрішнього контролю.

Структура та штат служби внутрішнього аудиту затверджуються керівником підприємства. Організаційні форми внутрішнього аудиту можуть бути різними, наприклад, відділ внутрішнього контролю, аудит, управління тощо.

У своїй діяльності служба внутрішнього аудиту керується законодавством України, внутрішніми нормативними актами, рішеннями засновників та наказами керівника підприємства.

Мета внутрішнього аудиту — допомогти керівництву та всім працівникам підприємства ефективно виконувати свої функції. До об'єктів внутрішнього аудиту слід відносити:

• ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової звітності на підприємстві;

• стан активів та забезпеченість ними підприємства, що перевіряється;

• основні показники фінансового стану підприємства;

• систему управління підприємством;

• якість роботи планово-економічних та технологічних служб;

• розміри податків, обов'язкових зборів та платежів;

• основні процеси господарської діяльності підприємства;

• систему внутрішньогосподарського контролю;

• дотримання трудової дисципліни.

Внутрішній аудит у порівнянні із зовнішнім є більш поглибленим і таким, що враховує специфіку підприємства, форми звітності, яка не оприлюднюється і не розглядається зовнішнім аудитором, а саме:

• дотримання встановленої політики підприємства;

• прогноз обсягу реалізації продукції, товарів, робіт та послуг, розміру отриманих прибутків;

• розробку та контроль за дотриманням планів невідкладних заходів;

• дані аналізів кошторисів та витрат;

• аналіз ситуацій ризику і запобігання банкрутству;

• використання ноу-хау тощо.

Внутрішній аудит підпорядкований тільки керівництву підприємства або його власнику. Тому такий аудит не є незалежним стосовно господарюючого суб'єкта, але його можна назвати незалежним стосовно внутрішніх служб та підрозділів підприємства.

Підприємство існує понад 50 років. Будівництво почалося в кінці 1946 року. Воно відновлювалося та реконструювалося на базі використання напівзруйнованих кам'яних будівель колишнього парового млина, а 29 квітня 1950 року підприємство випустило свою першу продукцію – 700 кг сухого молока.

Проектна потужність підприємства становила 800 т. сухого молока на рік. Потужності підприємства постійно зростали. За перший рік свого існування підприємство переробило 16 млн. 200 т. молока та виробило 820 т. сухого молока, 288 т. цільномолочної продукції та 294 т. вершкового масла.

Внаслідок збільшення закупівлі молока, технічного переозброєння та модернізації устаткування виробництво продукції постійно зростало. Так у 1988 році – самому продуктивному в історії підприємства – було закуплено 90 млн. 651 тонна молока та вироблено 4 млн. 963 тонни сухих молочних консервів, 12 млн. 32 тонни цільномолочної продукції та 1 млн. 340 тонн вершкового масла.

До складу підприємства належать : консервний цех, цільномолочний цех, цех по розливу мінеральної води, цехи допоміжного виробництва, сантехнічні об'єкти, котельня, градирня, гараж, комори, приміщення заводоуправління, три фірмові магазини, які розташовані на території Токмацького та Чернігівського районів, а також дві філії – Чернігівський молочний завод, який знаходиться у смт. Чернігівка та Великобілозірський молочний завод, який розташований у с. В. Білозірка.

На рисунку 1.1 представлено організаційну схему ВАТ „ММКК".

У теперішній час ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат" прагне збільшення випуску продукції. Ще у квітні 2002 року в експлуатацію ввійшов цех по розливу мінеральної води, а також планується переробка соєвого білку для харчових та кормових цілей.

Сировиною для переробних підприємств молочної промисловості є молоко. Тому стан сировинної бази у регіоні – це найсуттєвіший показник для ефективного виробництва продукції молочної промисловості. Нажаль, наразі стан тваринницького підкомплексу дуже тяжкий, що має свої причини, тому виникає жорстка конкуренція за постачальників сировини. ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат" має достатньо довгу історію існування та добре налагоджені зв'язки як із постачальниками сировини, так і з покупцями кінцевої продукції. Основні регіони постачання сировини з розподілом на сільськогосподарські підприємства та особисті селянські господарства за 2005 рік та кількість молока, отриманого від них представлено у наступній таблиці 1.1.

 1. –голова правління – генеральний директор;

 2. –зам. голови правління –начальник юридичного відділу;

 3. –зам. генерального директора по охороні праці та технічної безпеки;

 4. –директор Чернігівського молокозаводу;

 5. – масляр масло цеху;

 6. –інспектор по кадрах;

 7. –секретар;

 8. –завідувач виробничою лабораторією;

 9. –інженер – хімік;

 10. – інженер – хімік I кат.;

 11. –інженер – бактеріолог;

 12. – інженер – бактеріолог I кат.;

 13. –лаборант хіміко – бактеріологічного аналізу;

 14. – лаборант хіміко – бактеріологічного аналізу ц/м цеху;

 15. –технолог;

 16. –головний бухгалтер;

 17. –бухгалтер Чернігівського молокозаводу;

 18. –бухгалтер по обліку виробництва;

 19. – бухгалтер по обліку основних засобів;

 20. –бухгалтер – касир;

 21. –бухгалтер матеріального відділу;

 22. –бухгалтер по розрахунку з робітниками і службовцями;

 23. –бухгалтер по заготівлі;

 24. –бухгалтер по реалізації готової продукції;

 25. –бухгалтер консервного цеху;

 26. –комерційний директор;

 27. –керівник комерційного відділу;

 28. –магазин „Молоко";

 29. –головний економіст;

 30. –економіст по плануванню;

 31. –директор по постачанню;

 32. –керівник по постачанню;

 33. –керівник відділу заготівлі;

 34. –завідувач гаражем;

 35. –технічний директор(головний інженер);

 36. –мастер рем. буд. ділянки;

 37. –бригадир буд. ділянки;

 38. –головний механік;

 39. –механічна майстерня;

 40. –завідувач консервного цеху;

 41. –головний енергетик;

 42. –завідувач котельні;

 43. –інженер по метрології;

 44. –керівник цеху по розливу мінеральної води;

 45. –керівник ц/м цеху;

 46. –інженер – механік консервного цеху;

47.–технічний керівник Чернігівського молокозаводу

0100090000034200000001001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c0222085d07040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d00085d070000ca380000985c110004ee8339d87ba0120c020000040000002d010000040000002d010000030000000000

Рис. 1.1 Організаційна схема ВАТ „ММКК"

На основі даних таблиці можемо визначити, що підприємство має широке коло постачальників сировини (обслуговується 18 регіонами). В свою чергу визначили, що питома вага у постачанні молока особистими селянськими господарствами майже втричі більша ніж сільськогосподарськими підприємствами. Найбільшу питому вагу у структурі постачанні молока по регіонах займають : Токмацький, Великобілозірський, Дніпропетровський та Чернігівський регіони, відповідно 17,10; 15,09; 13,10 та 12,13 відсотків. Це пов'язано з тим, що у с. Велика Білозіра та смт. Чернігівка знаходяться філії цього підприємства, що є основними пунктами прийому сировини.

Таблиця 2.1

Основні постачальники сировини ВАТ „ММКК" по регіонах за 2005 рік


 
 

Цікаве

Загрузка...