WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Організація аудиту і аналізу розрахунків з бюджетом - Курсова робота

Характерно, що в певних випадках для аналізу розрахунків з бюджетом замало тільки бухгалтерської звітності. Тому П(с)БО передбачають складання приміток до форм бухгалтерської звітності, які дають змогу зовнішнім користувачам фінансової інформації докладно ознайомитись з фінансовим станом підприємства [29, с.105].

За ринкових умов господарювання головним завданням аналізу є своєчасне виявлення і усунення недоліків у податковій політиці підприємства. Звідси випливають і основні напрямки аналізу фінансового стану:

- вивчення причин, які негативно чи позитивно позначаються на фінансовому стані підприємства;

- підготовка проектів управлінських рішень щодо підвищення фінансової стабільності і платоспроможності підприємства;

- розробка заходів для оптимізації структури фінансових ресурсів і їх ефективного використання.

При проведенні аналізу, і аналізу розрахунків з бюджетом зокрема, використовують такі основні методи:

- горизонтальний (трен довий), у процесі якого визначають абсолютні і відносні зміни окремих показників (податків) у їх загальній величині за певний звітний період, вивчають їх поведінку, тенденції зросту або спаду;

- вертикальний (структурний), з допомогою якого обчислюють питому вагу окремих показників у їх загальній величині;

- факторний, - застосовується для виявлення причин зміни абсолютних і відносних фінансових показників, а також для розрахунку впливу факторів на зміну того показника, що його аналізують;

- коефіцієнтний, з допомогою якого вивчають рівень і динаміку відносних показників фінансового стану , які розраховують як відношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників, що їх можна одержати на основі звітності.

Якість аналізу значною мірою залежить від достовірності даних фінансової звітності, а також від компетенції керівника, який приймає управлінські рішення.

За сучасних умов дані аналізу фінансового стану підприємства загалом, і аналізу розрахунків з бюджетом зокрема, потрібні перш за все для розробки фінансового плану та податкової політики підприємства, а вже на підставі цих даних розраховуються економічні орієнтири розвитку підприємства. Від того, наскільки якісно проведено аналіз, залежить ефективність управлінських рішень, а відтак – ефективність роботи підприємства в цілому.

Отож, як бачимо, аудит та аналіз є тими інструментами, які визначають ефективність застосовуваної на підприємстві організації і методики обліку, а також дають оцінку податкової політики підприємства. На сьогоднішній день аудит та аналіз набувають особливого значення, оскільки саме за ринкових умов господарювання найяскравіше проявляється їхня сутність та підтверджується необхідність.

2. Аналіз розрахунків з бюджетом

За умов ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничу, торгівельну чи будь-яку іншу діяльність самостійно, і одержані прибутки теж використовує на власний розсуд. Але, на жаль, досить часто діючі підприємства не розраховують своїх сил, „залізають" в борги перед кредиторами, постачальниками та бюджетом і потім не в змозі розрахуватись за ними, і, як наслідок, стають банкрутами. Щоб цього не сталось, адміністрація повинна постійно стежити за фінансовим станом підприємства та аналізувати розміри, структуру та тенденції по розрахунках за поточними зобов'язаннями.

Аналіз розрахунків з бюджетом є однією з складових аналізу поточних зобов'язань. Проводиться він на основі даних фінансової звітності – звіту про фінансові результати, балансу, декларації про прибуток підприємства, тощо. Для більш глибокого аналізу доцільно використовувати дані бухгалтерського обліку, а також ту інформацію, що міститься у первинних документах.

Аналізуючи стан розрахунків підприємства з бюджетом за податками і платежами застосовують горизонтальний (трендовий) та вертикальний (структурний) методи аналізу. При цьому з допомогою першого методу вивчають абсолютні і відносні зміни окремих податків за досліджуваний період, вивчають їх поведінку щодо тенденцій росту та спаду. Що ж стосується другого методу – вертикального, то характерно, що з його допомогою визначають питому вагу окремих податків і платежів у загальній величині оподаткування підприємства.

Щоб показати методику проведення аналізу розрахунків з бюджетом на практиці, використаємо дані ПП „Гетьман" – підприємства, яке займається будівництвом та ремонтом споруд виробничого і невиробничого призначення. Так, досліджуване підприємство упродовж І та ІІ кварталу 2002 року здійснювало розрахунки з бюджетом за наступними платежами:

  • податок на додану вартість;

  • податок з прибутку;

  • прибутковий податок з громадян;

  • збір за забруднення навколишнього середовища;

  • комунальний податок;

  • податок з власників транспортних засобів;

  • податок (плата) за землю.

Горизонтальний аналіз розрахунків з бюджетом ПП „Гетьман" зобразимо у вигляді аналітичної таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Оцінка стану та зміни розрахунків з бюджетом підприємства на прикладі

ПП „Гетьман" (грн.)

№ п/п

Показники

Сальдо по платежах

Відхилення

На 01.01.02р.

На 01.04.02р.

+ , –

%

1.

Податок на

додану вартість

710

840

+130

118,3

2.

Податок з

прибутку

518

504

-14

97,3

3.

Прибутковий податок з громадян

350

875

+525

250

4.

Збір за забруднення навколишнього середовища

50

65

+15

130

5.

Комунальний податок

34

29

-5

85,3

6.

Податок з власників транспортних засобів

50

50

___

100

7.

Податок (плата) за землю

75

75

___

100

Всього

1787

2438

+651

136,4

Аналізуючи дані таблиці, ми можемо сказати, що загальний обсяг фактично сплачених податків у ІІ кварталі, порівняно з першим, зріс на 651 гривню, тобто на 36%. Це відбулось за рахунок значного збільшення розмірів плати прибуткового податку з громадян, а також збільшення величини сплати по податку на прибуток підприємств і податку на додану вартість. По податку на землю і податку з власників транспортних засобів нічого не змінилось, а зменшення суми сплаченого податку з прибутку підприємств та комунального податку було настільки незначним, що не вплинуло на загальний результат.

Зростання розміру сплаченого прибуткового податку з громадян у ІІ кварталі відбулось, насамперед, за рахунок часткового погашення заборгованості по заробітній платі (табл. 3.2.).

Таблиця 3.2.

Стан розрахунків з бюджетом по прибутковому податку

Період

Сальдо на початок періоду

Нараховано за період

Сплачено за період

Сальдо на кінець періоду

І квартал

1856

322

350

1828

ІІ квартал

1828

297

875

1250

Розрахуємо тенденції зміни заборгованості зі сплати прибуткового податку:

- на кінець І кварталу заборгованість зменшилась на 28 гривень, тобто на 1,5% у порівнянні з початком І кварталу;

  • на кінець ІІ кварталу розмір заборгованості зменшився ще на 578 гривень, тобто на 46,2% у порівнянні з кінцем І кварталу.

З таблиці видно, що у І кварталі 2002 року зі всієї суми платежів до бюджету найбільшу частку становив податок на додану вартість (39.7%), значне місце відводиться і прибутковому податку з громадян та податку з прибутку підприємства, на які припадає 19.6% та 29% відповідно. У ІІ кварталі ситуація дещо змінилась: за рахунок сплати заборгованості по заробітній платі частка прибуткового податку у загальній сумі сплачених податків зросла до 35.9% від усіх платежів до бюджету, а частка податку на додану вартість і податку з прибутку знизились відповідно до 34.5% і 20.7%. Частки інших платежів в обох кварталах становлять у межах 1-5%.


 
 

Цікаве

Загрузка...