WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

"Аудит власного капіталу та дослідження організації економічного аналізу на прикладі ВАТ ""ММКК""" - Курсова робота

Проаналізуємо можливі порушення ведення бухгалтерського обліку і можливі порушення ведення бухгалтерського обліку і складання звітності.

Таблиця 3.6

Можливі порушення і їх вплив на достовірність інформації

Підстава

Характер можливих порушень

Вплив порушення на достовірність бухгалтерської звітності і дотримання законодавства

1

2

3

податковий кодекс, ЗУ "Про бухгалтерський облік..."

 1. кредитовий залишок по рахунку 40 не відповідає сумі статутного капіталу, затвердженого в установчих документах;

Розкрадання майна статутного фонду, низький рівень внутрішнього контролю

П(С)БО 9, податковий кодекс, карний кодекс України

 1. необґрунтоване збільшення статутного капіталу за рахунок завищення вартості матеріальних цінностей, нематеріальних активів, які вносяться до статутного капіталу;

Фальсифікація, адміністративна та кримінальна відповідальність

П(С)БО5 установчий договір та статут

 1. неправильне визначення часток, які вносяться засновниками до статутного капіталу;

Фальсифікація, низький рівень внутрішнього контролю

П(С)БО5

установчий договір та статут

 1. неправильне визначення часток, які підлягають вилученню засновниками зі статутного капіталу;

Фальсифікація, низький рівень внутрішнього контролю

П(С)БО 5, податковий кодекс

 1. невірний розрахунок обсягу резервного капіталу;

Зменшення суми прибутку, фальсифікація даних бухгалтерського обліку

П(С)БО 5

 1. несанкціоноване витрачання коштів з резервного капіталу;

Розкрадання коштів, низький рівень внутрішнього контролю

Розглянувши таблицю 6, ми визначили невелику частку можливих порушень і їх вплив на вірогідність інформації, які можуть бути встановлені аудитором при аудиторській перевірці статутного та резервного капіталу.

Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми

ЗАТ „Екстра -аудит"

Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. К. Маркса 5, офіс 27

Телефон 342-54-78

свідоцтво про державну реєстрацію видано Залізничним районом м. Дніпропетровськ ПАВ № 156899

поточний рахунок 260072687

В аудиті брали участь: аудитор Компанієць Є.О., помічник аудитора Бабіна І.В.

Підприємство, що перевірялось: ВАТ "ММКК"

Ми перевірили баланс, що додається ВАТ "ММКК"на 01.01.2006р. і відповідні звіти про фінансові результати, про власний капітал підприємства, який закінчився 31 грудня 2006 року, первинну документацію та проведено аналіз збереження та відображення в обліку виробничих запасів, а саме сировини, матеріалів та палива. Відповідальність за складання цієї звітності несе керівництво підприємства. В наші обов'язки входить представлення висновку на підставі даних аудиторської перевірки цієї звітності. Ми провели перевірку відповідно до чинних українських нормативів аудиту, які вимагають, щоб ми спланували і провели аудиторську перевірку з метою збору достатньої інформації про те, що звіти не містять у собі суттєвих помилок, і сформулювати на цій підставі висновок по реальний фінансовий стан. Ми перевірили шляхом тестування інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу звітності. Під час перевірки були розглянуті бухгалтерські принципи, які використовувались на підприємстві, проаналізовані принципи оцінки матеріальних статей балансу і звітності в цілому. Ми вважаємо, що під час перевірки зібрана достатня кількість даних для висновку. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно та повно представляє фінансову інформацію про підприємство станом на 1 січня 2006 року згідно з нормативними вимогами щодо бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Ми підтверджуємо, що за винятком невідповідностей, викладених у додатку № 1, фінансовий (бухгалтерський) звіт в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство також на 1 січня 2006 року з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Підпис. Печатка

Юридична адреса ЗАТ „Екстра -аудит" м. Дніпропетровськ, вул. К. Маркса 5, офіс 27

Ліцензія на проведення загального аудита №123456, дійсна по 31.07.2010р.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

При детальному аналізі аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей було виявлено, що облікова політика підприємства – це сукупність форм звітності, складених на основі даних фінансового обліку з метою одержання користувачем узагальненої інформації про реальний стан і діяльність підприємства, а також змінах у його фінансовому стані за звітний період в установленій формі для прийняття цим користувачем визначених ділових рішень. Оцінювання власного капіталу підприємства є однією з найголовніших і найвідповідальніших процедур аудиту. При проведені аудиту власного капіталу аудитор керується Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ІV та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999р. №87.

Аудитор перевіряє правильність складання порівнювальної відомості й відповідність записів, внесених у неї бухгалтерією, даним бухгалтерського обліку.

Інвентаризація власного капіталу проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69.

Мета аудиторської перевірки фінансової звітності – незалежна експертиза для встановлення реальності та достовірності її, своєчасності та єдності методичних звітних показників.

Щодо проведення аудиту власного капіталу ВАТ "ММКК", то аудитори дали безумовно позитивний висновок, так як при складані первинної, зведеної документації і річної фінансової звітності були допущені несуттєві помилки, які не перекручують дійсність і реальність відображеної інформації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ІV ;

 2. Закон України „Про аудиторську діяльність" від 22.04.1993р. №3125-ХІІ;

 3. П(С)БО №1, №2, №3, №4, №5, №9;

 4. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб. – К.: Вища шк..: Т-во „Знання", КОО, 1999. – 574 с.

 5. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – Львів: „Новий світ – 2000", 2002 – 504с.

 6. Сопко В.В., Шило В.П., Брабул О.М. та інші Організація і методика проведення аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб.-К.: Вища шк..: Т-во „Знання", КОО, 2003. – 637

 7. Тімащук О.О., Шило В.П. Основи аудиту: Підручник. – Львів: „Новий світ – 2000", 2003 – 5004с.

 8. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посіб. – К.: Знання – Прес., 2002

 9. Т. Кучеренко, О. Шайко Бухгалтерська звітність.// Бухгалтерія в сільському господарстві. – 2003 листопад №21

 10. Савченко О.О.Методика проведення аудиту фінансової звітності. // Бухгалтерский учт и Аудит. - №3 2004

 11. В. Пархоменко Основні аспекти аудиту фінансової звітності.// Фінанси України. - №6 2004

 12. В. Пархоменко Составление фінансовой отчетности.// Бухгалтерский учет и Аудит. - №3 2004

 13. В. Пархоменко Аудиторська перевірка фінансової звітності.// Праця і зарплата. - №13 2004

 14. Н. Ященко Аудит фінансової звітність в умовах ринку.// Бухгалтерія в сільському господарстві. - №19 2003.


 
 

Цікаве

Загрузка...