WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз фінансового стану підприемства - Курсова робота

Аналіз фінансового стану підприемства - Курсова робота

З даних наведеної таблиці можна зробити висновок, що суттєвих змін в структурі власного капіталу не спостерігається. Єдиним недоліком є те, що в звітному році підприємство зазнало збитків на суму 1645тис.грн.

Таблиця 5

Динаміка структури позикового капіталу.

Джерело капіталу

Сума, тис.грн.

Структура капіталу, %

На поч. року

На кінець року

На поч. року

На кінець року

відхилення

Довгострокові кредити банку

103

0,77

-0,77

Короткострокові кредити банків

898

1403

6,7

9,43

+2,73

Позикові кошти

1480

80

11,05

0,54

-10,51

Кредити та позики, що не погашені в строк

325

6

2,42

0,04

-2,38

Розрахунки з кредиторами:

  • За товари, роботи і послуги не сплачені в строк;

  • по векселях виданих;

  • з бюджетом;

  • по позабюджетних платежах;

  • по страхуванню;

  • по оплаті праці;

  • з дочірніми підприємствами;

  • з іншими кредиторами.

2962

2

1227

695

824

1165

19

3678

5884

2

3981

163

1561

1192

594

22,11

0,01

9,16

5,2

6,16

8,7

0,14

27,45

39,56

0,01

26,77

1,1

10,5

8,02

4,0

+17,45

+17,61

-4,1

+4,34

-0,68

-0,14

-23,45

Позики для працівників

18

5

0,13

0,03

-0,1

Всього

13396

14871

100,0

100,0

З даних таблиці видно, що підприємство в звітному році ліквідувало заборгованість по довгостроковим кредитам (103тис.грн.), що становить 0,77% всього позиченого капіталу. В свою чергу збільшилась заборгованість по короткостроковим кредитам банку (505тис.грн.). Залучення позикових коштів в оборот підприємства являється нормальним явищем. Це сприяє тимчасовому покращенню фінансового стану при умові, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що приводить до виплати штрафів, санкцій і погіршенню фінансового стану підприємства.

На підприємстві також в значній мірі зменшилась питома вага позичених коштів (10,51% до всього обсягу позикового капіталу), що є позитивним явищем для підприємства і зменшує залежність перед кредитодавцями.

Негативним моментом в діяльності підприємства є те, що в значній мірі збільшилась заборгованість: за товари, роботи і послуги, які не сплачені в строк, розрахунки з бюджетом.

Аналіз активів підприємства

Все що має вартість, належить підприємству і відображається в активі балансу називається його активами. Актив балансу містить дані про розміщення капіталу, який є у розпорядженні підприємства, про вклади його в конкретне майно і матеріальні цінності, про витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції і про іншу вільну грошову готівку.

Головною ознакою групування статей балансу рахується степінь його ліквідності. По цій ознаці всі активи балансу розділяють на довгострокові або основний капітал і поточні (оборотні) активи.

Розміщення коштів підприємства має дуже велику роль в фінансовій діяльності і підвищенні його ефективності, тому в процесі аналізу активів підприємства в першу чергу належить вивчити зміни в їх складі і структурі і дати їм оцінку.

Таблиця 6

Структура активів підприємства.

Засоби підприємства

На початок року

На кінець року

Приріст

Тис.грн.

Частка, %

Тис.грн

Частка, %

Тис.грн.

Частка, %

Довгострокові активи (основні засоби)

234880

92,37

231653

90,22

-3227

-2,15

Оборотні активи, в т.ч.:

  • сфері виробництва;

  • сфері обігу.

19407

15575

3832

7,63

6,12

1,51

25099

21176

3923

9,78

8,25

1,53

+5692

+5601

+91

+2,15

+2,13

+0,02

Всього

254287

100,0

256752

100,0

+2465

З таблиці видно, що за звітний рік структура активів аналізуючого підприємства істотно змінилася: зменшилась доля основного капіталу, а оборотного відповідно збільшилась на 2,15%, в тому числі в сфері виробництва – на 2,13, і в сфері обігу – 0,02. В зв'язку з цим змінилась органічна будова капіталу: на початку року відношення основного капіталу до оборотного складало 1210%, а на кінець року – 922%, що буде прискорювати його оборотність.

ТАБЛИЦЯ 7

Аналіз структури оборотних засобів підприємства.

Види засобів

Наявність засобів

Структура засобів, %

На поч.року

На кін.року

Відхилення

На поч.року

На кін.року

Відхилення

Виробничі запаси

4617

5795

+1178

23,8

23,08

-0,72

Незавершене виробництво

3189

2260

-929

16,43

9,0

-7,43

Витрати майбутніх періодів

5

10

+5

0,02

0,04

+0,02

Готова продукція

7752

13110

+5358

39,95

52.23

+12,28

Товари, купівельна вартість

12

1

-11

0,06

0,01

-0,05

Товари відвантажені, не сплачені в строк

3104

1624

-1480

16,0

6,47

-9,53

Розрахунки з дебіторами

558

2180

+1622

2,88

8,69

+5,81

Грошові кошти

17

57

+40

0,08

0,23

+0,15

Використання позикових коштів

103

-103

0,54

-0,54

Інші оборотні активи

50

62

+12

0,24

0,25

+0,01

Всього

19407

25099

+5692

100,0

100,0


 
 

Цікаве

Загрузка...