WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

"Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

Результати перевірок за всіма видами капіталів доцільно внести у відомість перевірки показників звіту про власний капітал, представлену в таблиці № 1.2. Тут указується найменування статті або вид капіталу, сума за даними обліку, сума по даним аудита капіталу в різних облікових регістрах, виявлені відхилення (+,-) і примітки.

Таблиця 1.2

За даними аудита, грн

Відхилення

Вид капиталу

Фінансова звітність

Головна книга

Журнал-ордер

Інвентаризація

+

-

Примітки

1

2

Приклад відомості перевірки показників звіту про власний капітал

Саме звіт про власний капітал (ф. № 4) дає чітке подання про зміни у власному капіталі підприємства в розрізі елементів власного капіталу й причини змін і має велике значення для керування фінансовою діяльністю підприємства.

Виявлені порушення по формуванню капіталів й їхньому використанню доцільно оформляти у вигляді таблиці № 1.3. У цій таблиці вказують номер, дату й назву документа, зміст записів у ньому, суму й характер порушення, а також указують відповідальна особа й заходи щодо усунення виявлених порушень.

Таблиця 1.3

Документ

Зміст записів

Сума, грн

Характер порушення

Відповідальна особа

Заходи

Назва

Дата

1

2

3

4

5

6

7

8

Приклад відомості перевірки порядку формування капіталу і його використання

На кожний факт, виявлений аудитором, необхідно зробити опис посиланням на порушення того чи іншого нормативно-правового акту хто допустив помилку або шахрайство, з чиєї вказівки або дозволі здійснено порушення або дозвіл, де і коли допущено порушення, розміру матеріального збитку та інші наслідки.

II. Організаційно – економічна характеристика ВАТ „Молочанський молочноконсервний комбінат"

Відкрите акціонерне товариство „Молочанський молочноконсервний комбінат" знаходиться в західній частині Токмацького району Запорізької області. Територія підприємства розташована на лівому березі р. Молочна і приєднана до північно-західної частини м. Молочанськ на відстані 1,5 км від центра міста. Підприємство знаходиться у 90 км від обласного центра м. Запоріжжя та у 18 км від районного центра м. Токмак. Найближчою залізничною станцією є станція „ Молочанськ ", яка знаходиться на магістралі Донецьк-Нова Каховка Придніпровської залізничної дороги на відстані 2 км від підприємства.

Загальна промислова площа підприємства складає 2,97 га. Рельєф спокійний з загальним схилом у західному напрямку. Ґрунти сірі суглинисті, ґрунтові води знаходяться на глибині 1,5 м. Для забезпечення підприємства водою існує 2 артезіанських свердловини.

Управління підприємством здійснюється у відповідності з статутом підприємства на поєднанні прав засновника та уповноваженого ним на проведення господарської діяльності керівника (директора) підприємства. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;

- Спостережна рада;

- Правління Товариства (виконавчий орган).

Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія.

Кожний із перелічених органів управління Товариства створюється та діє згідно з чинним законодавством, статутом та внутрішніми нормативними актами, затвердженими Спостережною радою Товариства.

Засновник підприємства:

 • вносить зміни і доповнення до Статуту Підприємства;

 • має право поєднувати функції директора з правами засновника;

 • призначає директора підприємства;

 • приймає рішення про припинення діяльності підприємства, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс.

Директор підприємства:

 • самостійно розв'язує усі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені Статутом Підприємства до компетенції засновника підприємства;

 • визначає напрямки діяльності підприємства, затверджує його плани і звіти про їх виконання;

 • визначає організаційну структуру підприємства;

 • визначає та затверджує порядок розподілу прибутку підприємства та покриття збитків;

 • приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв;

 • визначає порядок та умови залучення працівників для діяльності підприємства;

 • призначає (приймає на роботу) та звільняє працівників підприємства;

 • затверджує річні та поточні результати діяльності підприємства, у тому числі і його дочірніх структур;

 • виносить про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб підприємства;

 • визначає умови праці у підприємстві;

 • укладає договори (угоди) від імені підприємства;

 • затверджує внутрішні документи підприємства, які регулюють окремі сторони його діяльності;

 • вирішує інші питання, які виникають в процесі діяльності підприємства;

 • вправі без доручення здійснювати дії від імені підприємства;

 • відкриває в установах банків поточні та інші рахунки підприємства;

здійснює свої права і повноваження самостійно або через уповноважених ним осіб.

Ревізійна комісія є постійним виборним органом Товариства. Персональний та кількісний склад Ревізійної комісії затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія обирається з числа акціонерів. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Правління, Спостережної ради та інші посадові особи.

Ревізійна комісія здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Правління Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірки Ревізійна комісія надає Загальним зборам акціонерів Товариства.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторських організації.

Бухгалтерія підприємства складається з 7 бухгалтерів та головного бухгалтера.

Головною метою діяльності Товариства згідно статуту є одержання прибутку від господарської діяльності по насиченню ринку товарами та послугами, задоволення економічних та соціальних інтересів його акціонерів та працівників.

Предметом діяльність підприємства є: виробництво сухих молочних консервів та продукції з незбираного молока в асортименті, а саме виробництво питного молока, сметани, кефіру, ряжанки, сиру, вершкового масла, сухого та знежиреного молока, а також вершків сухих.

Для забезпечення діяльності Товариства створюється статутний фонд, розмір якого становить 2 228 006 (два мільйони двісті двадцять вісім тисяч шість) гривень. Статутний фонд Товариства поділено на 101 273 простих іменних акцій номінальною вартістю 22 (двадцять дві) гривні кожна. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного фонду. Розмір статутного фонду може бути збільшено після повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю, не нижчою за номінальну, шляхом:

- випуску нових акцій;

- обміну облігацій на акції;

- збільшення номінальної вартості раніше випущених акцій.

Згідно закону України "Про аудиторську діяльність" підприємство підлягає обов'язковому аудиту. Аудит на підприємстві проводять за такою методикою:


 
 

Цікаве

Загрузка...