WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит реалізації готової продукції та виконання договірних зобов’язань - Курсова робота

Аудит реалізації готової продукції та виконання договірних зобов’язань - Курсова робота

Але в свою чергу використання комп'ютерної технології в аудиті теж створює відповідні проблеми, а саме:

- відсутність можливості про слідкування угод при аудиті. У звичайних не комп'ютеризованих системах є можливість простежити проходження операції в системі від початкового документа до остаточного запису в бухгалтерській книзі. У комп'ютеризованій системі проміжні стадії іноді записуються у вигляді машинних кодів, що робить неможливим простежування операції від початку до кінця. Крім того система може сама здійснювати операції не створюючи видимих записів (наприклад, платежі відсотків можуть цілком розраховуватись і застосовуватись до відповідних рахунків самою системою);

- заява довідка комп'ютерному контролю. Аудитор не повинен занадто довіряти комп'ютерним процедурним перевіркам. Йому необхідно перевірити, чи здійснюється адекватний звичайний контроль, що підтримує результати використовуваного комп'ютерного контролю. Крім того, ручний контроль необхідний для того, щоб переконатись, що до комп'ютера введені всі необхідні дані. Один і з шляхів перевірки – це попереднє під сумування груп даних перед їх введенням у комп'ютер, а потім перевірка отриманих сумарних вихідних даних;

- ризик числових помилок, що є результатом використання неточних довідкових даних. Внаслідок величезних обсягів операцій, що здійснюються комп'ютерами, помилка в довідкових або постійних даних може мати дуже серйозні наслідки. Так само помилка у вихідних даних може зробити марними всі наступні дослідження, тому теж дуже важливо щоб вхідна інформація була правильною;

- головна проблема, властива будь – якій комп'ютерній бухгалтерській системі, полягає у тому, що її серйозна відмова може зруйнувати всю систему бухгалтерського обліку підприємства. Така відмова може виникнути в результаті пожежі, повені, перебої в електро- мережі або навіть невеликому пошкодженні. Тому підприємство повинно передбачити резервне обладнання, на якому можна було б проводити роботу в екстремальних випадках чи відновити записи[14,c. 196]. Аудитор повинен приділяти цьому особливу увагу, тому що потенційна небезпека втрати інформації дуже велика.

ВИСНОВОК

Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних суспільно-економічних формаціях обумовлює потребу удосконалення функцій управління процесом виробництва, у тому числі і контролю економіки. Контроль як функція управління підпорядкований вирішенню завдань системи управління. Тому призначення контролю відповідає меті управління, яка визначається економічними і політичними закономірностями розвитку даної формації. Функції контролю визначаються діями економічних законів і метою суспільства, інтереси якого він захищає.

Завдання економічного контролю у суспільстві полягає в укріпленні форм власності, сприянні виробництву конкурентноспроможної продукції для реалізації на світовому і внутрішньому ринках.

Перехід економіки на ринкові відносини пов`язаний з розширенням прав підприємців, демократизацією управління, використанням економічних стимулів, спрямованих на підвищення ефективності праці та її оцінки за економічними результатами. У зв`язку з цим визначається новий напрямок розвитку економічного контролю фінансово-господарської діяльності підприємств - незалежний аудиторський контроль.

Закономірність виникнення аудиторського контролю в Україні обумовлена проведенням приватизації державного майна, управління яким проводив власник адміністративними методами, використовуючи для цього різні державні структури. Створення спільних підприємств з іноземним капіталом, орендних, комерційних, приватних та інших суб`єктів підприємницької діяльності з різними формами власності і господарювання, керуючись законами України про власність і підприємницьку діяльність, власник набув право обрати незалежний контроль своєї фінансово-господарської діяльності. Таке право власника закріплено Законом України про аудиторську діяльність, який передбачає організаційне і методичне забезпечення виконання контрольних функцій - аудиту на договірних засадах з власником, передбачає відповідальність сторін за об`єктивну, неупереджену перевірку фінансової діяльності підприємства, відображення результатів її у публічній звітності та правильність розрахунків з державою по сплаті податків, нарахування дивідендів акціонерам і іншим володарям цінних паперів.

Підвищення ефективності аудиту неможливо без використання комп`ютерної техніки. Говорячи про вдосконалення системи економічного контролю в цілому, я маю на увазі, що контроль є єдиною функцією управління, яка оцінює надійність системи збору, зберігання та переробки виробничо-фінансової інформації господарських одиниць.

Будь-який користувач інформацією (наприклад, бухгалтер), незважаючи на те, чи технічна це інформація, чи економічна, самостійно або через посередників (незалежних аудиторів) проводить деякі операції по її оцінці з відповідним йому ступенем достовірності. Коло таких користувачів достатньо широке: від апарату управління господарської одиниці до акціонерів, від власників до представників державної виконавчої влади. За природою своєї діяльності всі вони займаються діяльністю, пов`язаною з оцінкою інформації про хід господарських процесів на підприємствах або про виконання державних програм соціально-економічного розвитку.

Тому під системою економічного контролю розуміється комплекс соціально-економічних інститутів, які в своїй діяльності використовують методи і техніку, що дозволяють оцінити ступінь достовірності інформації, яка їх цікавить, і надійність джерела цієї інформації. Тому такі словосполучення, як "облік і контроль", "ревізія і контроль", "контроль і аналіз господарської діяльності", "контроль ефективності програм соціально-економічного розвитку" означають, що в процесі функціонування бухгалтерського обліку, дослідження діяльності підприємства, аналізу господарської діяльності або оцінці ефективності виконання державних та місцевих соціально-економічних програм завжди проводиться робота по встановленні ступеню достовірності інформації, яка використовується.

Другим аспектом, який реалізується через систему контролю, є приймання мір по стимулюванню інформаційних систем ревізійних одиниць до якісного виконання роботи. Ця функція контролю, як правило, реалізується через органи виконавчої влади, а на вищому рівні управління - і через законодавчі. Необхідність цієї функції викликана можливістю здійснити тотальний контроль - охопити перевіркою всіх платників податку і всі господарські одиниці. За цією ж причиною в багатьох країнах основна доля контролю бухгалтерської інформації і формальної законності фінансових операцій покладається на внутрішньогосподарський контроль, в той же час спеціалізовані контрольні відомства перевіряють дієвість системи внутрішнього контролю.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93.

 2. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність вУкраїні", від 16.07.99, № 996.

 3. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993 р.

 4. Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. - К.: Основа, 1999. - 274 с.

 5. Білуха М.Т. Курс аудиту: Підручник. - 2-ге вид., перероб. - К.: Вища шк.: Т-во "Знання", 1999 р.

 1. Бутинець Ф.Ф. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: навч. посіб.- Житомир: ПП "Рута", 2001 р.- 416 с.

 2. Бутинець Ф.Ф. Аудит. Підручник Житомир, ПП "Рута",-2005р.

 3. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: навч. посібн.- Львів: "Світ", 2002 р.- 295 с.

 4. Гончарук Я.А., Рудницький В.С. Аудит: навч.посібн. – 3-тє вид., перероб.і доп. – К.:Т-во ''Знання'', 2007 р.-443 с.

 5. Гармашев А.А. Организационный и кадровый аудит. – Киев: МедиаПро, 2003. – 104 с.

 6. Давидов Г.М. Аудит: Навч.посіб. – 2-ге вид.,перероб.і доп. – К.:Т-во ''Знання''. КОО.2002 р.-363 с.

 7. Дорош Н.І. Аудит: Методологія і організація.- К.: Т-во "Знания", КОО, 2001р. -402 с.

 8. Жила В.Г. Ревізія і аудит: Навч. посіб. - К.: МАУП, 1998. - 96с.

 9. Кунаковська Л.П.,Піча Ю.В., Основи аудиту, „Каравелла", -К:, 2002 р.

 10. Рудницкий В.С. Методологія і організация аудиту.— Т. "Світ",2004.

 11. Савченко В.Я., Аудит, „КНЕУ", -К:, 2003 р.

 12. Світова економіка: Підручник / А.С. Філіпченко, В.С. Будкін, О.І. Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.

 13. Усач Ф.Б. Аудит, ''Знання-прес'',- К.:,2003 р.


 
 

Цікаве

Загрузка...