WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1.Акцизний збір. 2.Єдиний податок. 3.Внески на соціалне страхування - Контрольна робота

1.Акцизний збір. 2.Єдиний податок. 3.Внески на соціалне страхування - Контрольна робота

податку на додану вартість, крім випадку, коли юридична особа обрала спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 відсотків;

- податку на прибуток підприємств;

- податку на доходи фізичних осіб (для фізичних осіб - суб'єктів малого підприємництва);

- плати (податку) за землю;

- збору на спеціальне використання природних ресурсів;

- комунального податку;

- податку на промисел;

- збору на обов'язкове державне пенсійне страхування;

- збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

- внесків до Фонду України соціального захисту інвалідів;

- внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;

- плати за патенти згідно із Законом України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності";

- збору на обов'язкове соціальне страхування.

  • Новостворені та зареєстровані в установленому порядку суб'єкти малого підприємництва, які подали до державної податкової служби за місцем їх реєстрації заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, вважаються суб'єктами спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію. Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи - платники єдиного податку мають право не застосовувати електронні контрольно-касові апарати для проведення розрахунків із споживачами. Порядок ведення спрощеного обліку та звітності суб'єктами малого підприємництва відповідно до цього Указу затверджується Міністерством фінансів України. Дія Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва від 28.06.1999 р. № 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.98 р. № 727" не поширюється на:

- суб'єктів підприємницької діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" у частині придбання спеціального патенту;

- довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

- суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам - учасникам та засновникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків;

- фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами, пально-мастильними матеріалами;

спільну діяльність, визначену пунктом 7.7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

3.Внески на загальнообовязкове соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатністю та витратами зумовленими народжуванням та похованням

Порядок стягнення і використання збору на обовязкове соціальне страхування (в тому числі, збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) визначається Законом України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26. 06. 1997 р.

Згідно ст.. 1 Закону платниками збору на обов'язкове соціальне страхування (в тому числі збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) є:

  1. суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, їх обєднання, бюджетні, суспільні та інші установи, організації – юридичні особи, а також фізичні особи, які використовують працю найнятих робітників;

  2. філії, відділи, інші підрозділи платників збору, які не мають статусу юридичної особи та розташовані на іншій ніж платник збору території;

  3. фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найнятих робітників, а також адвокати, особисті нотаріуси;

  4. фізичні особи, які працюють на умовах контракту і фізичні особи, які виконують робити згідно цивільно-правовим договором.

Ставки збору (ст..4):

  1. Для платників збору, визначених пунктів 1) і 2), збір становить 2.5% від фактичних витрат на оплату праці робітників. Для підприємств, організацій, де працюють інваліди, збір по ставці 1% для працюючих інвалідів та 2.5% - для інших робітників .

  2. Для платників збору, визначених п. 3 та 4 статті 1 Закону – 3% від суми, що підлягає оподаткуванню прибутковим податком з громадян.

Сума внеску на соціальне страхування залежить від фонду заробітної плати, усіх видів заохочувань та премій, на який нараховуються внески.

До Фонду соціального страхування підприємство зараховує суми, що надійшли від робітників і службовців за путівки на лікування, відпочинок, туризм.

За рахунок цих коштів здійснюється видатки: на допомогу по тимчасовій не працездатності, вагітності та пологах, при народжені дитини і т.п.

До Фонду соціального страхування через установи банку перераховується лише сума, що перевищує доходи над витратами. Підприємство поквартально складає Ф4 ФСС "Розрахункову відомість по коштах Фонду соціального страхування" і подає вищій установі за місцем реєстрації не пізніше 8 числа, наступного за звітним періодом місяця.

Бухгалтерський облік розрахунків з органами соціального страхування ведуть на рахунку 652 "Розрахунки по соціальному страхуванню"

Виплати за рахунок Фонду соціального страхування, крім виплат по тимчасовій не працездатності, прибутковим податком з фізичних осіб не обкладаються, тому ці виплати здійснюються без нарахування готівкою з каси підприємства.

Нормативна база:

  1. Закон України "Про збір на загальнообов'язкове соціальне страхування" від 26.06.1997 р. № 402/96-ВР.

  2. Порядок стягнення збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття (затверджено наказом Міністерства праці і соціальної політики від 03.10.1997 р. №4)

Платники збору розглянуті у питанні "Збір на обов'язкове соціальне страхування".

Ставка збору – 2,5 % і 0,5 %

Перелік витрат на оплату праці, на які нараховується збір в розмірі 1,5% визначено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою Наказом Міністерства статистики України від 11.12.1995 р. До цих витрат не відносяться витрати, передбачені п.п 2.1 – 2.4 Інструкції. Не нараховуються 1,5 % на виплати що не враховуються при визначені середньомісячної заробітної плати для нарахування пенсій. За ставкою 0,5 % здійснюється утримання з сукупного доходу фізичних осіб, що підлягає обкладенню прибутковим податкам. Загальна сума з бору сплачується щоквартально, у встановлений термін, одночасно з одержанням коштів на оплату праці і зараховуються на балансовий рахунок 100 державного бюджету, відкритий в органах державного казначейства.

По збору на обов'язкове соціальне страхування передбачено щоквартальне складання звітності і подання її у відповідні органи за місцем реєстрації не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем.

Органи державної служби зайнятості, ДПА здійснюються контроль за надходженням коштів на спеціальний рахунок державного фонду України.

Сума своєчасно несплаченого збору вважається недоїмкою і стягується з нарахуванням пенсії

Задача

На підставі даних таблиці вирахувати акцизний збір, скласти розрахунок на бланку встановленої форми та вказати сплати в бюджет

Покупці

Вид продукції

Кількість реалізованої продукції, літр

Дата оплати рахунків

А

Горілка (40 %)

1200

04.03

Б

Лікер (25 %)

810

10.03

В

Коньяк (42 %)

1400

13.03

Розв'язок


 
 

Цікаве

Загрузка...