WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту - Курсова робота

Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту - Курсова робота

З даних таблиці 1.4. видно що фондозабезпечення в 2003 році порівняно з 2001 роком зменшилось на 51,78 тис. грн. Як видно, найбільшу питому вагу мають виробничі основні фонди, які становлять близько 92% від загальної кількості виробничих фондів сільськогосподарського призначення. З розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь в господарстві в 2003 році виробничих основних фондів сільськогосподарського призначення 732,9 тис. грн., а оборотних 65,0 тис. грн.

Основні фонди господарства є матеріальною базою розвитку виробництва, підвищення добробуту і культурного рівня працівників господарства. Основними показниками економічної ефективності використання фондів є фондовіддача і фондоємкість.

Таблиця 2.4.

Забезпечення основними і оборотними фондами та показники ефективності їх використання.

2001

2002

2003

2003 рік в% до 2001 року

Середньорічна вартість, тис грн.

а) виробничі основні фонди б) оборотні засоби в) всього фондів Площа сільськогосподарських угідь, га.

Середньорічна чисельність працюючих, чол.

Показники ефективності використання фондів:

а) фондоємкість, грн.

б) фондовіддача, грн.

в) норма прибутку,%

Фондозабезпеченість, тис. грн.

Фондоозброєність, тис. грн.

25463

2767

28230

3245

458

10,08

0,10

0,25

784,68

55,59

28289

2876

31165

2776,1

418

11,69

0,08

1,37

1019,02

67,67

24051,3

2134

26174,7

3281,6

382

7,33

0,13

2,56

732,9

62,96

94

77

93

101

83

73

130

2,31

93

113

Другим показником, який характеризує забезпеченість господарства фондами є фондооснащеність. Фондозабезпеченість господарства впливає на фондооснащеність господарства, працю робітників. Під фондооснащеність розуміють вартість засобів праці, що припадає на середньорічного працюючого господарства. Фондооснащеність в господарстві зростає в 2000 році в порівнянні з 2000 роком на 6,91 тис. грн.

Фондовіддача в 2003 році порівняно і 2001 роком зросла на 0,03 грн. Якщо розглянути фондоємність, то за даними таблиці 4 видно, що вона зменшилася на 2,75 грн. в 2003 році порівняно з 2001 роком. Фондоємність це обернений показник фондовіддачі, який показує скільки основних виробничих фондів припадає на 1 грн. валової продукції.

Наступним показником, який характеризує рівень та ефективність використання основних фондів є норма прибутку.

Норма прибутку в 2003 році порівняно з 2001 роком збільшилась на 2,31%, це свідчить про збільшення виробництва продукції рослинництва, а особливо тваринництва: продуктивності праці, зменшення собівартості продукції тощо.

Основним напрямком підвищення рівня ефективності ведення сільського господарства повинна бути інтенсифікація виробництва продукції господарства підвищення його ефективності. Розглянемо основні показники інтенсивності і ефективності інтенсифікації (табл.2.5).

Дані таблиці 2.5. свідчать, що урожайність зернових культур, овочів в 2003 році порівняно з 2001 роком збільшилось відповідно на 4,6 і 160,7 ц/га за рахунок нових сортів, мінеральних добрив, захисту рослин, а надій на 1 голову, середній приріст живої ваги ВРХ, середній приріст живої ваги свиней зріс відповідно на 103,1%, 101,4%, 110,3% за рахунок покращення кормової бази. Показники економічної ефективності галузі рослинництва кращі ніж галузі тваринництва. Галузь тваринництва впродовж досліджуваного періоду є збитковою за рахунок високої собівартості, а це безумовно впливає на величину отриманого прибутку.

Галузь тваринництва впродовж досліджуваного періоду є збитковою за рахунок високої собівартості, а це безумовно впливає на величину отриманого прибутку по результатам господарської діяльності. Галузь рослинництва по результатам господарської діяльності в продовж останніх трьох років є прибутковою. Так, прибутковість рослинництва по результатах господарської діяльності в 2002 році становила - 39,9%, а в тваринництві було одержано - 11,2% збитку.

Таблиця 2.5.

Основні показники інтенсивності та економічної ефективності інтенсифікації в СВК "Переможець"

Показники

2001

2002

2003

2003 у% до 2001 року

І. Економічна ефективність ін -

тенсифікації рослинництва:

Урожайність зернових

культур, ц/га

Урожайність овочевих

культур, ц/га

Виробництво валової продук -

ції рослинництва:

на 100 га ріллі, тис. грн.

на 1 середньорічного

працівника, тис. грн.

Одержано прибутку в рослин -

ництві на 100 га сільськогосподарських угідь, тис. грн.

Рівень рентабельності,%

2. Економічна ефективність ін -

тенсифікації тваринництва

Продуктивність худоби:

надій на 1 голову, кг

середній приріст живої ваги

ВРХ, г.

середній приріст живої ваги

свиней, г.

Виробництво валової продук -

ції тваринництва:

на 100 га сільськогосподарсь -

ких угідь, тис. грн.

на 1 середньорічного

працівника, тис. грн.

Одержано прибутку

на 100 га сільськогосподарсь -

ких угідь, тис. грн.

Рівень рентабельності,%

35,6

375,6

58,4

7,2

7,3

19,1

4072

700

340

35,3

5,0

-3,7

-20,1

38,5

289,4

78,6

7,1

12,5

26,7

4032

680

320

26,4

5,0

-11,9

-40,6

40,2

251,0

80,1

9,36

27,2

39,9

4200

710

375

28,6

7,12

-5,5

-11,2

4,6

66,8

137,1

130

372,6

20,8

103,1

101,4

110,3

81,0

142,4

-1,8

-8,9

Важливе значення для діяльності підприємства має його ефективність. Розглянемо основні показники економічної ефективності за останні три роки Таблиця 2.6.

Основні показники економічної ефективності ведення сільського господарства в СВК „Переможець"

Основні показники економічної ефективності

2001

2002

2003

2003 у% до 2001

Валова продукція сільського господарства в співставних цінах 2000 року, тис. грн.

Валовий дохід, тис грн.

Собівартість реалізованої продукції

Прибуток (+), збиток (-), тис. грн.

Рівень рентабельності,%

Вироблено на 100 га відповідних угідь,

ц:

зернових

овочевих

молока

живої ваги ВРХ

живої ваги свиней

2799

893

3913

62

1,68

1580,6

3789,6

396,2

67,3

46,2

2664

1205

4302

419

9,7

1835,7

3861,0

457,5

73,5

49,7

3280

777,7

4183,6

616,5

14,7

2083,5

3009,1

393,8

64,0

39,6

117,2

87,0

106,9

994,3

87,5

131,8

79,4

99,4

95,1

85,7

Дані таблиці 2.6. свідчать про підвищення обсягів виробництва продукції сільського господарства. Так, в 2003 році проти 2001 року виробництво валової продукції в співставних цінах 2000 року збільшилась на 481 тис. грн., прибуток зріс на 554,5 тис. грн. за рахунок зростання ціни на продукцію, валовий доход знизився на 115,3 тис. грн. за рахунок збитків одержаних в тваринництві.

По інших натуральних показниках спостерігається така ситуація збільшився обсяг виробництва зернових на 100 га сільськогосподарських угідь на 502,9 ц, а обсяг виробництва овочів зменшився на 780,6 ц. В тваринництві обсяг виробництва на 100 га відповідних угідь молока, живої ваги ВРХ і свиней зменшилось відповідно на 2,4, 3,3, 6,6 ц. Це свідчить про зниження продуктивності тварин в господарстві.


 
 

Цікаве

Загрузка...