WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік заробітньої плати у СУБД Access - Дипломна робота

Облік заробітньої плати у СУБД Access - Дипломна робота

Окрім вище зазначених типів підприємств, в окрему групу доцільно виділити змішані та спільні підприємства, в яких поєднуються капітали окремих форм приватної, колективної та державної власності з капіталом фізичних та юридичних осіб іноземних держав.

Вище зазначені типи підприємств можна розділити за чисельністю працюючих на такі види -малі, середні та великі.

Українське законодавство до малих відносить підприємства з чисельністю зайнятих від 15 до 200 осіб, залежно від галузі економіки та виду діяльності. Так, наприклад, у промисловості та будівництві малими вважаються підприємства на яких працює до 200 осіб, в науці та науковому обслуговуванні - до 100 осіб, в інших галузях виробничої сфери - до 50 осіб, у галузях невиробничої сфери - до 25 осіб, у роздрібній торгівлі - до 15 осіб.

Критерієм визначеності малих підприємств, крім чисельності працюючих, слугують й об'ємні показники. Указом Президента "Про державну підтримку малого підприємництва" від 12.05.1998 р. №456/98 визначено, що до суб'єктів малого бізнесу відносяться юридичні особи будь-якої організаційно-правової форми власності та господарювання, в яких середньо спискова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік складає не більше 1 млн. грн. Вищезазначеним Указом визначено ще один вид підприємництва мікропідприємство, середньо спискова чисельність працівників за певний період на якому не перевищує 10 осіб, а обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за рік не перевищує 500 000 грн.

Роль і місце малого підприємництва в національній економіці найкраще проявляється у властивих йому функціях. По-перше, неоціненний внесок малого підприємництва у справу формування конкурентного середовища. Відомо, що в умовах вільної ринкової економіки конкуренція є відображенням відносин змагання між господарськими елементами, коли

Арк.

9

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

їхня самостійна діяльність ефективно обмежує можливості кожного з них вплинути на загальні умови обігу товарів на даному ринку, а також стимулює виробництво тих товарів, яких потребує споживач.

По-друге, мале підприємництво оперативно реагуючи на зміни кон'юнктури ринку, надає ринковій економіці необхідної гнучкості.

По-третє, величезним є внесок малого підприємництва у здійснення прориву у багатьох важливих напрямках науково-технічного прогресу.

По-четверте, мале підприємництво робить вагомий внесок у розв'язання проблеми зайнятості.

По-п'яте, мале підприємництво сприяє пом'якшенню соціальної напруги та формуванню середнього класу суспільства.

Підприємництво та підприємства існують у різних організаційних та організаційно-правових формах.

Найбільш прикметними ознаками, що відрізняють одну організаційно-правову форму від інших, доцільно вважати:

- кількість учасників створюваного господарського суб'єкта (об'єднання);

- хто є власником використаного капіталу;

- джерела майна як матеріальної основи господарської діяльності;

- межі майнової (матеріальної) відповідальності;

- спосіб розподілу прибутку і збитків;

- форму управління суб'єктом господарювання.

Такими організаційно правовими формами виступають одноосібне господарство, партнерство та корпорація.

Арк.

10

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

Під одноосібним господарством розуміють таку форму організації підприємства та підприємництва, коли вся власність належить одній особі, яка управляє виробництвом та власністю, привласнює весь прибуток і несе особисту відповідальність за всі зобов'язання підприємства.

Одноосібні господарства мають свої переваги. По-перше, оскільки весь прибуток належить підприємцеві він кровно зацікавлений в ефективній праці. Зосередження прибутку в одних руках дає можливість безпосередньо використовувати його в інтересах справи. До того ж прибуток підприємця в ринковій економіці розглядається як його індивідуальний дохід і оподатковується лише індивідуальним прибутковим податком (а не податком на прибуток, як в інших формах підприємницької діяльності).

По-друге, у власника фірми витрати на організацію виробництва невеликі. Його управлінські рішення негайно втілюються в життя. Він непідзвітний співвласникам чи будь-яким керівним органам. Невеликі розміри фірми дають змогу підприємцеві підтримувати прямі контакти зі своїми працівниками та клієнтами. Повна незалежність дуже цінується підприємцями.

По-третє, одноосібному володінню властива простота в організації фірми та її ліквідації. В обох випадках достатньо лише рішення самого підприємця.

Проте ця форма підприємництва має і значні недоліки.

Труднощі із залученням великих капіталів, оскільки власних фінансових ресурсів одноосібного підприємця здебільшого не вистачає для розвитку своєї справи. Через невисокий рівень платоспроможності комерційні банки неохоче надають таким підприємцям великі кредити, вимагаючи більш високу плату за користування ними.

Арк.

11

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

Повна відповідальність за борги. Це означає, що в разі невдалого господарювання одноосібний власник може втратити не лише особисті заощадження, а й усе власне майно, яке піде на сплату боргів кредиторам.

Немає спеціалізованого менеджменту, що, ясна річ, негативно позначається на ефективності підприємницької діяльності. Адже одноосібний власник сам виконує всі управлінські функції. Проте далеко не всі люди здатні на це.

Невизначеність термінів функціонування. Підприємницька діяльність такої організаційної форми юридично припиняється в разі банкрутства, позбавлення волі за карний злочин, психічного захворювання або смерті одноосібного власника.

Партнерство - форма організації підприємства, за якої дві або більше осіб об'єднують своє майно, стають співвласниками створеного підприємства, спільно управляють виробництвом та власністю, розподіляють прибуток і несуть спільну відповідальність за свої зобов'язання. Розрізняють такі види партнерства - звичайне та партнерство з обмеженою відповідальністю, командитне.

Партнерство перед одноосібним володінням має ряд переваг. По-перше, зростають фінансові можливості фірми внаслідок об'єднання кількох капіталів. Банки сміливіше дають кредити таким фірмам.

По-друге, вдосконалюється управління фірмою. З'являється спеціалізація в управлінні, тобто розподіл управлінських функцій між партнерами. Крім того, є можливість найняти професійних менеджерів.

По-третє, велика свобода й оперативність господарських дій. По-четверте, як і одноосібні володіння, партнерства користуються податковими пільгами, оскільки прибуток кожного учасника оподатковується як його індивідуальний дохід

Арк.

12

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

Проте цей тип організації підприємницької діяльності має певні недоліки, через що він інколи не тільки не може подолати недосконалість одноосібної власності, а й породжує нові проблеми.

Необмежена відповідальність будь-якого товариства може загрожувати всім партнерам так само, як і одноосібному власнику. Крах одного з партнерів може спричинити банкрутство товариства в цілому, оскільки в більшості випадків учасники несуть солідарну

відповідальність.

Недостатність досвіду господарювання і несумісність інтересів партнерів можуть провокувати малоефективну діяльність, а колективний менеджмент - негнучке управління товариством.

Непередбачуваність процесу і результатів діяльності товариства як нестійкої організаційно-правової форми підприємництва значно збільшують господарський ризик і зменшують впевненість у досягненні очікуваного зиску.

Корпорація - найдосконаліша форма організації підприємств, що існує переважно у вигляді відкритого акціонерного товариства, засновники якого формують акціонерний капітал шляхом об'єднання власних ресурсів через механізм випуску та продажу цінних паперів, а співвласники несуть обмежену відповідальність.

Переваги корпорації (акціонерного товариства) достатньо відомі. По-перше, корпорація є найефективнішою формою організації підприємницької діяльності з огляду на реальну можливість залучення необхідних інвестицій. Саме через ринок цінних паперів (фондову біржу) вона може об'єднувати різні за розмірами капітали великої кількості фізичних і юридичних осіб для фінансування сучасних напрямів науково-технічного й організаційного прогресу, нарощування виробничого потенціалу.

Арк.

13

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата


 
 

Цікаве

Загрузка...