WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Якщо розглядати господарські операції в цілому по підприємству, то операцій першого і третього типу відбувається близько 70%, причому кількість операцій обох цих типів є майже однаковою. Кількість операцій другого і четвертого типу теж майже однакова і в цілому на них припадає близько 30% усіх операцій.

_12__ Бухгалтерські рахунки, їх будова, види і призначення.

Рахунок - це спосіб групування, поточного обліку і контролю за наявністю і рухом майна підприємства, джерел його утворення, господарських процесів та їх результатів.

Бухгалтерський рахунок має вигляд двосторонньої таблиці: на кожній з двох сторін якої відображаються господарські операції одного й того ж типу (на одній стороні плюс - збільшення, надходження; на другій стороні мінус - зменшення, витрачення).

Ліва сторона бухгалтерських рахунків називається дебет, а права сторона - кредит.

Кожен бухгалтерський рахунок має свій номер (код) та назву, передбачені Планом рахунків.

На рахунку може бути на початок періоду залишок (наявність) господарських засобів чи їх джерел. Цей залишок називають початковим сальдо.

Рахунки бухгалтерського обліку призначені для групування і поточного обліку однорідних бухгалтерських операцій. Вони відкриваються як для активних, так і для пасивних статей балансу. Внаслідок цього розрізняють три види рахунків: активні, пасивні та активно-пасивні (в залежності від того, в якій частині балансу відображається сальдо рахунку). Активні рахунки призначені для обліку наявності та руху майна підприємства; пасивні - для обліку наявності та руху джерел утворення майна, активно-пасивні - для обліку розрахунків.

Активні рахунки відображають майно підприємства за його складом і розміщенням. Їх сальдо записують в активі бухгалтерського балансу. Початкове і кінцеве сальдо на активних рахунках записують у дебеті.

Пасивні рахунки відображають джерела утворення майна підприємства . Їх сальдо записують в пасиві бухгалтерського балансу. Початкове і кінцеве сальдо на пасивних рахунках записують у кредиті.

За своєю формою активні рахунки нічим не відрізняються від пасивних- і ті, і інші мають дебетову і кредитову сторони, використовуються для відокремленого обліку руху об'єктів, що обліковуються на цих рахунках, мають однакові показники.

Розрізняються активні рахунки від пасивних не зовнішньою формою, а своїм економічним змістом та будовою. Економічний зміст визначає що обліковується на рахунку: якщо на рахунку обліковується майно, то рахунок активний, якщо джерела майна - то рахунок пасивний.

В активних та пасивних рахунках різне призначення лівої та правої частин (дебету та кредиту).

В активних рахунках значення Дт означає збільшення, Кт – зменшення . Залишок на активному рахунку може бути тільки дебетовим.

В пасивних рахунках значення Дт означає зменшення, Кт – збільшення. Залишок на пасивному рахунку може бути тільки кредитовим.

Активно- пасивні рахунки - це рахунки, на яких сальдо може бути і в дебеті, і в кредиті. Якщо на активо-пасивному рахунку сальдо в дебеті, то його слід розмістити в активі балансу, а якщо в кредиті - то відповідно він повинен бути розміщений у пасиві балансу. Здебільшого активно-пасивними є рахунки розрахунків.

Сума (разом) записів господарських операцій по дебету або кредиту рахунку на певний період без початкового сальдо називається оборотом.

Для визначення сальдо на кінець по активному рахунку треба:сальдо на початок (по Дт) + оборот (по Дт) – оборот (по Кт)

__13_ Подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність і контрольне значення

Спосіб відображення господарських операцій на рахунках, при якому дебетується один рахунок і кредитується інший на одну і ту ж суму наивається подвійним записом.

Механізм дії подвійного запису полягає в одночасному і взаємопов'язаному відображенні кожної господарської операції в дебеті одного рахунку і в кредиті іншого в однакових сумах.

Запис одної суми на двох рахунках — на одному по дебету, а іншому по кредиту, називається кореспонденцією рахунків або бухгалтерським проведенням.

Тобто, під кореспонденцією рахунків розуміють форму вираження взаємозв'язку між двома і більше рахунками, що виникають при відображенні на них господарських операцій методом подвійного запису. Взаємозв'язані рахунки в цьому випадку є кореспондуючими.

За кількістю кореспондуючих рахунків бухгалтерські проведення (проводки) поділяються на прості і складні.

Просте проведення — це проведення, в якому сума господарської операції записується в дебет одного і кредит одного рахунку, тобто один рахунок дебетується і один кредитується.Наприклад : Передано з виробництва на склад готову продукцію на суму 5 000 грн. Дебет рахунку 26- Кредит рахунку 23.

Складне проведення — це проведення, в яких декілька рахунків дебетуються, один — кредитується або навпаки, один рахунок дебетується, а декілька — кредитуються. При цьому загальна сума по дебету і кредиту повинна збігатися. Наприклад. Придбані у постачальників: сировина і матеріали - 32000 грн

запасні частини - 50000 грн--паливо - 15000 грн

Разом 97000 грн Дебет рахунку 201 32000

Дебет рахунку 207 50000

Дебет рахунку 203 15000

Кредит рахунку 631 97000

Як видно із зроблених записів, дане бухгалтерське проведення стосується 4-х рахунків: одного рахунку по кредиту і 3-х по дебету. Складні проведення не порушують правила подвійного запису, оскільки в них також зберігається взаємозв'язок відбиття господарських операцій по дебету і кредиту рахунків.

Подвійний запис операції на рахунках є важливим елементом методу б/о і має велике контрольне значення,так як забезпечує можливість виявлення помилок в облікових записах. Оскільки суму кожної господарської операції записують по Дт одного і Кт іншого рахунку, підсумки оборотів по Дт і Кт кореспондуючих рахунків повинні бути рівні між собою і дорівнювати підсумку журналу реєстрації господарських операцій. Відсутність такої рівності свідчить про наявність помилкок, які повинні бути виявлені та виправлені.. Подвійний запис має також економічне значення, оскільки допомагає з'ясувати, внаслідок яких операцій відбулися зміни в складі засобів і джерел їх утворення, звідки засоби надійшли або куди вибули. Для цього служить кореспонденція рахунків.

_27__ Облікове і документальне оформлення операцій

по надходженню основних засобів

Основні заоби можуть надходити на підприємство внаслідок: купівлі у інших підприємств, внеску до статутного капіталу засновників підприємства, обміну на інший актив, безоплатного одержання.

Надходження на підприємство основних засобів оформляється такими первинними документами:

актом прийому-передачі внутрішнього переміщення основних засобів;форма 03-1)

Даний акт застосовується для оформлення операцій по зарахуванню об'єктів до складу основних засобів і для обліку введення їх в експлуатацію. Його заповнюють також у випадках передачі основних засобів іншим підприємствам. Оформляється він в одному примірнику, підписується керівником та головним бухгалтером і разом з технічною документацією передається в бухгалтерію.

актом здачі вілдремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (форма 03-2), підписується відповідним представником відділу чи організації, що проводила ремонт та передається в бухгалтерію.

У бухгалтерії на кожен об'єкт основних засобів відкривається "інвентарна картка обліку основних засобів" (форма 03-6) - регістр аналітичного обліку, яка заповнюється на пфідставі форми 03-1, технічної та іншої документації. В інвентаризаційній картці записуються якісні і кількісні характеристики основних засобів 9назва підприємства, місце знаходження об'єкту основних засобів, рахунок, субрахунок, код аналітичного рахунку, первісна вартість, норма амортизації, рік випуску, сума зносу, номер технічного паспорту, дата виготовлення) і записи про всі зміни, що відбулися з об'єктом основних засобів за час експлуатації.

Всі інветаризаційні картки повинні бути зареєстровані у описі інвентаризаційних карток (форма 03-7).

Для пооб'єктного зарахування на баланс підприємства 03 зараховуються за первісною вартістю і відображаються по дебету рахунка 10. Якщо даний об'єкт основних засобів не потребує монтажу і водиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство в даному випадку Дт 10 Кт 63.


 
 

Цікаве

Загрузка...