WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ ""Васильківське""" - Курсова робота

"Аналіз політики із залучення позикових ресурсів та оцінки їх ефективності СНВТОВ ""Васильківське""" - Курсова робота

СНВТОВ "Васильківське" має печатку із своєю назвою, форма якої затверджується зборами учасників, самостійний баланс, рахунки в установах банків, знаки для товарів та послуг, бланки, штампи та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

В якості юридичної особи СНВТОВ "Васильківське" має майно, відокремлене від майна учасників товариства, та будь-якої третьої особи, має право від свого імені набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки.

Підприємство не несе відповідальність по зобов'язаннях учасників СНВТОВ "Васильківське". Учасники товариства несуть відповідальність по зобов'язаннях СНВТОВ "Васильківське" в межах своїх вкладів. Учасник СНВТОВ "Васильківське", що не повністю зробив свій внесок до статутного фонду, несе відповідальність за зобов'язаннями підприємства також в межах не внесеної частини свого вкладу.

У СНВТОВ "Васильківське" станом на 1 січня 2007 р. постійно працює 10 осіб, які здійснюють всі поточні роботи господарства. На період напружених сільськогосподарських робіт залучається ще 40 сезонних працівників.

Кліматичні умови району, де товариство здійснює свою господарську діяльність, помірно-континентальні. Середня температура за рік дорівнює 15о С; найхолодніший місяць – січень, найтепліший – липень; сума річних опадів становить 540 – 640 мм.

При вирощуванні сільськогосподарських культур господарство використовує традиційні технології.

Класифікація видів господарської діяльності товариства за кодами галузей народного господарства та видами економічної діяльності наведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Види діяльності СНВТОВ "Васильківське", 2005 – 2007 роки

Назва виду діяльності

за ЗКГНГ

21110

Вирощування зернових культур

21210

М'ясне та молочне скотарство

51121

Автомобільне господарство

18211

М'ясна промисловість (крім клеєжелатинової)

22300

Сільськогосподарські послуги (крім ветеринарних)

71250

Роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації

за КВЕД

01.30.0

Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом (змішане сільське господарство)

60.24.1

Діяльність автомобільного вантажного транспорту

15.11.0

Виробництво м'яса і субпродуктів

01.41.0

Надання послуг у рослинництві

52.62.2

Роздрібна торгівля на ринках

52.11.0

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом

Коди та види діяльності за КВЕД протягом перехідного періоду з ЗКГНГ на КВЕД мають довідковий характер і не є підставою для юридичних чи економічних змін умов господарювання підприємства.

Статутний фонд СНВТОВ "Васильківське" створено шляхом внесків від кожного з учасників товариства і складає на 1 січня 2007 р. 12,0 тис. грн.

Всі вклади, що вносяться до статутного фонду, переходять у власність СНВТОВ "Васильківське" і складають майно (майнові права) підприємства. Будь-який приріст майна (майнових прав) СНВТОВ "Васильківське", що настає внаслідок здійснення ним господарської діяльності, є виключно власністю учасників СНВТОВ "Васильківське". Збори учасників ухвалюють рішення про страхування майна, майнових прав та майнової відповідальності СНВТОВ "Васильківське".

Розмір статутного фонду може бути збільшено або зменшено рішенням зборів учасників. Будь-яке збільшення може здійснюватися:

а) шляхом додаткових внесків від одного або більше учасників;

б) шляхом перерахування частини прибутку.

В обох випадках це може відбуватися за умови відповідного рішення зборів учасників. Додаткові внески можуть бути зроблені в грошовій формі або у формі будь-яких інших матеріальних та нематеріальних цінностей.

У разі, якщо статутний фонд збільшується шляхом додаткових внесків від одного або більше учасників СНВТОВ "Васильківське", тоді частки учасників товариства у статутному фонді уточнюються, щоб належним чином відображати такі зміни.

Учасники СНВТОВ "Васильківське", що об'єднали належні їм земельні частки (паї) у земельну ділянку підприємства, вважаються учасниками товариства на підставі їхнього внеску до статутного фонду.

Інші учасники СНВТОВ "Васильківське", що набули свої земельні частки (паї) на інших законних підставах, також мають земельні частки (паї) у СНВТОВ "Васильківське".

Усі питання формування, володіння, використання та розпорядження земельною ділянкою або земельними частками (паями) і правами, що стосуються земельної ділянки та земельних часток, регулюються статтею 5 Установчого договору.

Фінансовий рік СНВТОВ "Васильківське" збігається з календарним роком і становить період від 1 січня до 31 грудня поточного календарного року включно.

На першому черговому засіданні зборів учасників кожного фінансового року директор подає на розгляд зборів учасників річний фінансовий звіт, звіти про фінансові результати, податкові та інші відрахування за попередній фінансовий рік, інші звіти, що стосуються СНВТОВ "Васильківське" відповідно до чинного законодавства України. Представлені звіти підлягають затвердженню зборами учасників.

Директор відповідає за дотримання всіх вимог, встановлених чинним законодавством для ведення документів і фінансової та бухгалтерської діяльності СНВТОВ "Васильківське".

В межах, встановлених чинним законодавством України або у відповідності з рішенням директора, аудиторські фірми здійснюють перевірки фінансової та економічної діяльності СНВТОВ "Васильківське".

Частина прибутку, отриманого в результаті діяльності СНВТОВ "Васильківське", що залишається після сплати податків та здійснення інших обов'язкових платежів до державного бюджету, відрахувань до фондів товариства та інших належних зборів та платежів, може підлягати розподілу між учасниками в повному обсязі, в будь-якій частині, або не підлягати розподілу між учасниками.

У разі, якщо збори учасників ухвалять рішення про розподіл частини прибутку між учасниками СНВТОВ "Васильківське", такий розподіл здійснюється пропорційно їхнім часткам у статутному фонді відповідно до порядку розподілу доходу, визначеного в Установчому договорі.

Розмір та кількість відрахувань до фондів СНВТОВ "Васильківське" визначаються рішенням зборів учасників на основі установчих документів.

СНВТОВ "Васильківське" утворює резервний фонд шляхом щорічних відрахувань від прибутку у розмірів не менше 5 (п'яти) відсотків до моменту досягнення резервним фондом розміру 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розміру статутного фонду.

СНВТОВ "Васильківське" зі свого прибутку (доходу) може утворювати інші фонди, необхідність створення яких час від часу визначається зборами учасників. Рішення про утворення таких фондів ухвалюють збори учасників.

Директор співпрацює з ревізійною комісією з питань, пов'язаних з перевіркою фінансової діяльності СНВТОВ "Васильківське". Директор і ревізійна комісія СНВТОВ "Васильківське" також співпрацюють з питань перевірки фінансової діяльності товариства з державною податковою адміністрацією, іншими державними органами. З метою щорічної перевірки фінансової діяльності СНВТОВ "Васильківське" директор користується послугами незалежної аудиторської фірми.

    1. Аналіз основних економічних показників

Аналіз основних економічних показників проведений на підставі даних фінансової звітності підприємства за 2004 – 2006 рр., а саме форми № 1 "Баланс" і форми № 2 "Звіт про фінансові результати" і статистичної звітності підприємства за той самий період (додаток 2). Для аналізу використаємо абсолютні величини та їх динаміку, а також темпи росту (зменшення) цих величин.

За досліджуваний період обсяг виробництва продукції підприємства мав нестабільну тенденцію до змін. Так, у звітному 2006 році його абсолютна величина склала 653 тис. грн., що на 6 тис. грн. більше, ніж у базовому 2004 році, але на 40 тис. грн. менше ніж у попередньому 2005 році.

Не зважаючи на коливання обсягів виробництва, доходи від реалізації продукції щороку зростали високими темпами. У звітному 2006 році темп зростання доходу від реалізації продукції до базового 2004 року склав майже 57%. Сума доходу від реалізації продукції у 2006 році становила 2005 тис. грн., що на 798 тис. грн. більше, ніж у 2004 році і на 595 тис. грн. більше, ніж у 2005 році.


 
 

Цікаве

Загрузка...