WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Дещо краще у новому Плані рахунків вирішений облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість. Для цього податку передбачено транзитні субрахунки, сума ПДВ по яких тут відображається тимчасово – доти, доки не будуть проведені остаточні розрахунки з покупцем або постачальником. При цьому слід звернути увагу на те, що незважаючи на назви субрахунків 643 „Податкові зобов'язання" та 644 „Податковий кредит", відображені тут суми у „Податковій декларації з податку на додану вартість" не відображають. До вищеназваних субрахунків доцільніше б було застосувати наступні назви:

 • 643 „Податкові розрахунки за податковими зобов'язаннями";

 • 644 „Податкові розрахунки з податкового кредиту".

Основним прямим податком, що стягується з фізичних осіб, є прибутковий податок з громадян. Величина податку залежить від розміру отриманого доходу і отримується за прогресивною шкалою ставок, які зростають в міру зростання доходів. Такий стан справ можна вважати задовільним, оскільки він має позитивний вплив на вирівнювання доходів населення. Проте водночас автор вважає за необхідне підкреслити, що розрив між ставками не повинен бути надто великим, оскільки це відіб'є бажання у людей багато і ефективно працювати задля одержання доходу, і держава в обличчі таких громадян втратить рушійну силу прогресу.

Особливу увагу слід приділити проблемам, які виникають щодо єдиного податку. Почнемо з того, що назва податку не відповідає дійсності, оскільки окрім нього підприємства змушені сплачувати ще ряд податків. Але і не дивлячись на це близько 150 тис. суб'єктів малого бізнесу перейшло на спрощену систему оподаткування. Проте тут виникає інша проблема – в проекті податкового кодексу запроваджено цілу низку невиправданих положень щодо єдиного податку, як от – зменшення кількості податків, від яких звільняються "єдинники", зменшення величини обороту та максимальної кількості найманих працівників для підприємств, які бажають працювати за спрощеною системою оподаткування. Автор вважає, що дані положення проекту податкового кодексу фактично нівелюють досягнення, що були здобуті на основі Указу Президента України „Про спрощену систему оподаткування" і рекомендує законодавцям ще раз уважно розглянути і оцінити дане питання.

Щоб оцінити на практиці як підприємства проводять облік розрахунків з бюджетом, автор провів аналіз даної ділянки роботи на прикладі ПП „Гетьман". В результаті виявлено, що податкова політика, застосовувана на підприємстві, є неефективною а фінансовий стан – незадовільний. І хоча організація намагається вчасно сплачувати податки, проте їх тягар настільки великий, що в результаті на підприємстві сформувалась значна заборгованість по невиплаченій заробітній платі.

Далі, враховуючи те, що більшість бухгалтерів не знають як визначити, чи варто переходити підприємству на спрощену систему оподаткування, чи ні, а якщо і переходити, то яку ставку обрати – 6% чи 10%, автор спробував розробити показники, які б змогли вирішити ці питання. В результаті доведено, що такому підприємству, у якого розмір податкомісткості становить більше 0,1 варто міняти систему оподаткування і обирати ставку 10%. Якщо ж водночас на даному підприємстві показник матеріаломісткості є більшим 68%, то, очевидно йому доцільніше буде перейти на спрощену систему оподаткування за ставкою 6%.

Провівши вищезгадані дослідження на прикладі ПП „Гетьман", визначено, що оподаткування на загальних підставах тут є недоцільним, а оптимальною ставкою оподаткування є 6% ставка.

При розгляді доцільності проведення аудиту і аналізу за ринкових умов господарювання автор наводить переконливі докази на користь того, що їх потрібно сприймати не як ворога, який шукає помилки щоб скористатись цим, а як досвідченого друга, який завжди порадить і підкаже, де зроблено прорахунки і як ефективніше і з меншими втратами можна їх виправити.

Під час проведення аудиту на певному підприємстві основним з питань є перевірка правильності нарахування та своєчасної сплати податків і платежів до бюджетів різних рівнів. При цьому аудитор найчастіше застосовує такі прийоми, як усне опитування, прослідковування, зустрічну перевірку документів, інвентаризацію операцій із зобов'язаннями. Не останню роль відіграють і результати попередньо проведених податкових перевірок.

Наприкінці зауважимо, що проведене дослідження, звичайно ж, не зможе вирішити усіх проблем, що стосуються обліку та аудиту розрахунків з бюджетом. Однак автор вважає, що спільні зусилля науковців та практиків України таки зможуть зрушити цей віз з місця, а наша держава дістане можливість розвиватись на якісно новому рівні.

Список використаної літератури

 1. Азаров М. Я. , Кольга В. Д., Онищенко В. А. Все про податки: Довідник / Під ред. Азарова М. Я. – К.: Експерт-Про, 2000. – 492с.

 2. Алборов Р. А. Аудит в организациях промышленности, торговли и АПК. – М.: Издательство "Дело и сервис", 2000. – 432с.

 3. Алексеенко И. Страна высоких налогов // Бизнес. – 2001. - № 36. – с.64-66.

 4. Аудит і ревізія підприємницької діяльності: навчальний посібник / Ф. Ф. Бутинець та ін.; За ред. професора Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута", 2001. – с.416.

 5. Бирюкова И. К., Кодрянский А. В. Бухгалтерский учет в Украине. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 408с.

 6. Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник. – 2-ге вид., перероб.і доп. – К.: Вища школа.: Товатиство „Знання", КОО, 1999. – 574 с.

 7. Буряковський В. В. та ін. Податки: Учбовий посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998. – 611с.

 8. Бутинець Т. А. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 672с.

 9. Бухгалтерський облік в Україні: навчальний посібник / За ред. Р. Л. Хомяка. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка", 2001. – 678с.

 10. Бухгалтерський облік за національними стандартами: практичний посібник / Укладачі: Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 236с.

 11. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. – Дніпрпетровськ: ТОВ „Баланс-клуб", 2001. – 768с.

 12. Бухгалтерський фінансовий облік / Під ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута", 2000. – 608с.

 13. Василик О. Д. Державні фінанси України: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1997. – 383с.

 14. Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2000. – 532с.

 15. Василик О. Д., Павлюк К. В. Удосконалення податкової системи України // Фінанси України. – 1997. - № 10. – с.37.

 16. Вдовиченко М. І. Про ефективність податкової системи в Україні // Фінанси України. – 1999. - № 3. – с.99-109.

 17. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навчальний посібник. – К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 273с.

 18. Герасим П. М., Кізима А. Я., Забчук В. Д., Кушнірик І. П., Хомин П.Я. Фінансовий облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навч. посібник / За ред. Хомина П.Я. – Тернопіль: Астон, 2000. – 288 с.

 19. Гридчина М. В., Вдовиченко Н. И., Канина А. В. Налоговая система Украины: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 2000. – 128с.

 20. Гуріна М. Податковий аудит – основний напрям роботи податкових органів // Вісник податкової служби України. – 2002. - № 19. – с.26-28.

 21. Давидов Г. М. Аудит: Навчальний посібник. – К.: Товариство "Знання", КОО, 2001. – 416с.

 22. Даниленко О. Порядок обчислення, сплати та обліку податку з реклами // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - № 50(353). – с.5-8.

 23. Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" № 18-92 від 26.12.1992р. із змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 2000.- № 68. – с.9-16.

 24. Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" № 13-92 від 26.12.1992 із змінами та доповненнями // Бухгалтерія. – 2001. - № 8 (423). – с.9-22.

 25. Державний бюджет України: навчальний посібник / за ред. С. І. Юрія, В. Д. Забчука. – Тернопіль: Видавництво Карпюка, 1998. – 294с.

 26. Десятнюк О. М. Податкова система (навчально-методичний посібник для студентів інституту банківського бізнесу). – Тернопіль: „Воля", 2001.- 97с.

 27. Довідник з бухгалтерського обліку / Укладачі: Н. І. Ценклер, Й. Д. Шляхта, Г. Г. Штулер; За ред. Н. І. Ценклер. – Ужгород: ІВА, 2000. – 356с.

 28. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств / За ред. С. І. Шкарабана, М. І. Сапачова. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – 405с.

 29. Економічний аналіз: навчальний посібник / Укладачі: М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбатюк; За ред. проф. М. Г. Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001. – 540с.

 30. Журавель Г. П., Задорожний З. В., Крупка Я. Д. та ін. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки. – К.: ІСДМОУ, 1995. – 380с.

 31. Журавская И., Шинкоренко Д. Украинская система налогообложения: настоящее и будущее // Бизнес. – 2002. – № 5. – с.6-19.

 32. Журнально-ордерная система учета / Под ред. В. Н. Пархоменко. – Харків: Фактор, 2001. – 48с.

 33. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2001. – 639с.

 34. Завгородній В. П., Савченко В. Я. Бухгалтерський облік, контроль і аудит в уморах ринку. – К.: Видавництво "Бліц-інформ", 1995. – 832с.

 35. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-14 від 16.07.1999р. // Баланс. – 2000. – лютий – с.3-7.

 36. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР в редакції Закону України від 22.05.1997р. // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - № 53. – с.2-35.

 37. Закон України „Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04. 1997р. із змінами та доповненнями // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - № 48. – с.4-17.

 38. Закон України „Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 2181- ІІІ від 21.12.2000р. // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 16. – с.2-31.

 39. Закон України „Про систему оподаткування" № 77/97-ВР від 18.02.1997 р. із змінами та доповненнями // Голос України. – 1997. – 26 березня – с.2-4.

 40. Іващук І. О. Сучасне європейське оподаткування // Фінанси України. – 2001. - № 10. – с.72-98.

 41. Інструкція пр прибутковий податок з громадян (із змінами та доповненнями, внесеними Наказом № 17 від 18.05.1993р.) // Бухгалтерія. – 2001. - № 8. – с.21-43.

 42. Інциклопедія бухгалтерських проводок // Бухгалтерія. – 2001. - № 43. – с.166-188.

 43. Каламбет С. В. Удосконалення формування податкової системи // Фінанси України. – 2001.- № 3. – с.83-86.

 44. Кармайки Д. Р. Бенис М. К. Стандарты и нормы аудита / Пер. с англ. . – М.: ЮНИТИ, 1995. – 527с.

 45. Контроль і ревізія: підручник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 365с.

 46. Кравченко В. І. Коментар до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - №2. – с.12-20.

 47. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К.: КОО, 1999. – 487с.

 48. Крисоватий А. І. Оподаткування і ринок: умови і можливості поєднання. – Тернопіль: Видавництво Карпюка, 2000. – 246с.

 49. Лукяненко С. Проблеми відшкодування ПДВ і шляхи їх вирішення // Вісник податкової служби України. -2002. - № 26. – с.4-6.

 50. Малишкін О. І. Податковий облік: ситуації та рішення: Посібник. – К.: Лібра, 1999. – 224с.

 51. Малишкін О. Малий бізнес: заповнюємо облікові регістри // Все про бухгалтерський облік, 1999. - № 46. – с.3-6.

 52. Матвіїв М. Я., Хомин П. Я. Спрощена форма обліку на малих підприємствах за стандартами: Монографія. – Тернопіль: ВАТ „Поліграфіст", 2001. – 176с.

 53. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998. – 736с.

 54. Мус Герольд, Ханшманн Рольф. Бухгалтерський облік: основи – завдання – розвязання / Пер. з нім. С. Лобачова. – К.: КНЕУ, 1999. – 368с.

 55. Наказ Міністерства Фінансів України „Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" №356 від 29.12. 2000р. // Бухгалтерія. – 2001. - № 8. – с.3-4.

 56. Невгод Л. Нові правила виконання податкових зобовязань платників податків // Вісник податкової служби України. – 2001. - № 9. – с.3-6.

 57. Новий бухгалтерський облік в Україні (побудова і застосування): Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 288с.

 58. Онишко С. Б. Реальності та перешкоди на шляху до ефективної системи оподаткування: Збірник наукових праць. – К.: Інститут економіки НАНУ, 1996. – с. 352.

 59. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія): Навчальний посібник. – К.: КНАУ, 1999. – 543с.

 60. Опришкін К.Р. Пільги по прибутковому податку з громадян // Галицькі контракти. – 1998. - № 17. – с.161-165.

 61. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / Ф. Ф. Бутинець, О. В, Олійник, М. М, Шигун, С. М. Шулепова. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576с.

 62. Основи оподаткування в Україні: навчальний посібник. – К.: ПВКП „Укртиппроект", 1996. – 39с.

 63. Папінова О. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17: що робити ? // Баланс. – 2002. - №5(390). – с.43-48.

 64. Пільги по прибутковому податку з громадян // Галицькі контракти. – 1998. - № 17. – с.161-165.

 65. Плювако І. Про прибутковий податок з громадян // Бухгалтерія. – 2000. -№ 8. – с.101-102.

 66. Податки / Укладачі: В. В. Буряковський, Б. Я. Кармазін, С. В. Каламбет, О. А. Водолазька; За ред. В. В. Буряковського. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998. – с.51.

 67. Поддєрьогін А. М. Податкова система України на шляху розвитку // Фінанси України. – 2001. - № 11. – с.3-11.

 68. Посібник з переходу на нову систему бухгалтерського обліку. – К.: КНЕУ, 2000. – 301с.

 69. Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження порядку подання фінансової звітності" № 419 від 28.02.2000р. // Нове діло. – 2000. - № 15. – с.5-7.

 70. Проблеми реформування економіки, обліку, контролю і аналізу підприєиств: наукові записки. – Тернопіль: ТАНГ, 1999. – 223с.

 71. Проводки – 2001: для всіх і кожного // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - №7. – с.4-64.

 72. Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навчально-методичний посібник. – К.: НІОС, 1998. – 224с.

 73. Савченко Т. Оподаткування прибутку підприємств // Вісник податкової служби України. – 2002. - № 19. – с.8-12.

 74. Соболєв М. ПДВ: про історію виникнення, роль в економіці і необхідність скасування // Все про бухгалтерський облік. – 1998. – № 121. – с.3-5.

 75. Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638с.

 76. Соколовська А. М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід і Україна // Фінанси України. – 1998. - №12. – с.71.

 77. Сопко В. Р. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 302с.

 78. Сотніченко В. Необхідність реформування податкового законодавства в наш час // Бухгалтерія. – 2001. - № 5. – с.19-23.

 79. Степанюк О. І . Відповідальність юридичних осіб за податкові правопорушення. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 158с.

 80. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності: Навч. посібник (3-тє вид., доп. і перероб.). – К.: А.С.К., 1998. – 784с.

 81. Указ Президента України „Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 „Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва" №746/99 від 28.06.1999р. // Все про бухгалтерський облік. – 2000. - №103. – с.5-7.

 82. Федько В. Державний бюджет України на 2001 рік – основа економічного і соціального розвитку країни // Вісник податкової служби України . – 2001. - № 4 . –с.4-6.

 83. Фінанси підприємств: підручник / За ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1999. – 317с.

 84. Хоцький М. Бюджетний і Кримінальний кодекси прийнято – на черзі Податковий // Вісник податкової служби України. – 2001. - №14/15. – с.3-4.

 85. Шевчук В. О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою: моногафія. –К.: Київ. держ. торг-ек. ун-т, 1998. – 371с.

 86. Юрій С. І., Бескид Й. М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: НІОС, 2000. – 400с.

 87. Юрій С. І., Бескид Й. М., Плішко І. В. та ін. Державний бюджет України: Навчальний посібник. – Тернопіль: ЦМДС, 1998. – 277с.

 88. Юрій С. Місцеві податки і збори – все поки що залишається як і раніше // Все про бухгалтерський облік. – 1999. - № 60. – с.6-9.


 
 

Цікаве

Загрузка...