WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз фінансового стану підприемства - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприемства - Курсова робота

Постійні затрати разом з прибутком становлять маржинальний прибуток підприємства.

Ділення затрат на постійні і змінні і використання показника маржинального прибутку дозволяє розрахувати границю рентабельності, ту суму виручки, яка необхідна для того, щоб покрити всі постійні витрати підприємства. Прибутку при цьому не буде, але і не буде збитків. Рентабельність при такій виручці буде рівна нулю.

Розраховується межа рентабельності відношенням суми постійних затрат в складі собівартості реалізованої продукції до частки маржинального прибутку в виручці.

Якщо відома межа рентабельності, то не важко розрахувати запас фінансової стійкості (ЗФС):

розрахунок даного показника в таблиці 17.

Таблиця 17

Розрахунок рентабельності і запасу фінансової стійкості підприємства.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Виручка від реалізації продукції, за мінусом ПДВ, акцизів і т.д.

15473

17608

Прибуток, тис.грн.

4313

2252

Повна собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

21120

16958

Сума змінних затрат, тис.грн.

15805

12498

Сума постійних затрат, тис.грн.

5315

4460

Сума маржинального доходу, тис.грн.

9628

6712

Доля маржинального доходу в виручці, %

62,2%

38%

Межа рентабельності, тис.грн.

8545

11737

Запас фінансової стійкості:

Тис.грн.

%

6931,9

44,8%

5863,4

33,3%

Дані таблиці 17 свідчать, що на початок року потрібно було реалізувати продукцію на суму 8545тис.грн., щоб покрити всі затрати. При такій виручці рентабельність дорівнює нулю. Фактична виручка складала 15473тис.грн., що вище межі на 6931,9тис.грн., чи на 44,8%. Це і є запас фінансової стійкості. На кінець року фінансова стійкість підприємства суттєво знизилась, так як для покриття всіх затрат потрібно реалізувати продукцію на суму 11737тис.грн., при цьому запас фінансової стійкості в звітному році зменшився на 1068,5тис.грн, або на 11,5%.

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Проаналізувавши баланс можна зробити деякі висновки по діяльності підприємства. У звітному році порівняно з попереднім різко зменшився об'єм виробництва продукції (на 67%), що свідчить про погіршення використання основних фондів. Мало того, при значному знищенні виробництва, готової продукції на складах її суттєво збільшилось на 5358тис.грн., або на 41%, що говорить про неспроможність підприємства „Зорька" реалізувати свою продукцію, в основному за рахунок високої її собівартості. Все це вплинуло на зменшення балансового прибутку підприємства майже вдвічі (на 2061тис.грн. або 52%), що є негативним для підприємства так як свідчать про відсутність джерела поповнення власних засобів.

Позитивним моментом діяльності підприємства „Зорька" є зростання його стійкості, тобто підвищення проценту забезпеченості –забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами фінансування на 9% (39-48), що є позитивним для підприємства, так як залежність підприємства від зовнішніх інвесторів знизився. Ще одним позитивним моментом є те, що в звітному році підприємство перейшло з кризового фінансового стану в нестійке фінансове становище.

Проаналізувавши ефективність використання капіталу, ми бачимо, що оборотність капіталу в деякій мірі зросла на 0,01, що спричинило зменшення тривалості обороту на 678,8 днів. Внаслідок прискорення оборотності капіталу підприємство забезпечило приріст прибутку у звітному році на 279,1 тис.грн.

Зниження коефіцієнту рентабельності продажу за звітний рік привів до сповільнення темпів росту власного капіталу. В цілому за звітний рік темп росту зменшився на 0,0001.

Проаналізувавши загальний стан підприємства „Зорька" можна зробити пропозиції по покращенню фінансового стану підприємства:

 1. Перш за все підприємство „Зорька" повинно реалізувати всю продукцію, що застоюється на складах. Реалізацією і просуванням продукції на ринок на підприємстві займається відділ маркетингу. Саме цей відділ повинен забезпечити просування товару не тільки на вітчизняний ринок а і за кордон. Введення сучасної моделі відділу маркетингу забезпечує зв'язок цього відділу з всіма іншими відділами підприємства, що забезпечує їх ефективну роботу.

 2. Знищення собівартості продукції – дозволить підприємству „Зорька" бути конкурентноспроможним на ринку збуту. Можливе за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямо пропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

 3. Збільшення грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства „Зорька", що збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності і дозволить підприємству брати довго і короткострокові позики в банку для фінансування поточної діяльності, які видаються лише платоспроможним підприємствам, в яких коефіцієнт абсолютної ліквідності відповідає нормі. Збільшення грошових коштів можна забезпечити за рахунок реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів, здачі їх в оренду.

 4. Виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів, а також отримання ліцензій на виробництво "ходових" товарів, що дозволить стабілізувати і покращити фінансовий стан підприємства.

Література

1.Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности по Украине" от 16.07.99 №699

2.Стандарты бухгалтерского учета: нормативная база. Новая редакция.- Х. : Курсор, 2005- 236с.

 1. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности/ Под.ред. В.И.Стражева. - Минск: Высшая школа, - 1995- 546с.

 2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - Москва: Финансы и статистика, 1994- 456с.

 3. Бригхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: "Молодь", 1997- 514с.

 4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление капиталом, выбор инвестиций, анализ отчетности. - М.: Финансы и статистика, 1996- 624с.

 5. Крылова Т.В. Выбор партнера, анализ отчетности капиталистического предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1991- 415с.

 6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск: ИП "Экоперспектива", 1998- 389с.

 7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа предприятия. - М.: Инфра, 1996- 286с.

 8. Золоторев А.И. Эфективное использование оборотных средств. - Экономика Украины, 1998- 434с.

 9. Кондратьев О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники. - Фінанси України, № 11, 1996- 516с.

 10. Сугоняко О.А. Аналіз фінансового стану підприємства і шляхи його оздоровлення// - Фінанси України №3, 1997- 492с.

 11. Сопко В.В. Методика определения финансового состояния предприятия по данным баланса.// Бухгалтерский учет и аудит, №12, 1995- 563с.

 12. економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об'єднань під ред. С.І. Шкарабана Тернопіль ТАН"Методика финансового анализа" Шеремет А.Д. Москва: ИНФРА-М, 1995- 642с.

 13. Ефимова О.В. Финансовый анализ Москва Бухгалтерский учет, 1996- 428с.

 14. Баканов М.И., Шеремет А.Д., Теория экономического анализа Москва: Финансы и Статистика, 1996 - 574с.

17 Раицкий К.А. Экономика предприятия, Москва 1999 -463с.

18. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия, Москва 1996-512с.

19. Брагина Л.А. Данько Г.П. Торговое дело: экономика и организация, Москва 1997 - 385с.

20. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле, Минск 2000 - 455с.

21. Баканов М.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле Москва 1996 - 415с.

22.Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. Пособие для студентов вузов.- К.:АСК, 2003-624с.

23.Швець В.Г. Теория бухгалтерского учета – К.: "Знания"2003529с.


 
 

Цікаве

Загрузка...