WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Амортизація основних засобів - Курсова робота

Амортизація основних засобів - Курсова робота

В ході аудиторської перевірки правильності обліку та віднесення затрат на ремонт основних засобів аудитору слід встановити:

  • наявність планів і кошторисів ремонтів, актів прийомки-передачі виконаних робіт, договорів підряду, актів технічного огляду будівель та споруд;

  • правильнясть і своєчасність складання вказаних документів;

  • правильність формування затрат за статтями витрат;

  • правильність застосування норм витрачання матеріалів та розцінок по оплаті праці за виконані роботи.

Аудитор повинен звернути увагу на те, що відповідно до ПБО 7 в тому випадку, якщо підприємство проводить ремонт основних засобів, у результаті чого планується відновити його первісний ресурс, то незалежно від величини витрат на такий ремонт підприємство не збільшує балансову вартість основного засобу, а відображає такі витрати у складі витрат звітного періоду.

Доцільність та законність операцій по ремонту встановлюються на підставі перевірки первинних документів: нарядів на роботи, відомостей дефектів на ремонт машин і транспортних засобів, лімітно-забірних карт на витрачання матеріальних цінностей. Аудитору слід широко застосовувати зустрічну звірку документів, контроль документів по взаємопов'язаним операціям, опитування посадових та матеріально відповідальних осіб, вибіркову контрольну інвентаризацію виконаних ремонтних робіт, письмові запити підрядників, підтвердження документів, аналітичні процедури окупаємості затрати на ремонт.

При наявності ремонтних робіт слід обов'язково перевірити і проаналізувати: наскільки дійсні показники проектно-кошторисної документації на ремонт та показники прийомо-здавальних актів на виконані об'єми робіт; чи не скриваються під виглядом ремонту будівель та споруд затрати на нове будівництво або реконструкцію.

Особливе місце в аудиторській перевірці затрат на ремонт основних засобів повинно бути відведено перевірці якості капітального ремонту. Тут необхідно за даними первинних документів та оперативної звітності про роботу машин та устаткування встановити кількість простоїв через технічні поломки та зверхнормативну кількість поточних ремонтів. Час міжремонтних періодів перевіряється по відмітках в інвентарних книгах.

І на заключення аудитору необхідно перевірити правильність обліку та фінансування витрат на ремонт основних засобів.

Аудиторська перевірка основних засобів завершується аналізом ефективності їх використання, яку характеризує показник фондовіддачі.

На заключному етапі аудиторської перевірки аудитор повинен узагальнити результати перевірки, написати аудиторський висновок шодо цих результатів та підготувати обгрунтовані пропозиції про усунення недоліків і використання виявлених резервів підприємства.

Таблиця 4.3.

Перелік номенклатур аудиторських послуг.

п/п

Необхідні дані номенклатури

Призначення даних

Вираз

Носії інформації

Методика отрим. номенкл.

Нат.

Грош

Зовн

Внут

1

2

3

4

5

6

7

8

Контроль надходження основних засобів

1

Вид діяльності

Для визначення пільг під-ва

+

+

+

Нормативн-правова, докум.пер.

3

Основні засоби

Пер. прав. визнач.первісн. варт ОЗ

+

+

+

+

Док. пер., нормат-правова, інвентаризація

3

Пер-ння гр. коштів за об'єкт ОЗ

Контроль за правильністю відображення сум ПДВ

+

+

Головна – книга ЖО №2

1

2

3

4

5

6

7

8

4

Монтаж устат-ння, що вводиться в дію

Контр. За прав. спис. Витрат на монт.

+

+

+

Акт форми №2

5

Введення об'кта в експ

Контр. за місцезн. об'єкту його перв-ю оцінкою, а також норм ам. від

+

+

+

ЖО № 13, акт приймання-передачі ОЗ інв. картка, інв. книга

7

Оформлення док. пов-х з введенням ОЗ в експ.

Контр. за варт інв об'єкта, його тех-ми особл., місцем викор. та ін.

+

+

Акт прийм-пер, інв. картка, інв. книга

Контроль за рухом та ремонтом ОЗ

8

Отримання дозволу на внутр. перем. об'єкта

Визнач. осіб, які санкціонували дану операцію

+

+

Акладна на внутр.перем ОЗ інв. картка

9

Ремонт ОЗ

визнач. виду рем. пот, кап. спосіб рем

+

+

Акт про зак. рем. роботи

10

Резерв на пров.резерву

Контр. за визн того чи створ. підпр рез.на рем ОЗ

+

+

+

Відомість обліку витрат

11

Варт витр на рем

Кон за прав віднесен

+

-

+

+

Арифм. Пер., док.пер., тестування

Контроль списання та ліквідації ОЗ

12

Отрим дозволу ком на спис ОЗ

Визнач прич спис, визн МЦ, які можна не врах

+

+

Акт про ліквідацію ОЗ

13

Облік оп пов з спис ОЗ

Контр за прав відобр в обл оп-й зі списання ОЗ

+

+

+

Акт ліквідації ОЗ, інв картка, приб ордери

14

Дозвіл на реал.

Обгрунт дозволу на реал ОЗ

+

+

+

Журнал реал, дог., контракти

15

Виписка док на реал об'єктів

Контр за достов докум

+

+

+

Журнал реєстр рах, первинні док

Розділ V. Методика та організація обліку, аналізу та аудиту основних засобів в умовах АРМ бухгалтера.

Сучасний рівень розвитку економіки характеризується комп'ютеризацією всіх сфер народного господарства, застосуванням автоматизованих систем управління, електронно-обчислювальних машин і автоматизованих робочих місць бухгалтера (АРМБ), що дозволяє вирішувати принципово нові задачі обліку, аналізу, контролю і управління.

Але незважаючи на те, що задачі обліку вирішуються за допомогою ЕОМ, продуктивність праці облікових працівників і працівників апарату управління все ще залишається низькою. Більший ефект від застосування ЕОМ в бухгалтерському обліку можна досягнути шляхом вдосконалення методології і організації самого процесу обліку, підвищення його контрольних властивостей, а також за рахунок більш повного задоволення потреб управління в необхідній інформації. У даний час автоматизація бухгалтерського обліку в основному розвивається по шляху раціоналізації існуючої технології обробки облікової інформації і зниженні її трудомісткості, однак можливості такої автоматизації вельми обмежені. Це пояснюється тим, що існуюча методологія і організація обліку формувалися для ведення обліку вручну.

Таким чином, спостерігається певна суперечність між потужністю ЕОМ, що застосовуються і самою практикою обліку. ЕОМ полегшують труд бухгалтера, але нічого не вносять в його зміст, бо для цього необхідне підвищення ролі обліку в управлінні, зміна і подальший розвиток методології обліку, вдосконалення його організації з тим, щоб максимально відповідати потребам управління.

На базовому підприємстві організаційне забезпечення обліку основних засобів в умовах функціонування АРМБ представляє собою сукупність засобів та методів взаємодії персоналу бухгалтерії, інших підрозділів підприємства та технічних засобів. До організаційних документів відносяться:

- керівництво користувача інформаційної системи (у вигляді інструкції чи у вигляді відображення на екрані підказки для бухгалтера);


 
 

Цікаве

Загрузка...