WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту - Курсова робота

Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту - Курсова робота

Продовження таблиці 5

1

2

Плата за розрахунково-касове обслуговування

31

Оплата послуг обчислювальних центрів, консультаційного та інформаційного характеру, аудиторських перевірок тощо

31

Оплата витрат на рекламу продукції

31

Відображено у складі інших операційних витрат використання поштових марок, сплачених проїзних документів

331

Відображається негативна операційна курсова різниця по векселю, одержаному в іноземній валюти

342

Нараховано негативну операційну курсову різницю на дебіторську заборгованість іноземного покупця

362

Витрачені марки гербового збору на оформлення угод

331

Погашення короткострокових векселів одержаних

34

Списуються витрати на службові відрядження персоналу підприємства

372

Витрати на створення резерву сумнівної дебіторської заборгованості

38

Списання витрат майбутніх періодів, що відносяться до звітного періоду

39

Створення резерву для покриття витрат по гарантійному ремонту, якщо продукцію буде реалізовано з гарантією

473

Нарахована пеня за несвоєчасне погашення довгострокової позики

50

Нараховуються проценти по векселях виданих

51

Нарахована пеня за несвоєчасне погашення короткострокової позики

60

Вартість робіт і послуг постачальників та підрядників по ремонту та обслуговуванню основних засобів без ПДВ в підприємстві, що не використовує рахунки класу 9

63

Нараховані відсотки по векселях виданих

62

Вартість робіт, послуг сторонніх організацій по здійсненню основної діяльності підприємства без ПДВ

63,685

Нарахування податків і обов'язкових платежів (на будівництво, реконструкцію, ремонт автодоріг; внески до Державного інноваційного фонду, плата за воду, комунальний податок тощо)

641,642

Продовження таблиці 5

1

2

Нарахування страхових платежів по страхуванню майна підприємства

655

Витрати на утримання приміщень та обладнання офісу (оренда, комунальні послуги тощо)

685

Вартість послуг сторонніх організацій з транспортування товарів покупцю без ПДВ

685

Віднесено на витрати визнані економічні санкції: пені, штрафи, неустойки за недотримання законодавства та умов договорів

63,64,65, 68

По кредиту рахунка Списання суми інших операційних витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та до затрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

Списання суми інших операційних витрат у малих підприємствах

791

Списання суми інших операційних витрат, що відносяться до:

- загальновиробничих витрат

- загальногосподарських витрат

- збутових витрат

- інших витрат операційної діяльності

91 92 93 94

Таблиця 6 - Рахунок 85 "Інші затрати" кореспондує:

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

1

2

По дебету рахунка Відображається залишкова вартість втрачених внаслідок надзвичайних подій основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів

10,11,12, 18

Відображається залишкова вартість реалізованих основних засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів

10,11,12

Відображаються втрати від знецінення інвестицій, собівартість реалізованих фінансових інвестицій

14

Списані витрати на створення необоротних матеріальних і нематеріальних активів, втрачені внаслідок надзвичайних подій

15

Відносяться відстрочені податкові активи минулого звітного періоду в рахунок нарахованої суми податку на прибуток у бухгалтерському обліку поточного звітного періоду

17

Списані втрачені внаслідок надзвичайних подій:

виробничі запаси

тварини на вирощуванні і відгодівлі

МШП

20 21 22

- готова продукція та напівфабрикати

- товари

25,26,27 28

Списані виробничі запаси, МШП на ліквідацію наслідків надзвичайних подій

20,22

Списана вартість незавершеного виробництва, що втрачена внаслідок надзвичайних подій

23

Списуються витрати на виправлення браку продукції, втраченої внаслідок надзвичайних подій

24

Вартість робіт і послуг допоміжних виробництв по ліквідації наслідків надзвичайних подій

23

Списані грошові кошти, грошові документи, втрачені внаслідок надзвичайних подій

30,33

Погашення короткострокових векселів одержаних у разі визнання векселедавця банкрутом

34

Відображається реалізація поточних фінансових інвестицій

35

Списуються витрати майбутніх періодів у зв'язку із стихійним лихом

39

Продовження таблиці 6

1

2

Вартість робіт і послуг сторонніх організацій по ліквідації наслідків надзвичайних подій без ПДВ

63,685

Нараховано податок на прибуток від звичайної діяльності

641

Нараховано податок на прибуток від надзвичайних подій

641

Відрахування на соціальні заходи на суму заробітної плати працівників, які зайняті ліквідацією наслідків надзвичайних подій

65

Нарахування заробітної плати працівникам, зайнятих на ліквідації наслідків надзвичайних подій

661

По кредиту рахунка

Списання визнаних інших затрат на фінансові результати

79


 
 

Цікаве

Загрузка...