WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

Аналіз ефективності використання основних засобів - Курсова робота

За даними табл. 2.5. можна зробити висновок, що середній термін експлуатації сновних засобів на ВАТ „Черкасигаз" дорівнює 4 років ([(1,5*2438) + (5*1266) + (11*453) + +(19*182)]/4339)

При цьому найбільшу питому вагу займають основні засоби, термін використання яких не перевищує 3 років (56,19 %), а частка основнмх засобів терміном використання від 3 до 7 років – 29,18 %. Таким чином, 85,37 % основних засобів ВАТ „Черкасигаз" мають термін використання до 7 років.

Для аналізу нарахування амортизації на основні засоби ВАТ „Черкасигаз" використовує таку форму звітності як „Примітки до річної фінансової звітності".

Аналіз нарахування амортизації основних засобів наведенно в таблиці 2.6.

Таблиці 2.6 - Аналіз нарахування амортизації основних засобів на ВАТ „Черкасигаз"

№ з/п

Групи основних засобів

Роки

Відхилення

Абсолютне (+, -)

Відносне (%)

2006р.

2007р.

2008р.

2007-

2006

2008-2007

2007-

2006

2008-2007

1.

Будинки та споруди

4144

4960

8647

816

3687

119,69

174,33

2.

Машини та обладнення

1030

1626

1233

596

-393

157,86

75,83

3.

Транспортні засоби

492

643

607

151

-36

130,69

94,40

4.

Інструменти, прилади, інвентар

169

394

302

225

-92

233,14

76,65

5.

Інші основні засоби

146

159

80

13

-79

108,90

50,31

6.

Бібліотечні фонди

1

1

-1

7.

Малоцінні необоротні матеріальні активи

18

74

99

56

25

411,11

133,78

8.

Інші необоротні матеріальні активи

1

3

14

2

11

300

466,67

За даними таблиці 2.6. можна зробити висновок, що у 2007р. нарахування амортизації на будинки та споруди збільшилися у порівнянні з 2006р. на 816 тис. грн., що складає 19,69%, а вже в 2008р. на відміну від 2007р. збільшення відбулося на 3687 тис. грн., що склало 74,33%. Амортизація машин та обладнення у 2008р. збільшилися на 596 тис. грн. в порівнянні з 2007р, що становило 57,86%. У 2008р. відбулося їх зменшення на 393 тис. грн., що склало 0,76%. Амортизація на транспортні засоби у 2007р. в порівнянні з 2006 р. зросла на 151 тис. грн, що становило 30,69%. У 2008р. зменьшилось на 36 тис. грн., що склало 0,94%. У 2007р. у порівнянні з 2006р. амортизаці на інструменти, прилади та інвентар збільшилась на 225 тис. грн. і складало 133,14%, а вже у 2007р. порівнянно з 2006р. відбулося зменьшення на 92 тис. грн., тобто 0,77%. Інші основні засоби у 2007р. зросла на 13 тис. грн., що становить майже 8%, але вже у 2008р. знизились на 79 тис. грн., що склало 0,50%. Нарахування амортизації на бібліотечні фонди у 2007р. порівнянно з 2006р. зросла на 1тис. грн., що становила 50% і в 2008р. залишилися незміними. Амортизація на малоцінні необоротні матеріальні активи у 2007р. зросла на 56 тис. грн., що становила 311,11%. У 2008р. порівнянно з 2007р. амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів зросла на 25 тис. грн. і становила 33,78%. У 2007р. нарахування амортизації на інші необоротні матеріальні активи у порівнянні з 2006р. збільшилися на 2 тис. грн., що становили майже 200%, а вже в 2008р. в порівнянні з 2007р. також збільшилися на 11 тис. грн., що становило 366,67%.

Аналіз зносу основних засобів основних засобів можна представити в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 - Аналіз зносу основних фондів на ВАТ „Черкасигаз" за 2008рік

Показники

Одиниці віміру

На початок року

На кінець року

Зміни за рік (+,–)

Початкова вартість основних засобів

тис.грн

181944

213834

31890

Знос основних засобів під час їх експлуатації

тис.грн

46334

57065

10731

Ступінь зносу основних засобів (2/1)*100

%

25,47

26,69

1,22

Ступінь придатності основних засобів (1-2)/1*100

%

13561000

15676900

2115900

Проаналізувавши знос основних засобів можна зробити висновок, що початкова вартість основних заобів на кінець року у порівнянні на початок року збільшилась на 31890 тис. грн. Знос основних засобів під час їх експлуатації на кінець року року збільшився на 10731 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів на кінець року в порівнянні з початком року зросла на 1,22%. Ступінь придатності основних засобів на кінець року у порівнянні на початок року збільшилась на 2115900%.

Проаналізувавши показники ефективного використання основинх засобів можна зробити висновок, що в цілому основні засоби в 2008році мали задовільний технічний стан.

РОЗДІЛ 3. АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВАТ „ЧЕРКАСИГАЗ"

На сучасному етапі важливим фактором, який сприяє вдосконаленню управління, поліпшенню якості облікової інформації є використання засобів обчислювальної техніки як в обліку, так і в аналізі господарської діяльності. Великого значення набуває облікова політика, яка характеризується вибором методичних способів ведення бухгалтерського обліку. Найбільше значення в системі обліку основних засобів посідає амортизаційна політика. Найважливішим економічним важелем у системі амортизації є методи її нарахування, що дозволять активно впливати на обсяг амортизаційного фонду, ступень концентрації ресурсів у різноманітні періоди функціонування засобів, динамічно підходити до відтворення основних засобів, враховуючи чинник часу. Виходячи з міжнародного досвіду, а також з Урядових рішень про можливості застосування методів прискореної амортизації, проведено аналіз, в результаті якого на матеріалах конкретного господарства показана можливість і наслідки застосування методів прискореної амортизації, а саме: метод суми чисел років; метод зменшуваного залишку. Навіть наочне порівняння наведених методів показує їх переваги та недоліки, обгрунтовує можливість їх застосування в нашій країні. Вимогам сьогодення найбільш відповідає автоматизована форма обліку, яка орієнтується на широке використання персональних електронно-обчислювальних машин і на їх основі створення та функціонування автоматизованого робочого місця бухгалтера (АРМ) по обліку основних засобів та нематеріальних активів. Тут охоплюється кілька розділів, які при автоматизації повинні узгоджуватися між собою (облік купівлі основних засобів та нематеріальних активів, амортизації і розрахунків з постачальниками). Такий облік доцільно автоматизовувати в загальному комплексі робіт по зведеному синтетичному і аналітичному обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...