WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит аудиту готівково-розрахункових операцій - Курсова робота

Аудит аудиту готівково-розрахункових операцій - Курсова робота

Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні [1].

Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг [2].

Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" з метою подальшого вдосконалення організації готівкового обігу, зміцнення касової дисципліни, підвищення ефективності контролю за додержанням суб'єктами господарської діяльності встановленого порядку ведення операцій з готівкою у національній валюті, посилення відповідальності за додержання ними норм з регулювання обігу готівки та виконання своїх зобов'язань перед бюджетами і державними цільовими фондами постановив Установити, що у разі порушення юридичними особами всіх форм власності, фізичними особами — громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства, які є суб'єктами підприємницької діяльності, а також постійними представництвами нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється підприємницька діяльність, норм з регулювання обігу готівки у національній валюті, що встановлюються Національним банком України, до них застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу [3].

Постанова Правління Національного банку України "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації банками роботи з готівкою [4].

Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" затвердив типові форми по обліку касових операцій:

 • КО-1 "Прибутковий касовий ордер";

 • КО-2 "Видатковий касовий ордер";

 • КО-3 "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів";

 • КО-3а "Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів";

 • КО-4 "Касова книга"; КО-5 "Книга обліку прийнятих та виданих касиром грошей" [4].

Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі" затвердив типові форми з обліку розрахунків з робітниками і службовцями по заробітній платі:

 • П-49 "Розрахунково-платіжна відомість";

 • П-50 "Розрахункова відомість";

 • П-51 "Розрахункова відомість";

 • П-52 "Розрахунок заробітної плати";

 • П-53 "Платіжна відомість";

 • П-54 "Особовий рахунок";

 • П-54а "Особовий рахунок";

 • П-55 "Накопичувальна картка виробітку і заробітної плати";

 • П-56 "Накопичувальна картка обліку заробітної плати" [5].

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" встановлює порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями (крім банків) незалежно від форм власності, установ та організацій, основна діяльність яких фінансується за рахунок коштів бюджету [6].

Наказ Міністерства фінансів України "Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" [7].

Наказ Міністерства фінансів України "Про Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків" визначив, що для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності, передбачено проведення підприємствами, їх об'єднаннями та госпрозрахунковими організаціями незалежно від форм власності інвентаризації майна, коштів і фінансових зобов'язань [8].

РОЗДІЛ 2.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НА ВАТ "ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД "ГОРИЗОНТ"

2.1. Методика організації аудиту готівково-розрахункових операцій

Мета аудиту готівково-розрахункових операцій – висловлення висновку аудитора про достовірність, об'єктивність інформації, яка відображена в фінансовому обліку, звітності з готівково-розрахункових операцій і відповідає чинному законодавству.

Завданнями аудиту готівково-розрахункових операцій є:

 1. необхідно дати оцінку стану внутрішнього контролю щодо руху і збереження грошових коштів та інших цінностей в касі підприємства;

 2. залежно від стану внутрішнього контролю встановити методи організації аудиту готівково-розрахункових операцій:

 • суцільний;

 • вибірковий;

 • комбінований;

 1. виявити необхідне проведення фактичного контролю;

 2. перевірити за обраним методом:

  • забезпечення умов зберігання готівки і інших цінностей в касі підприємства, при надходженні її з банку та здаванні до банку;

  • забезпечити умови зберігання чекових книжок;

  • забезпечити порядок контролю за випискою чеків і отриманням за чеками грошей у банку;

  • забезпечити порядок оформлення документації щодо надходження готівки в касу і щодо її витрачання;

  • перевірити своєчасність оприбуткування готівки в касу;

  • дотримання ліміту каси;

  • стану обліку касових операцій;

  • забезпечення оформлення документів з використанням реєстраторів розрахункових операцій.

Методика проведення аудиту готівково-розрахункових операцій:

 • організація збереження готівки (наявність реєстратора розрахункових операцій, договору про повну матеріальну відповідальність);

 • раптова інвентаризація каси;

 • перевірка правильності і достовірності заповнення прибуткових та видаткових касових ордерів, касової книги до реквізитам: дата, номер запису, одержано, від кого, підтверджуючі документи, підстава; наявність однієї касової книги;

 • перевірка повноти оприбуткування готівки по корівням чеків, виписках банку, прибуткових касових ордерах, касовій книзі;

 • перевірок правильності видачі готівки з каси по звітам про використання готівки, відомості на видачу заробітної плати;

 • визначення цільового характеру використання готівки;

 • порядок встановлення ліміту каси і його дотримання;

 • перевірка достовірності обліку касових операцій зіставленням первинних документів зі зведеними, дані синтетичного та аналітичного обліку.

Тест системи внутрішнього контролю готівково-розрахункових операцій є:

 • чи розподілені несумісні обов'язків;

 • чи здійснені касові операції у відповідності до законодавства;

 • чи відповідають умови зберігання готівки вимогам чинного законодавства;

 • чи контролюються операції належним чином;

 • чи існує наказ керівника, яким встановлено періодичність проведення перевірок каси;

 • чи проводяться на підприємстві раптові перевірки;

 • чи існують ознаки формального проведення інвентаризації в касі;

 • чи змінюється члени інвентаризаційної комісії;

 • чи перераховуються грошові кошти під час інвентаризації;

 • чи проводяться інвентаризації на звітні дати;

 • надання права підпису прибуткових та видаткових касових ордерів іншим особам, що не відображені у відповідних наказах;

 • відсутність наказу про проведення інвентаризації під час зміни касира, формальне проведення інвентаризацій;

 • чи застосовується на підприємстві реєстратор розрахункових операцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...