WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту - Курсова робота

Аналіз ефективності і облік витрат на виробництво овочів відкритого ґрунту - Курсова робота

Додатки

Додаток А

Рис.1. Аналітичне вирівнювання урожайності овочів по прямій і по параболі.

Додаток Б

Рис.2. Аналітичне вирівнювання собівартості овочів по прямій та по параболі.

Додаток В

Таблиця 1 - Рахунок 80 "Матеріальні витрати"

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

По дебету рахунка Відпущені зі складу виробничі запаси для операційної діяльності

20

Відпущені зі складу запасні частини для ремонту основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та МШП

207

Списуються тварини на вирощуванні і відгодівлі для потреб операційної діяльності

21

Відпущені зі складу малоцінні і швидкозношувані предмети строком експлуатації до 1 року для операційної діяльності

22

Відображається сума помилково списаних матеріальних витрат до складу виробничої собівартості, які необхідно було віднести на фінансові результати

23

Відпущені виробничі запаси для виправлення браку

24

Відпущені зі складу напівфабрикати, готова і сільськогосподарська продукція, товари для операційної діяльності

25,26, 27,28

Відображається вартість робіт і послуг сторонніх організацій по виробництву продукції, обробці сировини і матеріалів (без ПДВ)

63,685

По кредиту рахунка Списання матеріальних витрат, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та до затрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

Списання матеріальних витрат на фінансові результати (у малих підприємствах)

79

Списання матеріальних витрат, які відносяться до:

- виробничих накладних витрат

адміністративних витрат

збутових витрат

інших витрат операційної діяльності

91 92 93 94

Таблиця 2 - Рахунок 81 "Витрати на оплату праці"

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

По дебету рахунка Здійснені відрахування для забезпечення майбутніх виплат відпусток

471

Нарахована основна та додаткова заробітна плата працівникам підприємства

661

Нараховані премії та інші компенсаційні виплати персоналу підприємства

661

Нарахована заробітна плата працівникам підприємства за час відпусток

661

По кредиту рахунка Списання витрат на оплату праці, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та до затрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

Списання витрат на оплату праці робітників у малих підприємствах

79

Списання витрат на оплату праці, які відносяться до:

загальновиробничих витрат

загальногосподарських витрат

збутових витрат

інших витрат операційної діяльності

91 92 93 94

Таблиця 3 – Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи"

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

По дебету рахунка Здійснені відрахування від забезпечення майбутніх виплат відпусток на збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття Нараховані відрахування на соціальні заходи від суми витрат на оплату праці:

471

до Пенсійного фонду

до фонду соціального страхування

до фонду зайнятості

651 652 653

Нараховані відрахування на індивідуальне страхування працівників, яке проводиться за рахунок підприємства

654

По кредиту рахунка Списання суми відрахувань на соціальні заходи, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та до затрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

Списання суми відрахувань на соціальні заходи на фінансові результати (у малих підприємствах)

79

Списання суми відрахувань на соціальні заходи, які відносяться до:

виробничих накладних витрат

адміністративних витрат

збутових витрат

інших витрат операційної діяльності

91 92 93 94

Таблиця 4 - Рахунок 83 "Амортизація"

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

По дебету рахунка Нарахована амортизація:

- основних засобів - інших необоротних матеріальних активів - нематеріальних активів

131 132 133

По кредиту рахунка Списання суми амортизаційних відрахувань, які прямо включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) та до затрат допоміжних (підсобних) виробництв

23

Списання суми амортизаційних відрахувань у малих підприємствах

79

Списання суми амортизаційних відрахувань, що відносяться до:

- загальновиробничих витрат

- загальногосподарських витрат

- збутових витрат

- інших витрат операційної діяльності

91 92 93 94

Таблиця 5 - Рахунок 84 "Інші операційні витрати"

Зміст господарської операції

Кореспондуючий рахунок

1

2

По дебету рахунка Відображається сума уцінки залишкової вартості основних засобів, нематеріальних активів

10,12

Списується залишкова вартість ліквідованих необоротних активів

10,11,12

Уцінка незавершеного капітального будівництва Списується непогашена довгострокова дебіторська заборгованість на інші операційні витрати

15 16

Відпущені зі складу виробничі запаси та МШП для реалізації в підприємстві, що не використовує рахунки класу 9

20,22

Списання суми уцінки виробничих запасів та МШП до чистої вартості їх реалізації в підприємстві, що не використовує рахунки класу 9

20,22

Списання нестачі виробничих запасів, МШП та тварин на вирощуванні та відгодівлі за їх балансовою вартістю в підприємстві, що не використовує рахунки класу 9

20,21,22

Відпущені виробничі запаси і МШП для проведення досліджень і розробок, на утримання об'єктів ЖКГ і соціально-культурного призначення

20,22

Передані безоплатно виробничі запаси, МШП і тварини на вирощуванні і відгодівлі:

- за балансовою вартістю

- на суму ПДВ

20,21,22 641

Надання готової продукції та товарів для рекламних цілей

25,26,27, 28

Списання суми уцінки товарів до чистої вартості їх реалізації

281

Виявлено нестачу готівки в касі

30

Оплата представницьких витрат

30,31

Оплата витрат на заходи з охорони праці та техніки безпеки

31

Оплачені канцелярські, типографські, поштово-телеграфні та телефонні витрати

30,31

Відображається собівартість реалізованої іноземної валюти

312,314


 
 

Цікаве

Загрузка...