WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік заробітньої плати у СУБД Access - Дипломна робота

Облік заробітньої плати у СУБД Access - Дипломна робота

> наукові дослідження, пов'язані зі створенням і використанням космічної техніки й технологій (крім ракет-носіїв);

> розробка, випробування, виробництво та експлуатація космічних апаратів і їхніх складових частин, наземної космічної інфраструктури та її складових частин, обладнання, що входить до складу космічного сегмента супутникових систем, за винятком систем теле радіо мовлення;

> передавання, отримання, поширення та використання даних із космічних об'єктів, крім питань, віднесених до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; надання інших космічних послуг за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

> діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, прекурсорів і психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

> переробка і зберігання донорської крові та її компонентів, реалізація їх і виготовлених з них препаратів;

> довірчі та інші операції з майном довірителя (вкладника);

> фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, (перелік видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, які підлягають ліцензуванню, визначається Кабінетом Міністрів України)4.

Для одержання ліцензії на кожний вид діяльності суб'єкт підприємницької діяльності подає органу, що видає ліцензії, заяву про видачу ліцензії, в якій зазначають:

> відомості про заявника:

> для громадянина-підприємця - прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий та місце проживання);

> для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код;

> вид діяльності, на який заявник має намір одержати ліцензію;

> термін дії ліцензії.

Арк.

23

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

До заяви додають такі документи:

фізичні особи - копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації, необхідний для здійснення відповідного виду діяльності, копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

юридичні особи - копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та установчих документів.

Орган, що видає ліцензії, приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі не пізніше 30 днів з дня одержання заяви та відповідних документів.

Термін дії ліцензії встановлюється органом, що її видає, але не може бути меншим ніж три роки і може бути продовжений за заявою суб'єкта

підприємницької діяльності в порядку, встановленому для її видачі. Передача ліцензії іншим юридичним і фізичним особам забороняється.

Ліцензія видається не пізніше трьох днів з дня прийняття рішення про її видачу за умови подання заявником до органу, що видає ліцензію, документа про внесення плати за її видачу. Розмір плати за видачу і переоформлення ліцензії та порядок її зарахування встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Орган, який видає ліцензії, має право зупинити дію ліцензії у разі:

> порушення суб'єктом підприємницької діяльності ліцензійних

умов;

> невиконання суб'єктом підприємницької діяльності у визначений термін розпоряджень Ліцензійної палати України або органу, що видав ліцензію, щодо дотримання ліцензійних умов5.

Підприємства можуть припинити свою діяльність не тільки з причини нерентабельності, а й тому, що змінюють форму функціонування, об'єднуються з іншим підприємством, відокремлюються з розподілом майна та ін. Проте в усіх цих випадках порушуються інтереси як власників, так і найманих працівників, які потребують допомоги, захисту і можуть розраховувати в цих випадках на державу.

Арк.

24

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

Припинення діяльності суб'єкта підприємництва здійснюється двома шляхами - реорганізацією або ліквідацією.

Підприємство реорганізується в таких випадках:

> злиття з іншим підприємством та утворення в результаті нового підприємства, до якого переходять усі майнові права та обов'язки обох підприємств;

> приєднання одного підприємства до іншого. В результаті до останнього переходять усі майнові права та обов'язки підприємства,

що приєднується;

> поділу підприємства. Новим підприємствам, що виникли, переходять за домовленістю сторін, у відповідних частках майнові права й обов'язки поділеного підприємства;

> виділення з підприємства одного або кількох нових, яким переходять за актом (балансом) у відповідних частинах (частках) майнові права й обов'язки реорганізованого підприємства;

> перетворення одного підприємства в інше. До нового підприємства переходять усі майнові права й обов'язки реорганізованого.

Ліквідація підприємства (фірми) здійснюється:

> з власної ініціативи підприємця;

> у разі закінчення строку дії ліцензії або її анулювання;

> за рішенням вищого органу підприємства (фірми);

> на підставі рішення суду або господарського суду: за клопотанням банківських органів у разі неплатоспроможності та визнання його банкрутом; контролюючих органів за систематичне або грубе порушення чинного законодавства;

> на інших підставах, передбачених засновницькими документами та законодавчими актами України.

Ліквідація підприємства (фірми) здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється власником або уповноваженим ним органом, а в разі банкрутства — судом або господарським судом. За рішенням судових

25

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

органів ліквідація може провадитися й органом управління підприємством (фірмою).

Ліквідаційна комісія або орган, який провадить ліквідацію, публікує в офіційній пресі інформацію про ліквідацію підприємства (фірми); повідомляє порядок і термін прийняття претензій; оцінює наявне майно підприємства; виявляє дебіторів і кредиторів (розраховується з ними); здійснює заходи щодо сплати боргів третім особам; складає ліквідаційний баланс і подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

Майно підприємства (фірми), його кошти після розрахунків з бюджетом, кредиторами, оплати праці працівників розподіляються між засновниками (учасниками) пропорційно до їхньої частки в майні підприємства, в порядку та за умов, передбачених засновницькими документами і законодавчими актами України. Претензії, не задоволені у зв'язку з відсутністю майна, а також не визначені ліквідаційною комісією, вважають погашеними. Суперечки, що виникають у процесі ліквідації між фізичними та юридичними особами, розглядають у судовому порядку.

1.2. Облік оплати праці на малих підприємствах

В умовах формування її Україні ринкової економіки відбуваються значні зміни в організації оплати праці робітників та її обліку.

Для правильної організації обліку оплати праці на підприємстві бухгалтер керується чинним законодавством. Відповідно до ст. 96 Кодексу законів про працю, форми, системи і розміри оплати праці робітників встановлюють підприємства самостійно в колективному договорі.

В наказі про облікову політику підприємства необхідно передбачити:

  • форми кадрової документації;

  • форми та системи оплати праці;

  • нормування праці;

  • перелік і строк надання до бухгалтерії документів з облікупраці та її оплати;

Арк.

26

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата


 
 

Цікаве

Загрузка...