WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

Шпаргалки з бухобліку - Шпаргалка

З цього рахунку здійснюють оплату постачальницьким організаціям, підприємствам, установам, організаціям та окремим особам, сплачують заборгованість банку по позиках, отримують готівку для виплати заробітної плати та на інші господарські потреби.

Підставою для зарахування коштів на розрахунковий рахунок, а також для отримання та переказу коштів з цього рахунку є чеки, платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, перекази та інші розрахункові документи, що їх затверджено Національним банком України.

Розрахункові документи - це складені за встановленою формою документи, що подаються до банку юридичними та фізичними особами і містять письмове доручення ( чи вимогу) про перерахування певної суми грошей у безготівковій формі за отримані товари, роботи, послуги та різні платежі.

Розрахункові документи повинні вміщувати такі реквізити:

назву документа

номер документа, число, місяць, рік його виписки

назви платника і одержувача коштів, їх ідентифікаційні коди, номери рахунків в установах банків

назви банків платника та одержувача

суму платежу цифрами та літерами

призначення платежу

на першому примірнику - відбиток печатки та підписи керівника та головного бухгалтера підприємства

суму податку на додану вартість або напис „без податку на додану вартість".

Зарахування готівки на рахунок проводиться на основі оголошенння про її внесення, відривна частина якого є квитанцією банку про підтвердження цієї операції. Видача готівки проводиться на основі грошових чеків. Кожна операція за цим рахунком у хронологічному порядку відображається у виписці банку, яку слід читати у оберненому ("дзеркальному") відображенні, оскільки записи за дебетом у ній означають видачу чи перерахування коштів з рахунку, а за кредитом, навпаки, надходження коштів на рахунок, хоч цей рахунок, як і інші рахунки з обліку коштів, є активними. Така ж обернена побудова виписок і за рештою рахунків з обліку коштів у банку.

Тому у виписках банку витрата коштів з рахунків записана в графі "Дебет" і, навпаки, надходження коштів на рахунок у графі "Кредит". До виписки з рахунку в банку прикладаються копії документів, на основі яких були проведені операції з грішми: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення тощо. Окремі копії документів є на підприємстві, оскільки їхзабирають з банку відразу ж після здійснення операцій.

На основі виписок банку проводять записи операцій за дебетом і кредитом цього рахунку у реєстрах аналітичного і синтетичного обліку.

Синтетичний та аналітичний облік операцій в національній валюті на поточних рахунках ведеться на рахунку 311 „Поточні рахунки в національній валюті" в журналі 1 розділ Ш за кредитом рахунка 31 та у відомості 1.2 розділ ІУ.

Для відображення операцій, здійснених в іноземній валюті, використовується журнал 1 і відомості до нього, які заповнюються у валюті здійснення операції. Для кожної іноземної валюти ведеться журнал 1 і відповідні відомості до нього, в яких зазначається назва іноземної валюти. Аналітичний облік в іноземній валюті ведеться у гривнях і, одночасно, у тій валюті, в якій здійснюється операція.

Записи в журналі 1 і відомості можуть здійснюватися за 2-3 дні в хронологічному порядку на основі нагромаджу вальних допоміжних відомостей із наступним перенесенням підсумків оборотів до журналу 1 і відомостей.

__39_ Форми безготівкових розрахунків, документальне і облікове їх відображення

Загальні принципи організації безготівкових розрахунків здійснюються за допомогою таких форм розрахункових документів: платіжними дорученнями; платіжними вимогами-дорученнями; чеками; акредитивами; векселями; платіжними вимогами; інкасовими дорученнями.

Платіжне доручення – документ, який є письмово оформленим дорученням клієнта банку, що його обслуговує, на перерахування коштів зі свого рахунку. На суму оплачених банком платіжних доручень (на підставі виписок банку) кредитується рахунок ЗІ "Рахунки в банках" і дебетуються відповідно рахунки 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 64 "Розрахунки за поатками і платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням" тощо.

Платіжна вимога -доручення – комбінований документ, який містить вимогу постачальника (одержувача) до покупця (платника) сплатити вартість поставленої йому за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та доручення платника банку перерахувати з його рахунку зазначену суму. Вимога приймається банком покупця тільки при наявності коштів на поточному рахунку і при його письмовій згоді/акцепті/ повністю чи частково оплатити платіжну вимогу – доручення.

Платіжні вимоги без акцепту використовуються при безспірному стягненні коштів у випадках передбачених чинним законодавством.

Чек – документ, що містить розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку – емітента (банку, що видає чек або чекову книжку), яка веде його рахунок сплатити чекодержателю (отримувачу коштів за чеком) зазначену в чеку певну суму коштів. На суму ліміту придбаної чекової книжки робиться запис по дебету рахнка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", субрахунок "Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки" в кореспонденції з кредитом рахунка ЗІ "Рахунки в банках" (при придбанні чекової книжки за рахунок власних коштів) або рахунка 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" (при придбанні чекової книжки за рахунок кредиту.

На суму виписаних підприємством і оплачених банком розрахункових чеків, пред'явлених до оплати за товари і послуги, роблять запис по Дту 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 93 "Витрати на збут" тощо і Кт 313 (субрахунок "Розрахункові чекові книжки розрахункові чеки").

Невикористаний залишок ліміту чекової книжки зараховується на поточний рахунок підприємства або спрямовується на погашення заборгованості по позичці, що відображається записом по Дту 31 "Рахунки в банках" або 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" і Кту 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (субрахунок "Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки").

На підприємстві видані під звіт чекові книжки відображаються записом по Дту 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і Кту 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". При поданні посадовими собами звіту на суму використаних чеків робиться зворотний запис: Дт 685 і Кт 372. На суму одержаних розрахункових чеків у рахунок оплати за реалізовані товари і послуги роблять запис по Дт 331 "Грошові документи в національній валюті" і Кт 36 "Розрахунки з поупцями і замовниками". При одержанні виписки банку про зарахування на його рахунок грошових коштів по розрахункових чеках робиться запис по Дт ЗІ "Рахунки в банках" і Кт 331 "Грощові документи в національній валюті".

Векселями вважається письмово оформлене зобов'язання векселедавця сплатити, після настання терміну, певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Розрізняють прості та переказні векселя.

При акредитивній формі розрахунків підприємство-покупець перераховує кошти в установу банку за місцем знаходження постачальника для наступної оплати товарів, що підлягають відвантаженню на адресу покупця на умовах, визначених в акредитивній заяві. Вказані кошти зберігаються на акредитиві до виконання постачальником своїх зобов'язань перед покупцем. Акредитиви можуть відкриватися як за рахунок власних коштів, так і за рахунок кредитів банку і призначені для розрахунків тільки з одним постачальником.

Після закінчення строку акредитив закривається, а невикористаний залишок коштів перераховується на поточний рахунок покупця або спрямовується на погашення банівського кредиту (якщо аредитив було виставлено за рахунок кредиту банку), що оформляються записом по Дту ЗІ "Рахунки в банках" або 601 "Короткострокові кредити банків у національній ваюті" і Кту рахунка 33 "Інші рахунки в банку в національній валюті

_37__ Загальні положення про касу та документальне оформлення касових операцій

Для зберігання грошових засобів і проведення розрахунків готівкою на підприємствах, організаціях і складах створюється каса.

Каса – це спеціальне приміщення, обладнане сигналізацією, сейфами, шафами для зберігання грошей та цінних паперів.

Касові операції здійснює касир, який несе повну матеріальну відповідальність за прийняття та зберігання грошей і цінних паперів і за збитки, скоєні організації, підприємству як в результаті навмисних дій, так і недбалого відношення до своїх обов'язків.

Гроші, які зберігаються в касі відносяться до ненормованих оборотних засобів. Підприємства і організації можуть мати в своїй касі гроші готівкою в межах встановленого ліміту. Банк визначає ліміт залишку готівки в касі в розмірі, необхідному для виплати невідкладних витрат. Готівку можна витрачати лише на ті потреби, на які вони видані банком.

Касові операції здійснюються на підставі "Порядку ведення касових операцій в народному господарстві України", затвердженою постановою НБУ №21 від 2.02.1995 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...