WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

"Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

Спираючись на завдання, поставлені перед аудитором, установлюють види робіт і процедури аудиту власного капіталу, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети (табл.1.1).

Таблиця 1.1. Види робіт і процедури аудиту власного капіталу

Складові власного капіталу

Види робіт, які піддягають перевірці

Процедури аудиту

1

2

3

Статутний капітал

Аудит складу статутного капіталу

• Перевірка державної реєстрації випуску акцій

• Перевірка відповідності видів і кількості розміщених акцій, заявлених у статуті

• Перевірка дотримання максимально можливої величини номінальної вартості привілейованих акцій у статутному капіталі

Аудит розміру статутного капіталу

• Перевірка дотримання встановленого законом мінімального розміру статутного капіталу

• Перевірка обґрунтованості змін розміру статутного капіталу і відображення цих змін на рахунках бухгалтерського обліку

Аудит сплати внесків до статутного капіталу

• Перевірка обґрунтованості прийнятих форм сплати внесків і відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку

• Перевірка дотримання строків оплати, передбачених статутом

Додатковий капітал

Аудит переоцінки майна

• Перевірка правильності розрахунку суми дооцінки (уцінки) майна і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку

• Перевірка правильності визначення величини збільшення (зменшення) зносу по переоцінених основних засобах і її відображення в облікових регістрах

Аудит додаткового капіталу в частині коштів, накопичених у результаті розрахунків із засновниками

• Перевірка правильності розрахунку емісійного доходу і його відображення на рахунках бухгалтерського обліку • Перевірка правильності визначення курсових різниць і їх відображення в бухгалтерському обліку

Аудит додаткового капіталу в частині безоплатно одержаних необоротних активів

• Перевірка повноти оприбуткування безоплатно одержаних необоротних активів

Резервний капітал

Аудит правильності створення і правомірності використання резервного капіталу

• Перевірка дотримання передбаченого статутом розміру правомірності використання коштів резервного капіталу • Перевірка дотримання передбаченого законодавством розміру щорічних відрахувань до резервного капіталу, порядку відображення операцій на бухгалтерських-рахунках

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Аудит обґрунтованості показника нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

• Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного року (за результатами аудиту в цілому на підприємстві) • Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років (за результатами аудиту в цілому на підприємстві) • Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку і звітності помилок, допущених у минулих роках

Вилучений капітал

Аудит правомірності вилучення, перепродажу й анулювання власних акцій

• Перевірка правомірності викупу акцій, правильності їх оцінки та відображення в обліку і реєстрі акціонерів • Перевірка правомірності та правильності оцінки проданих акцій, їх відображення в обліку і в реєстрі акціонерів • Перевірка правомірності анулювання акцій, їх відображення в бухгалтерському обліку, реєстрі акціонерів та звітності

Неоплачений капітал

Аудит інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу

• Перевірка правомірності й правильності відображення в бухгалтерському обліку неоплаченого капіталу • Перевірка своєчасності й правильності відображення в бухгалтерському обліку погашення неоплаченого капіталу

1.5. Основні недоліки і порушення, виявлені при проведенні аудиту власного капіталу та рекомендації щодо їх виправлення

Шляхом проведення аудиту можуть бути встановлені порушення, типовими з яких є такі:

 1. кредитовий залишок по рахунку 40 не відповідає сумі статутного капіталу, затвердженого в установчих документах;

 2. необґрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок завищення вартості матеріальних цінностей, нематеріальних активів, які вносяться до статутного капіталу;

 1. невнесення чи неповне внесення засновниками часток до статутного капіталу;

 2. несвоєчасне внесення змін до реєстру акціонерів;

 3. несвоєчасне оформлення вибуття і приймання нових засновників, акціонерів;

 4. невиплати дивідендів за привілейованими акціями;

 5. неправильне визначення часток, які вносяться засновниками до статутного капіталу;

 6. неправильне визначення часток, які підлягають вилученню засновниками зі статутного капіталу;

 7. відсутні підтверджуючі документи по здійснених фінансово-господарських операціях;

 8. недооформлені й прострочені документи;

 9. необумовлене виправлення записів у документах без необхідних підстав;

 10. відсутність оригіналів чи засвідчених у відповідності із законодавством копій документів;

 11. фіктивні документи та операції;

 12. невідображення здійснених операцій;

 13. провадження діяльності без ліцензії;

 14. неправильне обчислення податку на доходи (прибуток);

 15. невиконання вимог нормативних документів;

 16. інші відхилення від норм.

Виявлені помилки і факти шахрайства необхідно згрупувати з метою встановлення їх суттєвості (з урахуванням об'єднаного ефекту) і підготовки підсумкової аудиторської документації. За результатами проведеного аудиту аудитор готує інформацію про перевірену сукупність для внесення до Звіту клієнта та до Висновку аудитора. Якщо аудитор не знайшов порушень чи знайшов порушення, які не впливають на законність функціонування, не завдають шкоди державі, засновникам чи акціонерам, то він фіксує факти перевірки в аналітичній частині аудиторського висновку. При цьому аудитор має право пропонувати видати на перевірену підсукупність позитивний висновок. Якщо аудитор знайшов порушення, які впливають на законність функціонування чи завдають шкоди державі, засновникам чи акціонерам, то він фіксує всі факти в аналітичній частині аудиторського висновку. У цьому разі аудитор дає час для усунення виявлених порушень. Якщо порушення не виправлені, то аудитор не має права видати позитивний висновок.


 
 

Цікаве

Загрузка...