WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів - Курсова робота

Автоматизація обліку зносу (амортизації) необоротних активів - Курсова робота

- кожен документ має дві візуальні форми-оригінали (відображення даних електронними засобами та на папері);

- доказовість та юридичну силу мають ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний та паперовий документ;

- цілісність документа підтверджується електронним підписом -результатом криптографічного перетворення набору даних, що перевіряється відкритим ключем.

Т.А. Бутинець визначила поділ реквізитів документа на класифікаційні групи: реквізити-озиаки та реквізити підстави. На думку автора, окремо взяті реквізити-ознаки чи реквізріти-підстави економічного сенсу не мають, а документами можна вважати носії інформації, в яких реквізити наявні у поєднанні.

Облік інвентарних об'єктів основних засобів підприємств ведеться із застосуванням типових форм первинного обліку основних засобів, затверджених Наказом Міністерства статистики України від 29 грудня 1995 р. № 352 "Про затвердження типових форм первинного обліку".

Для досягнення цілей статті проведу порівняльний аналіз первинних документів при застосуванні журиально-ордерної та автоматизованої форм обліку з використанням програмного продукту "1 С: Підприємство 7.7." щодо їх кількості та призначення. Таблиця 1

Первинні документи з обліку основних засобів при застосуванні журнально-ордерної та автоматизованої форм обліку

Форма

Первинний документ

Призначення

Аналог первинного документа в системі "1С: Підприємство 7.7"

О3-1

Акт приймання-передачі. (внутрішнього переміщення) основних засобів

Застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів,. для обліку вводу їх в експлуатацію, для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів із одного цеху (відділу, дільниці) в інший, для оформлення передачі основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію

"Введення в експлуатацію"

03-2

Акт приймання-здачі

відремонтованих,

реконструйованих

та модернізованих об'єктів

Застосовується для оформлення приймання-здач і основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації. Акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами, на те уповноваженими

"Модернізація

необоротного

активу"

ОЗ-3.

Акт списання

Застосовується для оформлення

"Ліквідація"

Форма

Первинний документ

Призначення

Аналог первинного документа в системі "1С: Підприємство 7.7"

основних засобів

вибуття основних засобів при повному або частковому їх списанні. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, будови, організації, затверджується керівником. підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою

необоротних активів"

03-4

Акт на списання

автотранспортних

засобів

Застосовується для оформлення списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа при їх ліквідації. Акт складається у двох примірниках та підписується комісією, що призначається керівником підприємства і затверджується керівником підприємства чи особою, на те уповноваженою

"Ліквідація

необоротних

активів"

03-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Застосовується для обліку всіх видів основних засобів, а також для групового обліку однотипних об'єктів основних засобів, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці, та таких, що мають одне і те ж виробнйчо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість

Довідник

"Необоротні

активи"

03-14

Розрахунок амортизації основних засобів

Застосовується підприємством для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці

"Нарахування зносу"

Отже, при автоматизованому обліку аналітичний облік основних засобів ведеться в довіднику "Необоротные активы".

"Инвентарный номер" об'єкту присвоюється програмою автоматично, але його можна змінити в разі наявності на підприємстві певного порядку інвентарної нумерації.

Організація бази даних дозволяє провести повну інвентаризацію основних засобів, включаючи визначення первісної вартості по групах, розрахувати і перевірити суми амортизаційних відрахувань та зносу по кожному інвентарному об'єкту, упорядкувати і перевірити інвентарні номери та інші реквізити в базі даних.

На відміну від традиційного обліку в системі "1С: Бухгалтерія" для фіксації всіх видів ремонту та зміни вартості основних засобів застосовується одна документарна форма - "Модернизация необоротного актива".

Для відображення в обліку факту виведення з експлуатації матеріальних і нематеріальних необоротних активів внаслідок їх реалізації чи списання передбачений також один документ "Ликвидация необоротных активов". Вибір варіанту вибуття необоротних активів (списання або реалізація) здійснюється в реквізиті "Вид ликвидации" діалогової форми документу.

Тобто, кількість форм за умов автоматизації обліку є меншою, що підвищує оперативність обробки документів та знижує ймовірність помилок оформлення і реєстрації.

У системі 1С: також більш раціональним є підхід до нарахування зносу основних засобів.

Отже, використання засобів автоматизації обліку дозволяє практично повністю вирішити проблему точності та оперативності інформації. Протягом кількох хвилин можуть бути підготовлені різноманітні і деталізовані дані, необхідні для прийняття ефективних рішень.

Масиви документів з обліку основних засобів при його автоматизації є значно меншим за збереження комплектності реквізитів, якості документів, прискорення розрахунків та обробки.

До того ж,правильний вибір засобів автоматизації та програмного забезпечення дозволяє легко і миттєво адаптувати роботу бухгалтерії до правових норм, які часто змінюються.

Список викориснаної літератури

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 1999, N 40, ст.365, Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 1707-III (1707-14) від 11.05.2000, ВВР, 2000, N 32, ст.255

N 1807-III (1807-14) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318

N 1829-III (1829-14) від 22.06.2000, ВВР, 2000, N 46, ст.391

N 3422-IV (3422-15) від 09.02.2006, ВВР, 2006, N 26, ст.210

 1. Олег Дубій "12 уроків 1С", Львів-2002

 2. Ф.Ф. Бутинець "Інформаційні системи технології в обліку", Житомир-2002

 3. В.Д. Шквір "Інформаційні системи технології в обліку" Львов-2003

 4. О.В. Клименко "Інформаційні системи технології в обліку", Київ-2008

 5. Л. Сук, П. Сук "Бухгалтерія в сільському господарстві" №14 серпень 2009 стор. 49-60

 6. О. В. Лишенко "Фінансовий облік", Київ 2008

 7. Д. Баликов "Економіка і підприємство" Збірка праць, Полтава-2009

 8. К. Беднарчук стаття "Про амортизацію у 2009" журнал "Дебет-Кредит" № 9 2009, стор.26-31

 9. М.Ф. Огійчук "Бухгалтерський облік на сільськогосподарських аідприємствах", Київ-2006

 10. І. Олексеєнко "Економіка і підприємство" стаття "Вибір методу амортизації Основних засобів" Збірка праць, Полтава-2009

 11. Л. Сук "Бухгалтерія в сільських господарствах" стаття "Організація обліку необоротних активів" № 14 стор. 37-44-2009, № 15, 16 стор. 49-60-2009

 12. Л. Сук "Бухгалтерія в сільських господарствах", № 15, 16 стор. 49-60-2009

 13. О. Гусева "Студенческий весник аграрных наук промышленого агротехнического университета", Симферополь-2007

 14. К. Беднарчук стаття "Необоротні активи" журнал "Дебет-Кредит" № 10 2009, стор.24-30


 
 

Цікаве

Загрузка...