WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

В умовах нашої економіки, що розвивається, та ще не сформованого податкового законодавства, в Україні на протязі декількох років було прийнято ряд законів та інших нормативно-правових актів з питань обліку податку на додану вартість, що докорінно відрізняються. Це призвело до того, що аудиторам доводилося розглядати декілька підходів до перевірки правильності розрахунків з бюджетом з ПДВ. Проте на сьогоднішній день аудит розрахунків з ПДВ для періоду з 20.12.1992р. по 01.10.1997р. уже не є актуальним, оскільки термін позовної давності по цих податках давно минув. Що ж стосується періодів з 01.10.98р. по 01.04.2001р., та періоду після 01.04.2001р., то варто зазначити, що в першому випадку при проведенні аудиту розрахунків з бюджетом з ПДВ варто керуватись Законом України „Про податок на додану вартість", а в іншому – Законом України „Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"[21, с.200].

Аудитор в процесі перевірки підприємства щодо розрахунків по ПДВ спершу повинен визначити, чи є підприємство платником податку, якими видами діяльності воно займається, а також чи має воно пільги з оподаткування на додану вартість. Надалі перевіряється правильність визначення і відображення в бухгалтерських документах об'єкта оподаткування та ставок податку. Слід особливу увагу звернути на те, що об'єктом оподаткування є обороти з реалізації товарів (робіт, послуг), адже від того, наскільки правильно вони визначені, залежатиме достовірність оподатковуваної бази. Також тут значну роль відіграє диференціація обсягів продажу за різними податковими ставками. Отож необхідно окремо виділити реалізацію товарів, які обкладаються податком за ставкою 20%, 0% і не оподатковуються.

При перевірці слід простежити за повнотою і правильністю, своєчасністю нарахування ПДВ на продаж товарів (робіт, послуг) без оплати, або з частковою оплатою їх вартості, за бартерними операціями, а також за натуральними виплатами в рахунок оплати праці фізичним особам. В цих випадках аудитор повинен переконатись, що база оподаткування визначалась виходячи з фактичної ціни, але не нижче за звичайну ціну. Згідно з законом датою виникнення податкових зобов'язань під час здійснення таких операцій вважаються будь-яка з подій, що сталась раніше:

- дата відвантаження товарів чи дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг);

- дата оприбуткування платником податків товарів чи дата оформлення документів, що засвідчують факт одержання робіт (послуг).

Що ж стосується перевірки законності відшкодування ПДВ, то тут датою виникнення права платника податку на податковий кредит вважається перша з наступних:

- дата списання коштів з банківського рахунку в оплату товарів;

- дата отримання податкової накладної.

Для бартерних операцій право на податковий кредит виникає разом із здійсненням заключної операції, для довгострокових контрактів – це дата збільшення валових витрат замовника довгострокового контракту.

Аудитор, розраховуючи суми податкового кредиту, повинен звернути увагу на наступне:

- суми ПДВ, сплачені (нараховані) у звітному періоді у звязку з придбанням основних засобів, включаються до складу податкового кредиту цього звітного періоду, незалежно від термінів введення в експлуатацію основних фондів;

- не включаються до податкового кредиту суми податку за операціями з товарами (роботами, послугами), звільненими від оподаткування;

- за товари (роботи, послуги), які частково використовуються в оподатковуваних операціях до суми податкового кредиту відносять суми податку в частині використання;

- до складу податкового кредиту не включаються суми податку, сплачені за придбані товари (роботи, послуги), вартість яких не відноситься до складу валових витрат виробництва.

Важливим етапом при проведенні аудиту розрахунків з бюджетом з ПДВ є перевірка підтвердження сум, включених до податкового кредиту, первинними документами. Необхідно також зіставити суми ПДВ, вказані в податкових накладних з книгами обліку придбання і продажу товарів (робіт, послуг). Дані книг обліку придбання і продажу товарів мають відповідати аналітичним і синтетичним регістрам бухгалтерського обліку.

Правильність відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ проводиться наступним чином:

- порівнюються дані журналів-ордерів з Головною книгою, а також співставляються дебетові та кредитові обороти на рахунку 64, показані в обліку та нараховані аудитором;

- дані оборотів на рахунку 64, за Головною книгою порівнюються з сумами, зазначеними у декларації по ПДВ;

- при виявленні відхилень чи порушень необхідно помилки згрупувати і визначити їх характер: обман чи помилка, суттєвість впливу на кінцеві результати, можливість виправлення. При цьому складається звіт, де відображені у вигляді таблиць та відомостей усі етапи обліку податку на додану вартість: від первинних документів, журналів-ордерів до декларації.

Аналогічно перевіряється сплата акцизного збору. Спершу аудитор визначає, чи є підприємство платником акцизного збору, а далі перевіряє:

- ставки конкретних видів акцизного збору у відсотках до вартості товару у відпускних цінах; для імпортних товарів – у відсотках до митної вартості товару;

- ставки конкретних видів акцизного збору, у твердих сумах за одиницю реалізованого товару;

- обороти з реалізації підакцизних товарів.

Окрім вищезгаданих податків при проведенні аудиту розрахунків з бюджетом варто приділити особливу увагу і тим податкам, які утримуються з доходів фізичних осіб, а також тим, які нараховуються на заробітну плату працівників. Сюди належать: прибутковий податок з громадян, утримання із заробітної плати на обов'язкове державне пенсійне страхування і на обов'язкове державне соціальне страхування, утримання у фонд зайнятості, а також нарахування на фонд оплати праці.

Розглянемо спершу аудит розрахунків з бюджетом по прибутковому податку з громадян. В даному випадку аудитор повинен вибірково перевірити правильність, повноту і своєчасність здійснення утримань за всіма видами оплати праці за відповідний період та перевірити своєчасність перерахування даного податку до бюджету.

При обчисленні величини прибуткового податку об'єктом оподаткування вважається сукупний дохід громадян з початку і до кінця календарного року. Аудитору необхідно встановити, чи не включались до сукупного доходу такі доходи, які не підлягають оподаткуванню, чи зменшувався сукупний оподатковуваний дохід на суми, передбачені законодавством, тощо.

Спираючись на одержані результати, аудитор встановлює правильність визначення розмірів прибуткового податку для штатних працівників. При цьому він керується шкалою застосування ставок прогресивного оподаткування і використовує чинний зараз неоподатковуваний мінімум. Якщо ж на підприємстві є працівники, що працюють за сумісництвом, то аудитор повинен встановити, чи для них використовується належна ставка прибуткового податку – 20% отриманого доходу. Усі суми, розраховані аудитором, порівнюються з даними бухгалтерського обліку, а також з даними форми №8-ДР.

Наприкінці проведення аудиту розрахунків з бюджетом по прибутковому податку варто звернути увагу на те, чи вірно зроблено перерахунок прибуткового податку за рік, і чи подали громадяни, які змінили основне місце роботи довідки (форма №3) про суму доходів, одержаних на попередньому місці роботи з початку року.

Наступними платежами, по яких аудитор повинен провести перевірку, є внески до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, а також платежі на випадок безробіття. Перевірку розрахунків доцільно починати з встановлення, чи є підприємство платником перелічених платежів за чинним законодавством, чи зареєстровано воно як платник страхових внесків уповноваженими особами вищезгаданих фондів. Реєстрація повинна бути проведена в 10-денний термін із дня отримання свідоцтва про реєстрацію підприємства (установи).

Безпосередній аудит розрахунків з бюджетом по платежах на державне обов'язкове пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, на випадок безробіття доцільно здійснювати за такими позиціями:

1) База оподаткування - сюди відноситься нарахована основна і додаткова заробітна плата, інші виплати. При розгляді правильності визначення бази оподаткування для кожного з означених платежів, необхідно перевірити:

- облік чисельності працівників та їх рух згідно наказів;

- використання робочого часу – при цьому перевіряються дані робочих листків, розрахункові та платіжні відомості, а також наявність та умови договорів;


 
 

Цікаве

Загрузка...