WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань і його автоматизація - Дипломна робота

Облік основних засобів та нарахування амортизаційних відрахувань і його автоматизація - Дипломна робота

Для того, щоб зняти встановлений захист, необхідно вибрати команду (Снять защиту листа... Зняти захист аркуша...), або (Снять защиту книги... Знять захист книги...) з цього ж пункту меню.

Форматування комірок з використання стилів

Стиль – це сукупність атрибутів форматування, об'єднаних ід одним іменем.

Для присвоєння стилю форматування відміченому діапазону комірок досить вибрати назву стилю у випдаючому списку (Стиль), що знаходиться в панелі інструментів (Форматирование Форматування). Якщо дана піктограма відсутня, то потрібно в пункті меню (Формат) вибрати команду (Стиль...). При цьому відкривається однойменне вікно, зображене на (рис.1.6), де у випадаючому списку (Имя стиля: І'мя стилю:) потрібно вказати назву стилю і натиснути кнопку Ok.

Рис. 1.6. Вікно встановлення параметрів стилю форматування

Для створення нового стилю необхідно вказати у вищеописаному випадаючому списку (Имя стиля: Ім'я стилю:) його назву, в розділі (Стиль включает Стиль включає) відмінити ті параметри форматування, на який даний стиль повинен впливати і натиснути кнопку (Добавить Додати).

Після цього, для встановлення конкретних значень параметрів форматува-ння, необхідно вибрати кнопку (Изменить... Змінити...). Відкривається описане вище вікно (Формат ячеек Формат клітинок).

Якщо користувач бажає додати до стилів форматування, що використову-ються в даній робочі книзі стилі із іншої книги, то спочатку потрібно відкрити цю книгу. Тоді зробити активною цільову книгу, відкрити вікно (Стиль) та вибрати кнопку (Объединить... Об'єднати...). В результаті чого відкривається додаткове вікно, із списком відкритих книг, де необхідно вибрати назву книги, з якої імпортуємо стилі та натиснути кнопку Ok. Для знищення стилю необхідно вибрати його у випадаючому списку (Имя стиля: Ім'я стилю:) вікна (Стиль) та натиснути кнопку (Удалить Видалити).

Умовне форматування комірок

В Excel є дуже зручна функція яка дозволяє встановити параметри форматування комірок в залежності від її вмісту. Наприклад, якщо в комірці знаходиться від'ємне значення, то його потрібно виділити жирним стилем на червоному фоні комірки. Для встановлення параметрів умовного форматування потрібно виділити відповідні комірки і в пункті (Формат) вибрати команду (Условное форматирование... Умовне форматування...). Відкривається вікно (рис.1.7) із розділом (Условие 1 Умова 1), де у випадаючому списку, розміщеному зліва, встановлюють тип умови:

Рис. 1.7. Вікно умовного форматування комірок

  • (значение значення) – умова, що перевіряє відповідність певного значення в комірці.

При цьому можна вибрати:

- (между між) – знаходиться в діапазоні між вказаними значеннями,

- (вне поза) – знаходиться поза діапазоном вказаних значень,

- (равно дорівнює) – дорівнює вказаному значенню,

- (не равно не дорівнює) – не дорівнює цьому значенню,

- (більше більше) – більше за значення,

- (меніше менше) – менше за значення,

- (большеили равно більше або дорівнює) – більше або дорівнює значе- нню,

- (менше или равно менше або дорівнює) – менше або дорівнює значенню;

  • (формула) – умова вказана у виді формули.

Вказавши умову, потрібно натиснути кнопку (Формат...), щоб встановити параметри форматування комірки у випадку відповідності значення в цій комірці умові. При цьому відкривається однойменне вікно із трьох закладок: (Шрифт) – вибирають параметри шрифту для комірки, (Граница Межа) – рамку навколо комірки та (Вид Візерунки) – заливку її фону. Налаштування цих закладок відповідні до параметрів однойменних закладок вікна (Формат ячеек Формат клітинок).

Якщо для даної комірки потрібно встановити ще одну умову із своїми параметрами форматування, то слід натиснути команду кнопку Add>> (Добавить>> Додати>>). В результаті чого з'являється наступний розділ (Условие 2 Умова 2), що має повністю аналогічні параметри налаштування до розглянутих в розділі (Условие 1 Умова 1). Таким чином, використовуючи кнопку Add>>(Добавить>> Додати>>), можна додавати будь-яку кількість умов для умовного форматування комірки.

2. Практична частина

2.1 Постановка задачі і автоматизація

Для виконання дипломної роботи я використала програмний пакет офісних програм Microsoft Office

Автоматизацію розрахунку амортизації основних засобів я створила в електронних таблицях Ехсеl робочу книгу з двома робочими листами, які називаються "Оборотна відомість ОЗ нарахування амортизаційні відрахувань" і "Норми амортизаційних відрахувань".

В робочому листі "Оборотна відомість ОЗ нарахування амортизаційних відрахувань" міститься "Оборотна відомість (Основні засоби. Нарахування амортизаційних відрахувань за І квартал 2004 р.)", в якій знаходяться такі поля:

- група;

-основні засоби;

- дата введення експлуатацію;

- початкова вартість;

- залишкова вартість на початок звітнього періоду;

- амортизаційні відрахування за місяць квартал;

- Залишкова вартість;

В робочому листі "Норми амортизаційних відрахувань" містяться одна таблиця, в якій знаходяться відсотки за якими нараховують амортизаційні нарахування, в якій містяться такі поля:

- група;

- відсоток;

В робочому листі "Оборотна відомість (ОЗ нарахування амортизаційних відрахувань" поле амортизаційні відрахування за квартал вирахувала за допомогою такої формули ,,=Е11* В5", взявши відсоток з листа "Норми амортизаційних відрахувань", для одержання даних за місяць за такою формолою ,,=G11/3", залишкову вартість я одержала з формули ,,=Е11–G11".

2.2. Роз друк вихідних даних.

В результаті виконання дипломної роботи, я опрацювала такі вихідні дані:

1.Оборотна відомість (Основні засоби. Нарахування амортизації відрахувань за І квартал 2004 р.).

.

Висновок

Під час виконання цієї роботи я ознайомилась з нарахуванням амортизації на ТзОВ ,,Розмай". Ознайомилась з історією розвитку підприємства, структурою підприємства і бухгалтерією.

Автоматизувала один бухгалтерський документ ,,Оборотна відомість (Основні засоби. Нарахування амортизаційних відрахувань за І квартал 2004 р.)". Для автоматизації цього документу я застосувала зв'язки які зв'язують оборотну відомість з нормами амортизації, також формули для нарахування амортизаційних відчислень.

Автоматизація ,,Оборотної відомості (Основних засобів. Нарахування амортизаційних відрахувань)", полегшує роботу, тому що за допомогою ПК підрахунок можна зробити дуже швидко і правильно без помилок.

Виконуючи дипломну роботу я переконалася, що використання різних програмних засобів в роботі бухгалтера є необхідним і ефективним.

Дані ведені і обчислені на ПК є точними, оперативними,при зміні початкових даних відразу міняють результат.

Список використаних лытератури

1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997 р. № 283/97 – ВР.

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

3. Бутинця Ф.Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік". – Житомир: ПП "Руту", 2002р.

4. Ісаншина Г.Ю. "Податковий менеджмент: Навч. Посіб.". – Київ: ЦУЛ, 2003 p.

5.Біданчук А.В. "Посібник користувача ПК" – Київ: ЦУЛ, 2003 p.


 
 

Цікаве

Загрузка...