WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік заробітньої плати у СУБД Access - Дипломна робота

Облік заробітньої плати у СУБД Access - Дипломна робота

По-друге, потужній корпорації значно простіше постійно збільшувати обсяги виробництва або послуг. Це дає добру можливість отримувати постійно зростаючий прибуток.

По-третє, кожний акціонер як співвласник корпорації несе лише обмежену відповідальність (за банкрутства фірми він втрачає тільки вартість своїх акцій). Важливо й те, що окрема особа може зменшити свій власний фінансовий ризик, якщо купуватиме акції кількох корпорацій. Кредитори можуть пред'явити претензії лише корпорації як юридичній особі, а не окремим акціонерам як фізичним особам.

По-четверте, корпорація — це організаційно-правове утворення, яке може функціонувати дуже тривалий період (постійно), що створює необмежені можливості для перспективного розвитку.

Корпоративна форма організації підприємницької діяльності, як і всі інші, має відповідні недоліки:

Є певні розбіжності між функціями власності та контролю, що негативно впливає на необхідну гнучкість оперативного управління корпорацією. Розподіл функцій власності та контролю може призвести до виникнення соціальних суперечностей (конфліктів) між менеджерами й акціонерами корпорації.

Корпорація сплачує більші податки в розрахунку на одиницю отримуваного прибутку, ніж інші організаційні форми бізнесу. Адже оподаткуванню підлягає спочатку отриманий корпорацією прибуток, а потім - дивіденди акціонерів, тобто фактично існує проблема подвійного оподаткування.

У корпоративній формі бізнесу існують потенційні можливості для зловживань посадових осіб. Наприклад, керівництво корпорації може

Арк.

14

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

організувати емісію акцій для покриття збитків, спричинених безгосподарністю певних структурних ланок.

Таким чином, кожне з трьох основних організаційно-правових форм підприємництва має свої переваги та недоліки (обмеження), які враховує підприємець, розпочинаючи свою справу. Вибір орієнтованої форми залежить від мети та фінансових потреб конкретного напряму підприємницької діяльності.

На відміну від організаційної форми підприємств організаційно-правова форма відображає не лише форми об'єднання людей для здійснення спільної діяльності, а й законодавче закріплення цих форм.

Прикладом організаційно-правової форми підприємництва відповідно до класифікатора, затвердженого Державним комітетом України із стандартизації, метрології та сертифікації, є акціонерне товариство відкритого або закритого типу, товариство з обмеженою та повною відповідальністю, командитне товариство, консорціум та концерн.

Під поняттям "акціонерне товариство" з економічної точки зору розуміють об'єднання кількох юридичних чи фізичних осіб, які формують свій капітал шляхом випуску та продажу акцій, з метою отримання прибутку. З організаційно-правової точки зору акціонерне товариство є форма функціонування та розвитку підприємства, що базується на статутному капіталі, поділеному на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, учасники якої несуть відповідальність за зобов'язаннями тільки майном підприємства.

У відкритому акціонерному товаристві акції розповсюджуються тільки шляхом відкритої підписки та відкритої купівлі-продажу (як правило на біржах), в той час як у закритому акціонерному товаристві - у формі закритої підписки, шляхом розподілу між засновниками.

Арк.

15

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

Товариство з обмеженою відповідальністю представляє собою підприємство, статутний капітал якого поділено на частки визначені установчими документами, а його учасники відповідають за зобов'язаннями внесками до статутного капіталу.

Повне товариство - підприємство, учасники якого формують статутний капітал зі своїх вкладів, займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть необмежену та спільну відповідальність за зобов'язаннями товариства.

Командитне товариство - вид змішаного товариства, в якому поєднуються риси товариства з обмеженою та повною відповідальністю.

Учасники командитного товариства поділяються на дві категорії - дійсні члени і командне. Дійсні члени (комплементарії) займаються від імені товариства підприємницькою діяльність і повністю відповідають за його зобов'язання всім своїм майном. Командисти, які не беруть участі у підприємницькій діяльності, відповідають їй неї лише в межах свого вкладу. Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати 50% майна товариства, зазначеного в статутній угоді.

Консорціум - тимчасове об'єднання підприємств, компаній, банків на основі загальної угоди з метою виконання крупних завдань (реалізація капіталу та науково місткого проекту) або для спільного розміщення позики. Члени консорціуму несуть спільну відповідальність перед своїми засновниками.

Концерн - крупне об'єднання підприємств різних галузей промисловості, торгівлі транспорту, наукових організацій, банків та інші, учасники якого у правовому аспекті зберігають самостійність, залишаючись юридичними особами, але втрачають власність на засоби виробництва та виготовлену продукцію. Крім цього головне підприємство концерну здійснює над іншими учасниками фінансовий контроль та єдине керівництво.

Арк.

16

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

Серед різних видів підприємств та їх об'єднань найбільшу роль у розвитку підприємництва в Україні відіграють малі підприємства, як приватної так і колективної форми власності. їх кількість у 1990 р. становила 10 тис, у 1994 - 70 тис, а у 2000 - 171 тис. Найбільша кількість малих підприємств була сконцентрована в торгівлі та громадському харчуванні (76,8 тис), промисловості (22,0 тис), будівництві (15,6 тис).

Частка малих і середніх підприємств у промисловому виробництві України становила у 2000 р. більше 3%.

Сутність малого бізнесу та тенденції його розвитку розкриваються у виконуваних ним функціях, поєднанні позитивних і негативних рис

Позитивними рисами малого підприємництва є:

> гнучкість та мобільність в управлінні та організації виробництва;

> повніше використання робочої сили та устаткування, менший рівень запасів;

> раціональна організаційна структура підприємства;

> швидка адаптація до кон'юнктури ринку, регіональних умов, запитів споживачів, оперативне оновлення асортименту продукції;

> можливість швидкого впровадження значної частки нових ідей, проектів і створення нових взірців продукції;

> невисокі експлуатаційні витрати;

> відносно невеликий капітал для створення таких підприємств;

> можливість зменшення витрат виробництва за рахунок вузької спеціалізації, економії на управлінських витратах;

Арк.

17

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата


 
 

Цікаве

Загрузка...