WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз фінансового стану підприемства - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприемства - Курсова робота

Таблиця 12

Аналіз впливу факторів на зміни наявності власного оборотного капіталу.

Фактор

Розрахунок впливу

Рівень впливу тис.грн.

 1. Постійний капітал.

  1. Статутний фонд

  2. Додатковий капітал

  3. Резервний фонд

  4. Спеціальні фонди і цільове фінансування

  5. Реструктизований борг

  6. Збитки звітного року

  7. Довгострокові кредити

977-977

239731-239390

182-182

323-160

2413-282

-(1645-0)

0-103

+341

+163

+2131

-1645

-103

 1. Довгострокові активи.

  1. Основні засоби

  2. Нематеріальні активи

  3. Незавершені капітальні вкладення

  4. Устаткування

-(159107-162846)

-(2-2)

-(72114-71556)

-(430-476)

+3739

-558

+46

Всього

10228-6114

4114

З таблиці видно, що за звітний період сума власного оборотного капіталу збільшилась в цілому на 4114тис.грн. Це настало головним чином за рахунок приросту суми реструктизованого боргу, додаткового капіталу, основних засобів, а також зменшення за рахунок збитків в звітному році. Зменшення вкладання капіталу в основних фондах визвало збільшення суми власного оборотного капіталу.

Темпи росту власного капіталу (відношення суми прибутку, направленої в фонд накопичення, до власного капіталу) залежать від наступних факторів:

 • Рентабельність продаж (R);

 • Оборотності капіталу (Коб);

 • Структури капіталу, що характеризує фінансову активність підприємства по залученню запозичених коштів (відношення середньорічної суми валюти балансу до середньорічної суми власного капіталу), (К);

 • Процент відрахованого чистого прибутку на розвиток виробництва (Двід).

Вплив коефіцієнту рентабельності продажу підприємства „Зорька" за звітний рік привів до сповільнення темпів росту власного капіталу на 0,001 (0,0017-0,0007), в свою чергу такі коефіцієнти як коефіцієнт оборотності капіталу і структури капіталу в незначній мірі підвищили темпи росту власного капіталу. Найбільш суттєво вплинув на підвищення процент відрахованого чистого прибутку на розвиток виробництва – 0,00075 (0,00085-0,0016). В цілому темпи росту власного капіталу за звітний рік зменшились не суттєво (на 0,0001).

Аналіз ефективності і інтенсивності використання капіталу. Оцінка ділової активності підприємства.

Як відомо, капітал знаходиться в постійному русі, переходячи з однієї стадії кругообігу в іншу.

На першій стадії підприємство „Зорька" закуповує необхідні йому основні фонди, виробничі запаси, на другій – засоби в формі запасів поступають в виробництво, а частина використовується на оплату праці працівникам, виплату податків, платежів по соціальному страхуванню і інші витрати. На третій стадії готова продукція реалізовується і на рахунок підприємства поступають грошові кошти. Чим швидше капітал зробить кругообіг, тим більше продукції отримає і реалізує підприємство при одній і тій же сумі капіталу. Затримка руху коштів на будь-якій стадії веде до сповільнення оборотності капіталу, потребує додаткових вкладень коштів і може визвати значне погіршення фінансового стану підприємства.

Таким чином, ефективність використання капіталу характеризується його віддачею (рентабельністю) як відношення суми прибутку до середньорічної суми основного і оборотного капіталу. Для характеристики інтенсивності використання капіталу розраховується коефіцієнт його оборотності (відношення виручки від реалізації продукції, робіт і послуг до середньорічної вартості капіталу).

Іншими словами, прибутковість інвестованого капіталу рівна добутку рентабельності продажу і коефіцієнта оборотності капіталу.

Розрахунок впливу факторів на зміни рівня рентабельності капіталу можна провести методом абсолютних різниць (табл. 13).

Таблиця 13

Показники ефективності використання капіталу.

Показники

Попередній рік

Звітний рік

Прибуток підприємства, тис.грн.

4313

2252

Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

17805

20712

Середня сума капіталу, тис.грн.

254287

256752

Рентабельність капіталу, %

1,7

0,87

Рентабельність продаж, %

24,2

10,87

Коефіцієнт оборотності капіталу

0,07

0,08

Зміни рентабельності за рахунок:

 • Рентабельності продаж;

 • Коефіцієнта оборотності.

(10,87-24,2)*0,07= -0,9

(0,08-0,07)*10,87=+0,1

Всього -0,8

За допомогою методу абсолютних різниць ми визначили вплив факторів на рентабельність капіталу. Віддача капіталу за звітний рік зменшилась на 0,8, це зменшення відбулося за рахунок зменшення показника рентабельності продажі (0,9). Також спостерігається незначне прискорення оборотності на 0,1.

Швидкість оборотності капіталу характеризується наступними показниками:

 • Коефіцієнтом оборотності (Коб):

(розрахунок в табл. №13)

 • Тривалість одного обороту (Тоб):

, чи

де Д – кількість календарних днів в періоді, що аналізується (360).

Отже для 2005/2006 року тривалість одного оберту дорівнює:

Таким чином в порівнянні з минулим роком оборотність капіталу прискорилась на 678,8дні (5141,4-4462,6).

В процесі аналізу необхідно вивчити оборотність капіталу не тільки в цілому, але і по стадіям кругообороту. Це дозволить прослідкувати, на яких стадіях відбулося прискорення чи сповільнення оборотності капіталу.

Таблиця 14

Аналіз тривалості обороту капіталу.

Вид коштів

Середні залишки, тис.грн.

Сума виручки, тис.грн.

Тривалість обороту, дні

Мин. рік

Звіт. Рік

Мин. рік

Звітн. рік

Мин. рік

Звіт. рік

зміни

Загальна сума капіталу

В тому числі:

 • Основного

 • Оборотного

В тому числі:

 • Грошова готівка

 • Дебітори

 • Запаси

254287

234880

19407

17

3815

15575

256752

231653

25099

57

3866

21176

17805

17805

17805

17805

17805

17805

20712

20712

20712

20712

20712

20712

5141,4

4749

392,4

0,34

77,1

314,9

4462,6

4026,4

436,3

0,99

67,2

368

-678,8

-722,6

+43,9

+0,65

-9,9

+53,1

За даними цієї таблиці видно, що тривалість обороту зменшилась в основному за рахунок основного капіталу – 722,6 днів (зменшення основного капіталу і збільшення виручки від реалізації).

Тривалість обороту капіталу багато в чому залежить від органічної будови капіталу (відношення основного і оборотного капіталу). Чим вища доля основного капіталу в загальній його сумі, тим помаліше він обертається, і навпаки, при збільшенні питомої ваги оборотних активів прискорюється загальна оборотність капіталу. Залежність загальної тривалості обороту капіталу можна виразити наступним чином:

ТОБ=ТОБ.К : ПВОБ,К (3)

Де ТОБ – середня тривалість обороту загальної суми капіталу; ТОБ.К – тривалість обороту оборотного капіталу; ПВОБ.К – питома вага оборотного капіталу в загальній сумі.

Для розрахунку впливу факторів використовуємо спосіб ланцюгової підстановки:

ТОБ 0=ТОБ.К 0 : ПВОБ,К 0=392,4 : 7,63 = 51дн.

ТОБ=ТОБ.К 0 : ПВОБ,К 1=392,4 : 9,77 = 40 дн.

ТОБ 1=ТОБ.К 1 : ПВОБ,К 1=436,3 : 9,77 = 44 дн.

З цих даних видно, що загальна оборотність капіталу прискорилась на 7 днів (51-44), в тому числі за рахунок збільшення долі оборотного капіталу на 9 днів (40-51). В зв'язку з сповільненням оборотності поточних активів загальна оборотність капіталу сповільнилась на 4 дня (44-40).


 
 

Цікаве

Загрузка...