WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

Для аналізу порівняння наявності, руху та динаміки основних засобів використовуємо дані таблиці 2.3.

Таблиця 2.3 - Аналіз порівняння наявності, руху та динаміки основних засобів на ВАТ „Черкасигаз" за 2006 – 2008 рр.

з/п

Групи основних засобів

Роки

Відхилення

Абсолютне (+, -)

Відносне (%)

2006р.

2007р.

2008р.

2007-

2006

2008-2007

2007-

2006

2008-2007

1.

Будинки та споруди

123990

164613

193328

40623

28715

132,76

117,44

2.

Машини та обладнення

8358

8737

10879

379

2142

104,53

124,52

3.

Транспортні засоби

5452

5943

7184

491

1241

109,01

120,88

4.

Інструменти, прилади, інвентар

1755

1903

1630

148

-273

108,43

85,65

5.

Інші основні засоби

572

597

552

25

-45

104,37

92,46

6.

Бібліотечні фонди

2

3

3

1

150

100

7.

Малоцінні необоротні матеріальні активи

46

132

238

86

106

286,96

180,30

8.

Інші необоротні матеріальні активи

12

16

20

4

4

133,33

125

За даними таблиці 2.3. можна зробити висновок, що у 2007р. будинки та споруди збільшилися у порівнянні з 2006р. на 40623 тис. грн., що складає 32,76%, а вже в 2008р. на відміну від 2007р. збільшення відбулося на 28715 тис. грн., що склало 17,44%. Машини та обладнення у 2008р. збільшилися на 379 тис. грн. в порівнянні з 2007р, що становило 4,53%. У 2008р. відбулося їх збільшення на 2142 тис. грн., що склало 24,52%. Транспортні засоби у 2007 р. в порівнянні з 2006 р. зросла на 491 тис. грн, що становило 9,01%. У 2008р. збільшелось на 1241, що склало 20,88%. У 2007р. у порівнянні з 2006р. інструменти, прилади та інвентар збільшився на 148 тис. грн. і складало 8,43%, а вже у 2008р. порівнянно з 2007р. відбулося зменьшення на 273 тис. грн., тобто 0,86%. Інші основні засоби у 2007р. зросли на 25 тис. грн., що становить майже 5%, але вже у 2008р. знизились на 45 тис. грн., що склало 0,92%. Бібліотечні фонди у 2007р. порівнянно з 2006р. зросли на 1тис. грн., що становило 50% і в 2008р. залишилися незміними. Малоцінні необоротні матеріальні активи у 2007р. зросли на 86 тис. грн., що становило 186,96%. У 2008р. порівнянно з 2007р. малоцінні необоротні матеріальні активи зросли на 106 тис. грн. і становило 80,30%. У 2007р. інші необоротні матеріальні активи у порівнянні з 2006р. збільшилися на 4 тис. грн., що становили майже 34%, а вже в 2008р. в порівнянні з 2007 р. також збільшилися на 4 тис. грн., що тановило 25%.

Для узагальнюючої оцінки динаміки основних засобів і характеру їх змін на підприємстві ВАТ „Черкасигаз" розраховують такі коєфіцієнти: оновлення, вибуття, приросту, зношеності, придатності.

Коефіцієнт зносу – характеризує частку вартості основних засобів, що списано на витрати виробництва в попередніх періодах. Коефіцієнт зносу визначається відношенням суми зносу основних засобів до балансової вартості основних засобів.

Кз = Зо/Фк,

Коефіцієнт придатності – показує, яка частина основних засобів придатна для експлуатації в процесі господарської діяльності.

Кп = 1 - Кз

Коефіцієнт вибуття – показує інтенсивність вибуття ОЗ, тобто рівень вибуття тих ОЗ, які або морально застарілі, або зношені і непридатні для подальшого використання.

Кв = Фу/Фк,

Коефіцієнт оновлення – характеризує інтенсивність уведення в дію нових ОЗ. Він показує частку введених за певний період ОЗ у загальній вартості ОЗ на кінець звітного періоду.

Ко = Фо/Фк

Коефіцієнт приросту – показує рівень збільшення ОЗ у звітному періді проти минулого.

Кр = Фо – Фу / Фк

Коефіцієнт реальної вартості ОЗ - відображає питому вагу залишкової вартості ОЗ у загальній вартості майна підприємства.

Кв = Фз / М.

Показники:

Фк – балансова вартість ОЗ;

Фз – залишкова вартість ОЗ;

М – вартість майна підприємства;

Фо – вартість введених ОЗ;

Фу – вартість вибутих ОЗ;

Зо – сума зносу ОЗ.

Таблиця 2.4 - Аналіз основних засобів на ВАТ „Черкасигаз"

№ з/п

Показники

Роки

Відхилення

Абсолютне (+, -)

Відносне (%)

2006р.

2007р.

2008р.

2007-

2006

2008-2007

2007-

2006

2008-2007

1.

Коефіцієнт оновлення

0,07

0,02

0,02

–0,05

28,57

100

2.

Коефіцієнт зношеності

0,27

0,25

0,27

–0,02

0,02

92,59

108

3.

Коефіцієнт вибуття

0,0010

0,00025

0,00025

-0,00078

25

100

4.

Коефіцієнт приросту

0,06

0,025

0,022

-0,035

-0,003

41,67

88

5.

Коефіцієнт придатності

1,28

1,32

1,16

0,04

-0,16

103,13

87,88

6.

Коефіцієнт реальної вартості основних засобів

0,52

0,60

0,60

0,08

115,38

100

Проаналізувавши показники ефективного використання основних засобів можна зробити висновок, що в цілому основні засоби в 2008 році мали задовільний технічний стан. Тільки коефіцієнт зносу збільшився порівнянно з 2007р. на 0,02 п.п. і становить 0,27. Коефіцієнт оновлення не змінився в порівнянні з 2007р. і склав 0,2, тобто підприємство у 2008р. поновлювало склад основних фондів у тому ж розмірі, що і в 2007р. Коефіцієнт вибуття у 2008р. не змінився порівнянно з 2007р. Порівняно з 2007р. у 2008р. знизився коефіцієнт придатності основних фондів на 1,16, що характеризує зменьшення степеня придатності основних засобів у виробицтві.

Для аналізу основних засобів ВАТ „Черкасигаз" використовує такі форми звітності як „Баланс" та „Примітки до річної фінансової звітності".

Аналіз середього терміну експлуатації основних засобів наведенно в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Аналіз середнього терміну експлуатації основних засобів ВАТ „Черкасигаз" за 2008 рік

№ з/п

Вид основних засобів

Одиниці виміру

Термін використання, років

Разом

до 3

3-7

7-15

понад 15

1

Будинки та споруди та передавальні пристрої

од.

1330

653

93

43

2119

2

Машини та обладнення

од.

316

87

61

14

478

3

Транспортні засоби

од.

65

52

21

11

149

4

Інструменти, прилади, інвентар

од.

562

418

240

96

1316

5

Інші основні засоби

од.

165

56

38

18

277

6

Разом

од.

2438

1266

453

182

4339

7

Питома вага

%

56,19

29,18

10,44

4,19

100


 
 

Цікаве

Загрузка...