WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ ""Васильківське""" - Курсова робота

"Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ ""Васильківське""" - Курсова робота

Найменування показника

2005 р.

2006 р.

Відхилення

Абсолютне

Відносне, %

Коефіцієнт рентабельності позикового капіталу, %

150,34

156,60

+6,26

+4,17

Коефіцієнт оборотності позикового капіталу, оборотів

9,59

12,61

+3,02

+31,47

Коефіцієнт оборотності поточних зобов'язань, оборотів

24,74

12,61

-12,13

-49,02

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості за товари, оборотів

352,50

334,17

-18,33

-5,20

Довідково залишки:

позикового капіталу

147,00

159,00

+12,00

+8,16

поточних зобов'язань

57,00

159,00

+102,00

+178,95

кредиторської заборгованості за товари

4,00

6,00

+2,00

+50,00

Чистий прибуток

221,00

249,00

+28,00

+12,67

Дохід від реалізації

1410,00

2005,00

+595,00

+42,20

Дані, наведені у табл. 3.4, є наслідком прискореного зростання позикового капіталу порівняно з результатами фінансово-господарської діяльності підприємства – чистим прибутком і доходом від реалізації продукції, темпи приросту яких у звітному періоді складають відповідно 12,67% та 42,2%. Разом з тим, загалом динаміка показників ефективності використання позикового капіталу може бути визнана тимчасовим явищем, яке супроводжує зрушення у формуванні джерел фінансування, якщо ці зрушення призвели до загального підвищення ефективності використання активів підприємства.

Подальший аналіз ефективності використання позикового капіталу дозволяє визначити суму і долю чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок використання позикового капіталу у фінансово-господарській діяльності, і оцінити динаміку цих показників. Розрахунки здійснюються за наступними алгоритмами:

, (3.3)

, (3.4)

де П(пк) – сума чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок використання позикового капіталу у фінансово-господарській діяльності;

ПК – залишки позикового капіталу;

RA – рентабельність активів підприємства;

D – доля чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок використання позикового капіталу у фінансово-господарській діяльності;

П – загальна сума чистого прибутку підприємства.

Отже, сума чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок використання позикового капіталу у фінансово-господарській діяльності за досліджуваний період складає:

2004 р.

=74,0 0,2150

=15,91 (тис. грн.)

2005 р.

=147,0 0,1610

=23,67 (тис. грн.)

2006 р.

=159,0 0,1597

=25,39 (тис. грн.)

Тоді доля чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок використання позикового капіталу у фінансово-господарській діяльності складатиме:

2004 р.

=15,91/238,0100

= 6,68%

2005 р.

=23,67/221,0100

= 10,71%

2006 р.

=25,39/249,0100

= 10,20%

Скориставшись наведеними вище алгоритмами і розрахунками, можна дійти висновку, що сума чистого прибутку, отриманого у звітному періоді внаслідок використання позикового капіталу, зросла приблизно на 59,6%: з 15,91 тис. грн. у базовому році до 25,39 тис. грн. – у звітному. Проте, ця позитивна тенденція супроводжується зменшенням долі чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок використання позикового капіталу у фінансово-господарській діяльності за останній рік у порівнянні з минулим, на 0,51 пп. (питома вага чистого прибутку підприємства, отриманого внаслідок використання позикового капіталу, у попередньому періоді складала 10,71%, у звітному – 10,20%). Загалом отримані дані заслуговують на позитивну оцінку: підвищення питомої ваги чистого прибутку, отриманого внаслідок використання позикового капіталу, свідчать про раціональне розміщення позикового капіталу в активах підприємства і дозволяють визнати доцільним збільшення його обсягу навіть за умови тимчасового зниження оборотності позикового капіталу. Пріоритетність оцінки дій керівництва щодо залучення позикового капіталу за показниками рентабельності та оборотності (навантаження) активів не викликає сумніву, адже саме ефективне використання активів сприяє зростанню економічного потенціалу підприємства. Таким чином, можна визнати, що залучення підприємством позикових фінансових ресурсів призвело у звітному періоді до загального підвищення ефективності використання активів, що забезпечує досягнення стратегічної мети розвитку підприємства і заслуговує на позитивну оцінку.

Важливою складовою аналізу позикового капіталу є визначення його середньої вартості та дослідження її динаміки.

Визначення середньої вартості позикового капіталу здійснюється за алгоритмом:

(3.5)

де СВПК – середня вартість позикового капіталу, грн.;

ПВі – питома вага позикового капіталу, отриманого з і-го джерела фінансування, у вигляді десяткового дробу;

Ві – вартість позикового капіталу, отриманого з і-го джерела фінансування, грн.;

і – порядковий номер джерела позикового капіталу;

n – кількість джерел позикового капіталу.

Основними джерелами позикового капіталу є банківський та комерційний кредити, а також бюджетна позика згідно Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України".

Таблиця 3.5

Залучені кредити СНВТОВ "Васильківське", 2004 – 2007 рр.

Вид кредиту/ Назва позичальника

Сума кредиту, тис. грн.

% сплати за кредит

Дата заключення

Термін користування

Вартість кредиту, грн.

Питома вага, %

Банківські кредити

Короткотермінові

ВАТ КБ "Надра"

50

17

07.07.2005

8 міс

5666,67

5

Філія відділення Промінвестбанку в м. Бердичів

150

20

16.03.2006

12 міс

28051,69

16

Райфайзенбанк "Аваль"

180

17

21.02.2007

12 міс

24614,13

19

Філія відділення Промінвестбанку в м. Бердичів

150

17,8

06.03.2007

12 міс

22018,35

16

Довготермінові

ВАТ АБ "Приватінвест"

270

18

24.03.2004

36 міс

43787,81

28

Філія відділення Промінвестбанку в м. Бердичів

47, 684

16

16.03.2007

36 міс

7629,44

5

Товарний кредит ДП "Райз-Агросервіс"

30,50639

10

07.04.2006

6 міс

8491,65

3

Бюджетна позика Аграрний фонд

75,96186

8,95

22.08.2005

12 міс

6798,59

8

Разом

954,15225

Таким чином, середня вартість позикового капіталу складає:

СВПК = 5666,67 0,05 + 28051,69 0,16 + 24614,13 0,19 + 22018,35 0,16 + 43787,81 0,28 + 7629,44 0,05 + 8491,65 0,03 + 6798,59 0,08 = 26411,92 грн.


 
 

Цікаве

Загрузка...