WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ ""Васильківське""" - Курсова робота

"Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ ""Васильківське""" - Курсова робота

Для оцінки фінансового стану підприємства – юридичної особи враховуються такі об'єктивні показники його діяльності:

 • обсяг реалізації;

 • прибутки і збитки;

 • рентабельність;

 • ліквідність;

 • грошові потоки (рух коштів на рахунках клієнтів);

 • склад і динаміка дебіторсько-кредиторської заборгованості.

Враховуються також інші фактори:

 • ефективність управління підприємством;

 • ринкова позиція підприємства і його залежність від циклічних і структурних змін в економіці та галузі;

 • наявність державних замовлень і державної підтримки підприємства.

Комерційні банки розробляють показники додаткової оцінки підприємств-позичальників залежно від основного виду діяльності та форм власності.

  1. Аналіз складу позикового капіталу

Від того, наскільки оптимальне співвідношення власного і позикового капіталу, багато в чому залежить фінансове становище підприємства (табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Аналіз динаміки і структури джерел капіталу

Джерело капіталу

Наявність засобів, тис. грн.

Структура засобів, %

2005 р.

2006 р.

зміна

2005 р.

2006 р.

зміна

Власний капітал (р. 380, 430, 630)

1282,0

1531,0

+249,0

89,71

90,6

+0,9

Позиковий капітал (р. 480, 620)

147,0

159,0

+12,0

10,29

9,4

-0,89

Усього

1429,0

1690,0

+15,2

100,0

100,0

-

На аналізованому підприємстві за звітний період збільшилася як сума власного (на 249 тис. грн.), так і сума позикового капіталу (на 12,0 тис. грн.). У його структурі частка власних джерел засобів зросла на 0,9%, а позикових відповідно зменшилась, що свідчить про підвищення ступеню фінансової незалежності підприємства від зовнішніх кредиторів.

У процесі наступного аналізу необхідно детальніше вивчити склад позикових ресурсів, з'ясувати причини зміни окремих його складових і дати оцінку цих змін за звітний період. Великий вплив на фінансовий стан підприємства справляють склад і структура позичкових коштів, тобто співвідношення довгострокових, середньострокових і короткострокових фінансових зобов'язань (табл. 3.2).

Таблиця 3.2

Динаміка структури позикового капіталу

Джерело капіталу

Сума, тис. грн.

Структура капіталу, %

2005 р.

2006 р.

зміна

2005 р.

2006 р.

зміна

Довгострокові кредити

90,0

-

-90,0

+61,22

-

-61,22

Короткострокові кредити

50,0

150,0

+100,0

+34,01

+94,34

+60,33

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

-

-

-

-

-

-

Векселі видані

-

-

-

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

4,0

6,0

+2,0

+2,72

+3,77

+1,05

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з бюджетом

-

-

-

-

-

-

за позабюджетними платежами

-

-

-

-

-

-

за страхуванням

-

-

-

-

-

-

з оплати праці

3,0

3,0

-

+2,04

+1,89

-0,15

з учасниками

-

-

-

-

-

-

із внутрішніх розрахунків

-

-

-

-

-

-

Інші поточні зобов'язання

-

-

-

-

-

-

Усього

147,0

159,0

+12,0

100,00

100,00

-

З даних табл. 3.2 випливає, що за звітний рік сума позикових коштів зросла на 12,0 тис. грн. Сталися значні зміни в структурі позикового капіталу: довгострокова заборгованість погашена, частка короткострокових зобов'язань збільшилась.

Значно зросла сума короткострокових кредитів банку (на 100,0 тис. грн.), а їх частка в структурі позикового капіталу зросла на 60,33%. Частка кредиторської заборгованості, яку тимчасово використовують в обороті підприємства до моменту настання термінів її погашення, збільшилася на 2 тис. грн.

Залучення позикових коштів в оборот підприємства – явище нормальне. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що вони не заморожуються на тривалий час в обороті і вчасно повертаються. В іншому разі може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що в остаточному підсумку призводить до виплати штрафів і погіршення фінансового стану.

В аналізі довгострокового позикового капіталу, якщо він є на підприємстві, інтерес становлять терміни затребування довгострокових кредитів, тому що від цього залежить стабільність фінансового стану підприємства.

Як показують дані табл. 3.2, підприємство в звітному році не залучало довгострокових кредитів, що слід враховувати, визначаючи його платоспроможність. Аналізуючи кредиторську заборгованість, необхідно враховувати, що вона є також джерелом покриття дебіторської заборгованості. Тому треба порівняти суму дебіторської і кредиторської заборгованостей [21, с. 465].

, (3.1)

де ДЗ – сума дебіторської заборгованості на звітну дату;

КЗ – сума кредиторської заборгованості на звітну дату.

2004 р.

=3,0/256,0

=0,0117 (грн.)

2005 р.

=2,0/147,0

=0,0136 (грн.)

2006 р.

=3,0/159,0

=0,0189 (грн.)

Якщо дебіторська заборгованість перевищує кредиторську, то це свідчить про іммобілізацію власного капіталу в дебіторську заборгованість. На цьому підприємстві сума кредиторської заборгованості на початок і на кінець року перевищує суму на рахунках дебіторів, однак термін її погашення коротший, ніж дебіторської заборгованості, що може викликати незбалансованість грошових потоків.

Таким чином, аналіз структури власних і позикових коштів є необхідним для оцінювання раціональності формування джерел фінансування діяльності підприємства і його ринкової стабільності. Цей чинник дуже важливий, по-перше, для зовнішніх споживачів інформації (наприклад, для банків та інших постачальників ресурсів) під час вивчення ступеню фінансового ризику і, по-друге, для самого підприємства під час визначення перспективного варіанта організації фінансів і розробки фінансової стратегії.

  1. Аналіз ефективності використання кредитів

Аналіз ефективності використання позикового капіталу підприємства (кредитів банків та кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги) ґрунтується на застосуванні методики коефіцієнтного аналізу та передбачає обчислення показників рентабельності і оборотності, алгоритми розрахунку яких наведено у табл.3.3, додаток 3. У табл. 3.4 наведено дані щодо динаміки коефіцієнтів рентабельності та оборотності позикового капіталу досліджуваного підприємства.

Таблиця 3.4

Динаміка коефіцієнтів ефективності використання позикового капіталу СНВТОВ "Васильківське"


 
 

Цікаве

Загрузка...