WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік заробітньої плати у СУБД Access - Дипломна робота

Облік заробітньої плати у СУБД Access - Дипломна робота

Дипломна робота

на тему:

Облік заробітньої плати у СУБД Access

Зміст

Вступ................................................................................. 4

1.Теоретична частина.......................................................... 6

1.1.Організація підприємницької діяльності в Україні............ 7

1.2.Облік оплати праці на малих підприємствах.................... 26

1.3.Робота з формами в СУБД Access................................. 38

2.Практична частина......................................................... 41

2.1.Постановка задачі та автоматизації...............................

2.2.Роз друк вихідних даних.............................................

Висновок........................................................................

Список використаної літератури...........................................

Вступ

Реформування економічних відносин в Україні тісно пов'язано і розвитком малого бізнесу. Малий бізнес є тим сектором економіки, це найбільш послідовно проводиться в життя принцип господарської самостійності та самоврядування, освоюються найрадикальніші шляхи активізації трудової діяльності колективу. Він відіграє помітну роль у створенні нових робочих місць та формуванні середнього класу суспільства, сприяє створенню конкурентного середовища, швидкій адаптації до кон'юнктури ринку та оперативному оновленню асортименту продукції.

Важливу роль в розвитку малого бізнесу серед різних видів підприємств відіграють саме малі підприємства. їх частка в загальній кількості підприємств є абсолютно переважаючою. Так, в США серед 20 млн. підприємств до категорії малих належить близько 18 млн., в Італії з 800 тис. промислових підприємств - 99% малі й середні, в Польщі - до 2 млн. малих підприємств. В Україні їх кількість в 2000 р. становила 171 тис.

Кількісне зростання малих підприємств та ефективність їх діяльності в значній мірі залежить від організаційно-правового та інформативно-аналітичного забезпечення, основу якого складає створення стабільної законодавчої бази, єдиної податкової політики, належної організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Діяльність малих підприємств в Україні регламентує ціла низка законодавчих та нормативних актів: Закони України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про податок на додану вартість", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Про державну підтримку малого підприємництва"; Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" та ін. Це зумовлює необхідність комплексного підходу

Арк.

4

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

до вивчення сутності підприємництва, його організаційно-правових форм, діючої системи оподаткування, а також особливостей ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової програми курсу "Облік на підприємствах малого бізнесу". Перший розділ посібника розкриває суть малого бізнесу, його організаційно-правові форми та організацію підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб. Особливості обліку та звітності суб'єктів малого бізнесу (юридичних та фізичних осіб) та методику відображення об'єктів обліку малих підприємств з умовним числовим прикладом на основі застосування спрощеної форми бухгалтерського обліку у вигляді наскрізної задачі, висвітлено у другому розділі посібника. Третій розділ посібника розглядає діючу систему оподаткування підприємств малого бізнесу відповідно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

Арк.

5

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

1.Теоретична частина

Арк.

6

Арк.

документа

Підпис

Дата

1.1. ОрганізаціяпідприємницькоїдіяльностівУкраїні

Видипідприємницькоїдіяльностітаїхорганізаційно-правовіформи.

Відповідно до Закону України "Про підприємництво" від 07.02.1991 р. №698-ХП зі змінами і доповненнями, підприємницька діяльність, або підприємництво, - це безпосередня, самостійна, систематична, на власний ризик діяльність із виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними і юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Підприємництво, як система економічних відносин нерозривно пов'язана з поняттям "підприємство" і відображає його організаційно-правові форми.

У вітчизняній економіці відповідно до Закону України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991 р. №887 можуть функціонувати такі види підприємств:

- індивідуальне підприємство, засноване на особистій власності фізичної особи та виключно її праці;

- сімейне підприємство, засноване на власності та праці громадян України - членів однієї родини, які мешкають разом;

- приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України, із правом найму робочої сили;

Арк.

7

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата

- колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу, кооперативу, іншого статутного товариства, громадської та релігійної організації;

- державне комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно територіальних одиниць;

- державне підприємство, засноване на загальнодержавній власності;

- спільне підприємство, засноване на базі об'єднання майна рі-іних власників (змішана форма власності);

- підприємство, засноване на власності юридичних осіб та громадян іноземних держав.

З метою поглибленого вивчення організаційно-правових форм підприємств, поданих у законі, їх класифікацію, на думку аналітиків, необхідно структурувати за формою власності та кількістю працюючих.

За формою власності підприємства можна поділити на чотири типи - приватні, колективні, державні та змішані. До приватних підприємств слід віднести індивідуальне та сімейне підприємство, засноване на особистій власності та власності членів однієї родини і виключно їх праці і приватне підприємство, засноване на власності окремого громадянина України з правом найму робочої сили.

Відповідно до колективних підприємств слід віднести підприємства, засновані на колективній власності трудового колективу та праці його членів.

До державних підприємств слід віднести такі, що ставлять за мету отримання максимального прибутку (державні комерційні), а також ті організації, заклади та установи, для яких отримання прибутку не є самоціллю.

Арк.

8

Зм.

Арк.

документа

Підпис

Дата


 
 

Цікаве

Загрузка...