WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

- витрати на транспортування і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, відповідно до умов договору (базису) поставки;

- витрати на гарантійний ремонт ігарантійне обслуговування;

- інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів,робіт, послуг.

На рахунку 93 "Витрати на збут" ведеться облік витрат,пов'язаних із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів,робіт і послуг.

За дебетом рахунку відображається сума визнаних витратна збут, за кредитом — списання на рахунок 79 "Фінансові результати" .

Типові бухгалтерські проводки по обліку витрат на збут

Бухгалтерськими документами, які є підставою для визначення витрат на збут, виступають:

по амортизації — "Розрахунок амортизації основних засобів";

по МШП — "Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних предметів"

грошових коштів — "Видатковий касовий ордер", виписка банку;

витрат на відрядження — "Авансовий звіт";

заробітної плати — "Табель обліку використання робочого часу", а також складена на його підставі "Розрахунково-платіжна відомість.

Щомісячне списання витрат на збут оформляється за допомогою розрахунку (довідки), складеного працівником бухгалтерії.

Для узагальненого обліку витрат на збут використовують і журнал-ордер №5 при журнально-ордерній формі обліку, а при 1 спрощеній формі обліку — відомість В-3 .

__62_ Поняття готової продукції, документальне і облікове

відображення її руху.

Готовою продукцією є така, яка повністю пройшла передбачені технологією стадії і процеси, перевірена на предмет її відповідності технічним умовам і стандартам і оприбуткована на склад або прийнята замовником. До готової продукції зараховують також виконані для замовників роботи і послуги автотранспорту, ремонтного виробництва, будівельно-монтажні роботи. Якщо на підприємстві, поряд з виробництвом, здійснюють капітальні вкладення, то виконані для них послуги також відображають в обліку як готову продукцію.Готову продукцію оцінюють за плановою і фактичною собівартістю (виробничою чи повною) або за оптовими цінами, якщо на такий вид продукції вони регулюються державою.Оприбутковують готову продукцію з виробництва на склади за накладними (приймально-здавальними накладними) або відомостями здачі продукці.

Для обліку готової продукції призначений рахунок 26 "Готова продукція".

За дебетом рахунку 26 "Готова продукція" відображають надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю. Виконані і здані за актами замовникам роботи списуються з кредита рахунка 23 "Виробництво" на дебет рахунка 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

Аналітичний облік готової продукції ведуть за її видами у розрізі матеріально відповідальних осіб за масою, кількістю та собівартістю або оптовими цінами - в окремих підприємствах промисловості. В цьому випадку повинен бути забезпечений облік відхилень фактичної виробничої собівартості готової продукції від затверджених оптових цін. Підприємства реалізують свою продукцію покупцям на підставі укладених договорів (угод). Відпуск готової продукції покупцям оформляється накладною на відпуск товарно-матеріальних цінностей (ф. № М-20), яка є підставою для списання готової продукції підприємством-виробником. що здійснило її відпуск, для оприбуткування її підприємством-одержувачем та для дозволу на вивезення її з території підприємства-постачальника. У накладній зазначаються назва, номенклатурний номер, одиниця виміру, кількість, ціна кожного виду і сорту продукції, що відпускається. За потреби (при значній кількості назв, видів готової продукції, що відпускається) накладна за формою № 20 складається як обов'язковий додаток до товарно-транспортної накладної (ф. № І-ТН або № І-ТР спирт). Якщо дані про готову продукцію, яка відпускається і вивозиться автотранспортом на сторону, вміщуються у товарно-транспортній накладній, то накладна за формою № М-20 не складається.Згідно із Законом України "Про податок на додану вартість" постачальник (продавець) повинен надати підприємству-покупцю податкову накладну, форма І В податковій накладній, крім інших реквізитів, вказуються ціна, ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає сплаті постачальнику. Для проведення розрахунків з покупцем постачальник виписує рахунок-фактуру та інші розрахунково-платіжні документи, що підтверджують факт передачі (відпуску) матеріальних цінностей і їх оплату з зазначенням суми ПДВ

Відповідно до національного Плану рахунків на відпускну вартість відвантаженої (реалізованої) покупцям готової продукції в бухгалтерському обліку підприємства робиться запис по дебету рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і кредиту рахунка 701 "Доход від реалізації готової продукції".Одночасно робиться запис на списання виробничої собівартості реалізованої продукції:Д-т рах. 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"К-т рах. 26 "Готова продукція".Сума податкового зобов'язання по ПДВ, визначена за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації готової продукції, відображається записом по дебету рахунка 701 "Доход від реалізації готової продукції" в кореспонденції з кредитом рахунка 641 "Розрахунки за податками".

__61_ Проведення й оформлення результатів інвентаризації готової продукції

Проведення й оформлення результатів інвентаризації готової продукції здійснюється підприємствами відповідно до вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків, затвердженою наказом Мінфіну України . Виявлені при інвентаризації залишки готової продукції оприбутковують на дебет рахунка 26 "Готова продукція" в кореспонденції з кредитом рахунка 719 "Інші доходи від операційної діяльності".

Вартість недостачі готової продукції, незалежно від причин виникнення, списується з кредиту рахунка 26 "Готова продукція" на дебет рахунка 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей". Після прийняття рішення керівником підприємства, зафіксованого у протоколі результатів Інвентаризації, вартість недостачі готової продукції з вини матеріально відповідальних осіб відноситься на їх рахунок і відображається записом:

Д-т рах. 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"

К-т рах. 716 "Відшкодування раніше списаних активів".

Якщо на час виявлення недостачі продукції винні особи не встановлені, то вартість такої недостачі продукції списується на невідшкодовані втрати на забалансовий рахунок 07 "Списані активи", субрахунок 072"Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей".Після встановлення конкретних винуватців зазначеної нестачі готової продукції роблять запис:

Д-т рах. 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків"

К-т рах. 716 "Відшкодування раніше списаних активів".

Одночасно роблять запис по кредиту забалансового рахунка 072 "Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей". Розмір нанесеного підприємству збитку від недостачі і псування готової продукції) який підлягає відшкодуванню матеріально відповідальними особами, визначається згідно із Законом України "Про визначення розміру збитків, нанесених підприємству розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою цінностей", затвердженим постановою Верховної Ради та Порядком за № 116. Згідно з ним розмір збитку від розкрадання і недостачі, що підлягає відшкодуванню винними особами, визначається виходячи з балансової вартості цих цінностей (за вирахуванням амортизаційних відрахувань), але не менше 50% від Їх балансової вартості на день виявлення таких фактів, з урахуванням індексу інфляції, відповідного розміру ПДВ і акцизного збору із застосуванням встановлених коефіцієнтів. На суму різниці між балансовою вартістю матеріальних цінностей, яких не вистачає, і сумою збитку, визначеного у відповідному порядку, в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків" і кредиту рахунка 716 "Відшкодування раніше списаних активів". При відшкодуванні винними особами збитку від недостачі і розкрадання матеріальних цінностей у визначеній сумі роблять запис по дебету рахунка ЗО "Каса" (або рахунка 66 "Розрахунки по оплаті праці", якщо керівником прийнято рішення про утримання вартості збитку із заробітної плати винуватця) і кредиту рахунка 375 "Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків". Із внесених матеріально відповідальними особами сум відшкодовуються збитки підприємства, решта суми (різниця між обліковою вартістю недостачі цінностей і відшкодованою сумою збитку) підлягає перерахуванню до бюджету і в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 716 "Відшкодування раніше списаних активів" І кредиту рахунка 642 "Розрахунки за обов'язковими платежами. Взаємний залік лишків і недостач готової продукції, що виникло внаслідок пересортиці, може бути допущений в порядку винятку, якщо пересортиця відбулася у однієї і тієї самої особи, за один І той же звітний період, по продукції одного і того самого найменування. Проте різниця у вартості недостач і лишків продукції при більшій вартості недостач списується на рахунок винних осіб, які допустили пересортицю, і з них стягується.


 
 

Цікаве

Загрузка...