WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

З метою оцінки фактичного фінансового стану підприємства і виявлення резервів щодо його покращення аналіз розрахунків з бюджетом на підприємствах усіх форм власності необхідно проводити хоча б два рази в рік, а за необхідності і частіше.

3. Аудит розрахунків з бюджетом

Від своєчасності та повноти розрахунків загалом і з бюджетом зокрема залежить успіх здійснення усієї виробничої та фінансової діяльності будь-якого підприємства. Щоб розрахунки проводились вчасно і в повному обсязі на підприємстві потрібно налагодити контроль за їх повнотою та своєчасністю, причому як внутрішній, так і зовнішній. Внутрішній контроль може проводити відділ внутрішнього аудиту, зовнішній – незалежні аудиторські компанії [4, с.236].

На початку перевірки розрахунків підприємства з бюджетом аудитор шляхом усного опитування встановлює, за якими саме податками і платежами ведуться розрахунки з бюджетом. Після цього за кожним видом податку чи платежу перевіряється стан внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом та правильність визначення бази оподаткування з використанням прийомів прослідковування, звірки документів та регістрів бухгалтерського обліку.

При проведенні аудиту операцій із зобов'язань доцільно проводити інвентаризацію зобов'язань перед бюджетом. Ця процедура полягає у виявленні за відповідними документами залишків заборгованості по розрахунках з бюджетом і ретельній перевірці сум, що обліковуються на відповідних рахунках. При цьому встановлюються терміни виникнення даної заборгованості, їх реальність і осіб, що винні в пропущенні термінів її погашення. Специфіка процесу інвентаризації полягає в тому, що поряд з бухгалтерською інформацією перевіряється відповідність здійснених операцій діючим законодавчо-правовим актам.

Невід'ємною частиною перевірки розрахунків з бюджетом є документальний контроль. В ході документальної перевірки аудитор повинен ознайомитись з переліком податкових органів, з якими підприємство веде розрахунок, вивчити динаміку заборгованості і встановити, чи відповідають дані, отримані в результаті проведених розрахунків даним бухгалтерського обліку. В результаті з'ясовується якість внутрішнього контролю за розрахунками з боку бухгалтерії.

Документальну перевірку розрахункових операцій проводять у такій послідовності:

   1. за даними аналітичного обліку рахунку 64 „Розрахунки за податками і платежами" звіряють суми заборгованості підприємства по податках і платежах з даними, які аудитор повинен запросити у податкових органів для підтвердження належних їм сум;

   2. звіряють залишок заборгованості по розрахунках з бюджетом, яка обліковується на балансі на початок періоду перевірки з підсумком залишків всіх податків і платежів в облікових регістрах;

   3. перевіряють записи з розрахунків за податками і платежами у відповідних регістрах, правильність відображення кореспондуючих рахунків, а також документи, які були підставою для цих записів;

   4. перевіряють законність проведеного нарахування, списання та зарахування відповідної суми по кожному з платежів.

Загальну перевірку операцій за податками і платежами проводять у наступній послідовності:

   1. встановлюється правильність застосування ставок, визначення бази оподаткування, законності і обґрунтованості пільг з нарахування податків і платежів до бюджету. Ці процедури здійснюються шляхом прослідковування і перерахунку сум, порівняння з нормативними матеріалами, вивчення характеру виробництва, категорії підприємства, тощо.

   2. перевіряється правильність ведення обліку за рахунком 64 „Розрахунки за податками і платежами", відповідність записів аналітичного обліку по даному рахунку записам в Головній книзі і формах бухгалтерської звітності. Під час перевірки заборгованості по розрахунках з бюджетом дані, отримані на підприємстві, звіряються з даними, які були подані до податкової інспекції та інших органів звітності. При цьому увага приділяється правильності визначення і повноті перерахування платежів. За журналом 2 доцільно перевірити дотримання черговості перерахування податків та обов'язкових платежів, своєчасність подання платіжних документів до банку.

Слід зауважити, що виявлені в процесі аудиту шляхом точного зіставлення недоплати підлягають внесенню до бюджету із нарахуванням пені, а в разі переплати, за заявою платника податку, проводиться залік надлишку в рахунок наступних платежів або повернення йому на розрахунковий рахунок.

При нарахуванні на суму невчасно сплачених платежів пені складається наступна бухгалтерська проводка:

- на суму нарахованої пені

Д-т 949 „Інші витрати операційної діяльності"

К-т 64 „Розрахунки за податками і платежами"

- на суму перерахованої пені

Д-т 64 „Розрахунки за податками і платежами"

К-т 311 „Поточні рахунки в національній валюті"

перевіряється правильність повноти та своєчасності перерахування (сплати) податків, зборів, платежів до бюджету шляхом перевірки платіжних документів, податкових декларацій, тощо; перевіряється правильність використання обов'язкових нормативних умов і складання бухгалтерських проводок по виділенню ПДВ, його сплати постачальникам, а також нарахування та перерахування до бюджету податків, зборів та обов'язкових платежів шляхом прослідковування, звірки даних облікових регістрів, які кореспондують з рахунком 64.

Оскільки податків і платежів, які сплачують підприємства України до бюджету є надзвичайно багато, і оскільки нарахування та сплата їх проводиться за різними термінами, ставками та методиками і пільги щодо них теж надзвичайно диференційовані, то і аудит розрахунків з бюджетом, відповідно, потрібно проводити по кожному податку чи платежу відокремлено.

Податок на прибуток – одне з основних джерел надходження коштів в бюджет і при проведенні контролю розрахункових взаємовідносин з бюджетом цьому податку приділяють значну увагу.

При аудиторській перевірці правильності нарахування і сплати податку на прибуток аудитору необхідно знати статус платника податків, характер і види його основної діяльності, тощо. Безпосередньо ж при перевірці спершу потрібно переконатись в тому, що оподатковувана сума прибутку розрахована правильно, тобто собівартість реалізованої продукції відповідає дійсності.

В процесі перевірки бази оподаткування аудитор повинен насамперед переконатись в правильності обліку валового прибутку, а потім тієї його частини, яка безпосередньо обкладається податком. Точність визначення валового прибутку, сума якого складається з прибутку від реалізації продукції, основних засобів, іншого майна та доходів від позареалізаційних операцій за мінусом витрат по цих операціях залежить від правильності відображення в обліку виручки від реалізації, затрат виробництва і інших затрат. При аналізі фактичного прибутку аудитору необхідно також співставити ідентичність балансових даних про прибуток з його обліком в головній книзі, журналах по рахунку 98 „Податок на прибуток" і по звіту про фінансові результати.

Після перевірки правильності обліку валового прибутку аудитор повинен перевірити правомірність застосування підприємством пільг щодо податку на прибуток. Пільги застосовуються тільки в залежності від фактично проведених витрат і вони мають певні обмеження. В зв'язку з цим аудитор повинен дослідити кожен випадок зменшення підприємством оподатковуваного прибутку і встановити його відповідність діючому законодавству.

Податок на додану вартість (ПДВ) це непрямий податок, який сплачується до Державного бюджету на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт та надання послуг. При проведенні аудиту розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість основною метою перевірки є встановлення повноти нарахування і сплати податку. Для цього аудитору під час перевірки необхідно вирішити наступні завдання:

 • встановити, чи є підприємство платником податку;

 • з'ясувати законність застосування пільгового оподаткування;

 • підтвердити правильність і повноту визначення об'єктів оподаткування;

 • переконатись у правильності відображення розрахунків з ПДВ у бухгалтерському обліку і податковій звітності.


 
 

Цікаве

Загрузка...