WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Амортизація основних засобів - Курсова робота

Амортизація основних засобів - Курсова робота

Таблиця 2.3.

Показники

Група І

Група ІІ

Група ІІІ

Разом

Балансова вартість

80000

20000

25000

125000

На протязі першого кварталу здійснений поточний ремонт приміщення на суму 3000 грн. (без ПДВ). Придбані основні фонди групи 2 на суму 8000 грн. На протязі другого кварталу здійснена модернізація основних фондів групи 2 на суму 6000 грн. (без ПДВ). Продані об'єкти основних фондів групи 2 на суму 2100 грн., первісна вартість яких - 4000 грн. (без ПДВ).

В третьому кварталі операції. з основними фондами не здійснювались.

Операції відображаються в наступному порядку:

1. Розрахунок амортизації за І квартал:

Таблиця 2.4.

Групи

Розрахунок

Сума (грн.)

Проводка

Група І

80000х1,25%

1000

Кт - 131

Група 2

20000х6,25%

1250

Кт - 131

Група 3

25000х3,75%

938

Кт - 131

Разом

3188

2. Списання витрат на поточний ремонт в першому кварталі. Балансова вартість основних фондів на 01.01.2000 р. - 125000 грн.

Ліміт суми яка відноситься до валових витрат (125000х5%), - 6250грн. Використано в I кварталі 3000грн.

Залишок на 01.04.2000р. 3250грн.

Дт 91 Кт 631 3000грн

3 Придбання основних фондів (введені в експлуатацію):

Дт 104 Кт 152 8000грн.

4.Розрахунок бази амортизації за II квартал .

Таблиця 2.5.

Показники

Група І

Група ІІ

Група ІІІ

Разом

Балансова вартість

79000

26750

24062

129812

5.Розрахунок амортизації за II квартал.

Таблиця 2.6.

Групи

Розрахунок

Сума (грн.)

Проводка

Група І

79000х1,25%

988

Кт – 131

Група 2

26750х6,25%

1672

Кт – 131

Група 3

24062х3,75%

902

Кт – 131

Разом

3562

6. Списання витрат на поточний ремонт в II кварталі.

Залишок ліміту по 01.04.2000р 3250грн.

Використано 3250грн.

Залишок на 01.07.2000 р. –

Дт 91 Кт 2631 3250грн.

7. Продаж основних фондів групи 2

Таблиця 2.7.

Зміст операції

Дт

Кт

Сума (грн)

1

Відвантаження ОФ по ціні продажу

361

742

2100

2

ПДВ в сумі продажу

742

641

350

3

Списання ОФ по обліковій вартості

742

104

4000

4

Списання суми перевищеній облікової вартості над ціною продажу

4000-(2100-350)

131

742

2250

8. Розрахунок бази амортизації III кварталу.

Таблиця 2.8.

Показники

Група І

Група ІІ

Група ІІІ

Разом

Балансова вартість

78012

22978

23160

124150

9. Розрахунок амортизації за III квартал.

Таблиця 2.9.

Групи

Розрахунок

Сума (грн)

Проводка

Група І

78012х1,25%

975

Кт – 131

Група 2

22978х6,25%

1436

Кт – 131

Група 3

23160х3,75%

869

Кт – 131

Разом

3280

10.Таблиця бухгалтерських проводок:

Таблиця 2.10.

Зміст операції

Дт

Кт

Сума (грн)

І кв.

Нарахування амортизації гр.1

23

131

1000

Нарахування амортизації гр.2

23

131

1250

Нарахування амортизації гр.3

23

131

938

Списання вартості ремонту

91

631

3000

Придбання ОФ гр.2

104

152

8000

ІІ кв.

Нарахування амортизації гр.1

23

131

988

Нарахування амортизації гр.2

23

131

1672

Нарахування амортизації гр.3

23

131

902

Списання вартості ремонту

91

631

3250

Продаж ОФ гр.2

361

742

742

641

2100

350

742

131

104

742

4000

2250

ІІІ кв.

Нарахування амортизації гр.1

23

131

975

Нарахування амортизації гр.2

23

131

1436

Нарахування амортизації гр.3

23

131

869

Балансова вартість основних засобів, що стосується бухгалтерського обліку, є сума за якою основні засоби наведені в балансі після вирахування суми накопиченої амортизації (накопиченого зносу).

Балансова вартість основних засобів може змінюватись не лише в наслідок амортизації та переоцінки, а й в результаті додаткових витрат, понесених підприємством після надходження об'єкта.

Після надходження основних засобів підприємство може мати витрати, пов'язані з їхньою експлуатацією або поліпшенням їх стану. Підхід до відображення таких витрат в бухгалтерському обліку залежить від їхнього впливу на майбутні економічні вигоди, що очікуються від використання об'єкта (рис. 2.).

Рис. 2. Підходи до обліку витрат, пов'язаних з утриманням основних засобів.

Витрати пов'язані з поліпшенням стану основних засобів, що призводять до збільшення очікуваних майбутніх економічних вигод, включаються до балансової вартості основних засобів.

Прикладом такого поліпшення є:

  • модернізація об'єкта основних засобів з метою подовження строку його корисної експлуатації або збільшення його виробничої потужності;

  • заміна окремих частин верстата для підвищення якості продукції, яка виробляється;

  • впровадження більш ефективного технологічного процесу, що дало змогу зменшити первісно оцінені виробничі витрати.

Є два варіанти відображення в обліку витрат, пов'язаних з поліпшенням основних засобів.

При першому варіанті сума витрат на поліпшення списується на рахунок "Основні засоби":

Дт рахунку "Основні засоби";

Кт рахунку "Грошові кошти" або інших рахунків.

При другому варіанті сума витрат на поліпшення списується на зменшення накопиченого зносу:

Дт рахунку "Знос основних засобів";

Кт рахунку "Грошові кошти" або інших рахунків.

Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів звичайно здійснюються для відновлення або підтримання очікуваних від них майбутніх економічних вигод. Через це такі видатки списуються в момент їх виникнення.


 
 

Цікаве

Загрузка...