WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Обов'язкові утримання включають прибутковий податок, утримання до Пенсійного фонду, утримання збору на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і похованням, утримання збору на соціальне страхування на випадск безробіття, утримання за виконавчими листами і приписами нотаріальних контор на користь юридичних і фізичних осіб тощо.

До утримань за ініціативою підприємства відносять: суми, утримані з членів трудового колективу за заподіяну матеріальну шкоду, за допущений брак, своєчасно не повернуті суми, одержані у підзвіт, своєчасно не погашені безпроцентні позики, видані членам трудового колективу, за формений одяг.

Прибутковий податок - це обов'язковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, які отримують доходи. Суми прибуткового податку надходять до державного бюджету.

Сукупний оподатковуваний дохід для обчислення прибуткового податку визначається у гривнях, соті частини гривні (від 1 коп. до 99 коп. включно) не враховуються.

Розмір податку працівників з доходів, одержаних за основним місцем роботи, визначається за ставкою в розмірі 13 % нарахованої заробітної плати .

Нарахування, утримання і сплата в бюджет прибуткового податку здійснюється підприємствами всіх форм власності і фізичними особами – суб'єктами підприємницької діяльності, які проводять виплату доходів.

Із доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, прибутковий податок знімається з чистого доходу, який являє собою різницю між валовим доходом (виручкою) і документально підтвердженими витратами, які безпосередньо пов'язані з одержанням доходів.

Існують наступні види відрахувань з суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників:

- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

- внесок на загальнообовязкове державне соціальне страхування на випадок безробіття;

- внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням;

- внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності ( в залежності від класу професійного ризику виробництва).

Утримання до Пенсійного фонду з нарахованої заробітної плати здійснюються в розмірі: 1 %, якщо загальна сума нарахованої заробітної плати складає до 150 грн., 2 %, якщо сума заробітної плати більше 150 грн. Утримання на соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності становить 0,5%.

Утримання на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття становить 0,5 % від нарахованої суми заробітної плати.

Утримання за виконавчими листами.

Виконавчий лист - це документ, спрямований на примусове виконання рішення суду або денного компетентного органу (аліменти, оплата, компенсація за каліцтво). Аліменти на неповнолітніх дітей з їх батьків стягують в розмірі на одну дитину - 25%, на двох дітей - 1/3 заробітної плати, на трьох і більше дітей - 50% заробітної плати.

Ще утримуються профспілкові внески, якщо працюючий є членом профспілки в розмірі 1% від нарахованої заробітної плати.

Утримання із заробітної плати може здійснюватися також за заявамипрацівників(перерахування в ощадний банк, погашення комунальних платежів, погашення позик, перерахування торговим організаціям за товари продані в кредит тощо).В системі рахунків бухгалтерського обліку утримання із заробітної плати відображається записамиДт661Кт64,65.68.

_50__ Порядок та документування операцій по виплаті заробітної плати.Облік депонованої заробітної плати

Заробітна плата працівникам відповідно до законодавства про працю виплачується в дні передбачені нормативним договором. Основним регістром для оформлення розрахунків між робітниками і службовцями є розрахункова відомість і особовий листок.

Особовий листок відкривається на кожного працюючого де вказується прізвище , ім'я , по-батькові , рік і дата народження , професія , спеціальність , категорія , кількість дітей і інші дані , які необхідні для розрахунку з/ти.

Як в розрахунковій відомості , так і в особистому листку є три розділи :

Нараховано /по видах нарахувань/.

Утримано /по видах утримань/.

До виплати.

Розрахункова відомість– це регістр аналітичного обліку , який складається по кожному табельному номеру , кожному цеху , категоріях працюючих щомісячно.

Особовий листок як правило відкривають на рік , а записи нагромаджуються по місяцях.

Підставою для складання розрахункової відомості і особової картки є документи :

Табель обліку використання робочого часу;

Нагромаджуючі карточки і інші документи по з/ті робітників відрядників;

Розрахунки бухгалтерії по всіх видах додаткової з/ти і допомоги по тимчасовій непрацездатності;

Рішення судових органів на вирахування по виконавчих листах;

Таблиці про ставки і порядок утримань;

Платіжні відомості прораніше виданий аванс і інші документи;

Виплата з/тиздійснюється по платіжних відомостях , де вказуються табельний номер , прізвище , ім'я , по-батькові і сума до виплати.

Підставою на право виплати з/ти є підписи на відомості / керівника підприємства і головного бухгалтера/ . Виплату з/ти проводять протягом трьох робочих днів , враховуючи день одержання грошей. По закінченню третього дня в графі розписка про одержання , напроти прізвища особи , якій не виплачена з/та , касир ставить штамп "депоновано" і закриває відомість двома сумами:- Сума виплаченої з/ти

- Сума невиплаченої з/ти

На загальну суму не виплаченої з/ти складається видатковий касовий ордер для здачі її в банк.

На своєчасно не виплачені суми з/ти касир складає реєстр депонованих сум і передає відомість і цей реєстр в бухгалтерію для перевірки , сума грошової готівки невиплаченої з/ти повертається назад в банк.

Своєчасно не виплачена з/та зберігається три роки , а потім перераховуються у бюджет. Облік цих сум ведеться на рахунку 66 по субрахунку 662.

Аналітичний облік , депонованої з/ти ведеться по кожній сумі .

Виплати депонованої з/ти оформляються видатковим касовим ордером.

В практиці застосовують виплату з/ти через ощадні банки. Це полегшує роботу касира. Сума з/ти в даному випадку зараховується на особовий рахунок працівника і виплачується по мірі необхідності.

Якщо працівник іде в відпустку чи звільнюється , то виплата з/ти проводиться в інші дні не дочікуючи встановлених днів.Відомості , які містяться в розрахунково-платіжних або розрахункових відомостях в касових і банківських документах узагальнюються при допомозі розроблюваних таблиць №3 "Зведення даних по розрахунках з робітниками і службовцями" та №4 , якав являє собою зведення розрахунково-платіжних відомостей в розрізі категорії персоналу і видів оплат, які в підсумку відображають фонд оплати праці

__52_ Облік розрахунків по страхуванню.

Облік розрахунків по страхуванню проводиться за допомогою рахунків шостого класу "Поточні зобов'язання". Рахунок 65 " Розрахунки за страхуванням" має такі субрахунки:

651 " За пенсійним забезпеченням"

652 "За соціальним страхуванням"

653 "За страхуванням на випадок безробіття"

654 " За індивідуальним страхуванням"

655 "За страхуванням майна" За кредитом рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" відображаються нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одержані від органів страхування кошти. За дебетом – погашення заборгованості та витрачання коштів страхування на підприємстві.

На окремих субрахунках синтетичного рахунку 65 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках. Порядок справляння та використання зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування, , на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та на інші види страхування регулюється чинним законодавством.

Аналітичний облік ведеться за кожним видом зборів і відрахувань, по страхувальниках та окремих договорах страхування.Суму відрахувань у Пенсійний фонд та на соціальне страхування визначають у відомості обліку витрат на виробництво, виходячи з нарахованого фонду оплати праці за аналітичними рахунками з обліку витрат та встановлених відсотків відрахувань. Вирахування з оплати праці працівників на соціальне страхування визначають на основі розрахунково-платіжних відомостей. Загальну суму цих платежів записують за кредитом рахунку. Сплату заборгованості із платежів за страхуванням і Пенсійного фонду відображають на основі платіжниж доручень, а зарахування витрат на зменшення заборгованості за внесками на соціальне страхування - на основі розрахунків допомоги із тимчасової непрацездатності, або інших виплат, встановлених законодавством - за дебетом рахунку.Для правильного обчислення сум страхових внесків та відображення їх у звітності потрібно правильно визначити оподатковуваний фонд оплати праці. До фонду оплати праці, на який нараховують страхові внески, відносять фактичні витрати на оплату праці найманих працівників, що включають основну, додаткову заробітну плату, інші заохочувальні і компенсаційні виплати, перелік яких встановлений законодавством. На даний час розмір страхових внесків на соціальні заходи для підприємств складає :1) Пенсійний фонд – 32%; 2)страхування на випадок безробіття- 1,9; 3)страхування на випадок тимчасової непрацездатності – 2,9; 4)страхування від нещасних випадків на виробництві від 0,2 до 13,8.(Утримання вищезгаданих внесків із зарплати працівників відповідно складає 1).2%; 2). 0,5 %; 3). 0,5% 4).- найманими працівниками не сплачується).


 
 

Цікаве

Загрузка...